obrzek domeku-home logo-FB


Bavorský dialekt

3 Und dou hout er ihnen des Gleichnis derzöilt: 4 Wenn jemand von aich hundert Schoaf hät, und song ma amoul, es gaid ans davoo verlurn, dann lässt er net die neinaneinzich an an fadn Ort, und läft er net dem verluaner Schoaf nach, bis er’s finden dout? 5 Wenn er’s nachadlat endli gfunden hod, hebt ders erscht amoul vuller fraid aff seine Schultern 6 und wenn er dann Ham kummt, plärt er zu seine Freind und Nachbarslaid, und sacht dann: Dou kennt a aich etz fai mit mir fraia, stellt aich fur, ich hab des verlurne Schoaf widder gfundn.

Zdroj - Karl Gloc, Norimberk

Základní členění nářečí v němčině je podle stupně druhého posouvání hlásek v severojižním směru:

- horní němčina (včetně rakouské a švýcarské němčiny) – úplné

- střední němčina – částečné

- dolní němčina (Platt) – žádné posouvání hlásek

Mezi jednotlivými nářečími a dialekty existují značné rozdíly. Již dialekt v Kolíně nad Rýnem je pro mnohého Němce jen těžko srozumitelný. Značné potíže pak vznikají, jedná-li se o severoněmecké tzv. Plattdütsch z Fríska nebo o dialekty z Bavorska, Bádenska či Rakouska. Zcela nesrozumitelné je pak tzv. Schwyzerdüütsch, mluvené ve Švýcarsku: švýcarské filmy nebo televizní rozhovory, vysílané v německé televizi, mají většinou podtitulky.

Přímo v Bavorsku se mluví několika německými dialekty. V oblastech na severu je převládající dialekt Franconian, místní dialekt je Swabian. V horních Palatinate lidi mluví bavorským dialektem. V horním a nižším Bavorsku (střed) je převažující nářečí Austro-Bavarian.


Pro překlad je použitý text Lukášova evangelia (podobenství o ztracené ovci) - Lk 15, 3-6 (This translation uses the text of Luke's Gospel - The Parable of the Lost Sheep) - Lk 15, 3-6

Citace:

Jazyky Evropy: Bavorský dialekt [online] Hospodářská a kulturní studia (Provozně ekonomická fakulta ČZU), 2010. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/bavorsky_dialekt


Hlavní stránka Jazyky Evropy: http://www.hks.re/wiki/jazyky_evropy#jazyky_evropy


Free counters!
© Stránky pro studenty oboru Hospodářská a kulturní studia
na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze (není součástí stránek PEF ČZU)
WWW.HKS.RE

Stránky pracují v systému DOKUWIKI
© HKS 2005-2017
obrzek jako obrzek jako