obrzek domeku-home


Antropologie Klatovy

Referáty 2017

Prezenční listina:

Absence:

2x: Malý, Zdeněk
1x: Davidová, Křížková, Machová, Trost


  • Rozsah práce: 5 nebo 10 stran textu podle doby absence (1 den nebo oba dny)
  • Termín odevzdání - pokud to nestihnete do zkoušky, můžete na ni přijít, ale zkoušku je možné zapsat až po získání zápočtu. Nejzazší termín odevzdání práce: do 30. 4. 2017.
  • Způsob odevzdání vašich prací: elektronicky, výhradně v systému WIKI (na této stránce) – NE zasláním např. ve Wordu na email.

Zapište se do seznamu níže (tlačítko Upravit stránku). Čím dříve se zapíšete, tím máte větší výběr témat.

Odkaz vedle vašeho jména bude také nejprve červený (protože bude prázdný). Kliknete na něj a dáte „vytvořit stránku“. Jakmile se stránka vytvoří, můžete hned do ní začít psát.

Pak už odkaz nebude červený, protože bude platný:

Nezapomeňte nakonec vaši práci vždy uložit. Pokud uděláte nějakou chybu, je možné se libovolně vracet k předchozím verzím.

Ukázka zápisu

 - Jiří Cílek - [[2017:Antropologie města|Antropologie města]]

Seznam

  1. Lenka Davidová - Antropologie náboženství

Referáty MUSÍ mít strukturu odborného textu. Blíže ke struktuře odborného textu na DOPORUČENÍ K PSANÍ TEXTU

  1. Úvod
  2. Literární rešerše (kdo se tímto tématem zabýval a k čemu došel)
  3. Kritické zhodnocení (názory ostatních kritiků, váš vlastní kritický postoj)
  4. Diskuse s potenciálním čtenářem
  5. Seznam literatury (z literatury průběžně citované v textu) – citace (PODLE NORMY) dávejte v systému WIKI do dvojitých závorek, číslování je pak automatické. Citace pak vypadá například takto1)

Převzaté věci MUSÍTE CITOVAT (přímo v textu) a jednoznačně tak oddělit vaše myšlenky a převzaté myšlenky.

Výběr témat

Každé téma je určené pouze pro jednoho studenta. Výběr probíhá systémem kdo dřív přijde…. Pokud by bylo témat málo, po jejich vyčerpání je doplním.

Témata jsou vyčerpána

1) PŘÍJMENÍ, Jméno. Název publikace. Místo vydání: rok vydání. strana v knize, ze které je citace. ISBN.

Free counters!
© Stránky pro studenty oboru Hospodářská a kulturní studia
na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze (není součástí stránek PEF ČZU)
WWW.HKS.RE

Stránky pracují v systému DOKUWIKI
© HKS 2005-2017