obrzek domeku-home logo-FB


Témata pro seminář antropologie kultury společnosti a osobnosti LS 2017

LS 2017

Více studentů si může vybrat stejné (podobné) téma. Musí ho ovšem pojmout trochu jinak (př.: urbánní antropologie – jedna skupinka popíše fenomén sídlišť a druhá život v satelitu).

Hodnocení

Promluvit krátce o autorovi, přiřadit ho ke správnému směru (zdůvodnit proč tam patří) a povědět o přečtené knížce.

1. kritérium: Obsah prezentace

a) Snímky jsou stručné a výstižné

b) Prezentace je vyvážená co do počtu fotografií a textu

c) Čitelnost (vhodně zvolené pozadí a barva písma)

d) Využití časového limitu

2. kritérium: Odborná úroveň

a) Držení se tématu,

b) Logická návaznost (uspořádání), schopnost vysvětlit odborné pojmy

3. kritérium: Jazykový projev

a) Schopnost zaujmout

b) Udržení očního kontaktu s posluchači (aby student nečetl celou prezentaci)

c) Mluvit spisovně, srozumitelně – nahlas, ne příliš rychle, plynule

4. kritérium: Uvedení zdrojů

a) Uvedení zdrojů a jejich správná citace

Body od 0 do 10 (0 = špatné, 10 = nejlepší)

Rozpis referátů podle seminářů a přednášek

 1. 13. února - úvodní seminář
 2. 20. února
  1. Fyzicka antropologie - vyvoj cloveka - Jakschova - 70 b.
  2. Vývoj člověka-evoluční teorie- fyzická antropologie- Michaela Bochňáková - 68 b.
 3. 27. února
  1. Urbánní antropologie (fenomén panelákových sídlišť) - David Lukáš - 94 b.
  2. Historická antropologie - Kristina Tasková - 62 b.
 4. 6. března (prezentace začnou už v 9:00)
  1. Antropologie stáří a antropologie smrti - Cingelová, Luňáčková - 65 b.
  2. Antropologie dětství - Badretdinova Daniya, Kokonyukh Bogdan. - 58 b.
  3. Kultura chudoby - Vitaliya Mykhalkiv - 64 b.
  4. Evolucionismus (Charles Darwin) - Váchová Natálie - 68 b.
 5. 13. března pouze semináře (3 hod.) (přednáška bude navíc 3. a 10. dubna)
  1. Historická antropologie - Sushkova Anna, 67 b.
  2. Metody antropologického výzkumu - Sabina Jechová 62 b.
  3. Difusionismus (Ruth Benedictová) - Jana Hanáková - 80 b.
  4. Lingvistická antropologie (mluva sociálních skupin a dialekty) - Chalupová Pavla - 68 b.
  5. Problémy současné společnosti (T. H. Eriksen) - Monika Dobiášová - 64 b.
  6. Fyzická antropologie v kriminalistice - Veronika Nedomová, Martina Štěpařová, Šárka Pohlová - 62 b.
  7. Lingvistická antropologie - bilingvismus a bilingvní rodina - Abrahámová Kateřina, Kanková Adéla - 64 b.
  8. Evolucionismus (Edward Burnett Tylor) - Bruthansová - 55 b.
 6. 20. března
  1. Antropologie dětství, dějiny dětství - Poláková, Říhová - 88 b.
  2. Problémy současné společnosti - Hauerlandová Jana, - 63 b.
  3. Funkcionalismus (Bronislaw Kaspar Malinowski) - Matějů Jakub - 92 b.
 7. 27. března
  1. Antropologie turismu - Rajtmajer, Kořínková - 68 b.
  2. Strukturalismus - Vendula Jabůrková (Totemismus dnes) - 78 b.
  3. Antropologie náboženství - Slávik Jakub, Bártová Magdaléna - 65 b.
 8. 3. dubna pouze přednáška
 9. 10. dubna pouze přednáška
 10. 17. dubna VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ
 11. 24. dubna
  1. gender v komunikaci - komunikace mezi mužem a ženou - Jirmusová Jana - 69 b.
  2. Difusionismus (Franz Boas) - Miroslava Ňuňuková, Veronika Hancová
 1. Historická antropologie - Bartoš Matin - 64 b.
 2. 1. května Svátek práce

Témata

 • Evolucionismus
  • Charles Darwin
  • Edward Burnett Tylor
  • L. H. Morgan
 • Difusionismus
  • Americký difusionismus
   • Franz Boas
   • Margaret Meadová
   • Ruth Benedictová
 • Funkcionalismus
  • Bronislaw Malinowski
  • Alfred Reginald Radcliffe-Brown
 • Strukturalismus
  • Claude Lévi-Strauss
 • Fyzická antropologie
  • její využití (zneužití) v minulosti a dnes, k čemu dnes slouží
  • Vývoj člověka – evoluční teorie – Afrika - kolébka lidstva, vývoj člověka, hlavní vývojová stádia a jejich rozšíření
 • Metody antropologického výzkumu – metody využívané v antropologii a etnologii (terénní výzkum), rozdělení, popis, příklady
 • Lingvistická antropologie – (možná témata: bilingvismus a bilingvní rodina, stereotypy o Češích a o češtině, gender v komunikace - komunikace mezi mužem a ženou, mluva sociálních skupin a dialekty, řeč generací)
 • Historická antropologie – říct co to je, co zkoumá a potom možno vybrat 1 historické období a popsat, jak v něm vypadala každodennost běžného člověka (třeba specifické řemeslo, voják, žena v „domácnosti“,…)
 • Antropologie dětství, dějiny dětství (Margaret Mead, Philippe Ariés) – jak se na děti a dětství pohlíželo v minulosti a jak dnes, metodologie, možno popsat dětství ve vybraném prostředí (etnická či národnostní skupina, sociálně vyloučená lokalita, historické období) a srovnat s dětstvím v naší společnosti, možno zakončit přechodovými rituály
 • Antropologie stáří a antropologie smrti – možno povědět, jak se měnil pohled na stáří v průběhu historie, jaký je dnešní důchodce, jaká je jeho každodennost, AS – jak se měnil pohled na smrt v průběhu historie, jak se umíralo a pohřbívalo
 • Urbánní antropologie – urbanismus jako způsob života, fenomén panelových sídlišť, život v satelitním městečku (suburbanizace)
 • Garbologie (antropologie odpadu) – garbage people, zabaline, pepenadores, (William Rathje)
 • Kultura chudoby (Oscar Lewis)
 • Problémy současné společnosti (T. H. Eriksen)

Výběr témat v případě absencí

Každé téma je určené pouze pro jednoho studenta. Výběr probíhá systémem kdo dřív přijde… Pokud by bylo témat málo, po jejich vyčerpání je doplním.

 • Koncept přirozeného mravního zákona
 • Hlavní mezníky při studiu člověka a společnosti v Čechách (v Československu)
 • Kulturní a sociální antropologie – minulost a současnost disciplíny
 • Antropologie města
 • Antropologie náboženství - Jakub Matějů
 • Biologický determinismus

 • Rozsah práce: podle doby absence
 • Termín odevzdání - nejzazší termín odevzdání práce je do 15. 5. 2017.
 • Způsob odevzdání vašich prací: elektronicky, výhradně v systému WIKI (na této stránce) – NE zasláním např. ve Wordu na email.

Zapište se do seznamu níže (tlačítko Upravit stránku). Čím dříve se zapíšete, tím máte větší výběr témat.

Odkaz vedle vašeho jména bude také nejprve červený (protože bude prázdný). Kliknete na něj a dáte „vytvořit stránku“. Jakmile se stránka vytvoří, můžete hned do ní začít psát.

Pak už odkaz nebude červený, protože bude platný:

Nezapomeňte nakonec vaši práci vždy uložit. Pokud uděláte nějakou chybu, je možné se libovolně vracet k předchozím verzím.

Seznam studentů

Koncept přirozeného mravního zákona(Bartoš Martin)

Kulturní a sociální antropologie – minulost a současnost disciplíny - Veronika Hancová


Free counters!
© Stránky pro studenty oboru Hospodářská a kulturní studia
na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze (není součástí stránek PEF ČZU)
WWW.HKS.RE

Stránky pracují v systému DOKUWIKI
© HKS 2005-2017
obrzek jako obrzek jako