obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


diskuse-spolek

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

diskuse-spolek [09. 03. 2019 (19:38)]
diskuse-spolek [10. 10. 2020 (01:30)] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Spolek ======
 +Hlavní otázka k diskusi je zda založit, nebo nezaložit nějaký spolek.
  
 +Myslím si, že do nejen pro tento projekt Krajané (ale i do budoucna, pokud se chcete nějak intenzivněji zabývat třeba rozvojovou pomocí) by byl nějaký spolek (jako samostatná právnická osoba schopná podávat žádosti o granty a pak je i realizovat) nutností.\\
 +Z tohoto důvodu bych byl jednoznačně pro založení.
 +
 +Pokud tedy ANO, je tady další důležitá otázka - kdy spolek založit a jakou by měl mít právní formu.
 +
 +Pro první fázi projektu Krajané (tento rok) už asi žádné sdružení nevyužijeme. Při oslovování případných sponzorů a dárců (firmy) je možné využít univerzitní účet; darovací, či sponzorská smlouva by se uzavírala s univerzitou (dárce by obdržel potvrzení kvůli daním).\\
 +Pro další fázi tohoto projektu (rozvojovou) a eventuálně do dalších let by to ale asi něco chtělo.\\
 +Myslím, že pro nás připadají v úvahu dvě možnosti
 +  * občanské sdružení  - OS (podstatně snazší na založení i na udržování, ale často méně důvěryhodné při získávání grantů)
 +  * obecně prospěšná společnost OPS (složitější na založení i na udržování, ale více důvěryhodné při získávání grantů)
 +
 +Pro OS je typická členská základna, která řídí OS, zatímco OPS je mnohem více centralizovanější.\\
 +Určitou možností je i založení obojího s tím, že jedním ze zakladatelů OPS by mohlo být OS.\\
 +Každopádně by to chtělo (i z důvodu vyšší důvěryhodnosti) zakládat nový spolek v nějaké spolupráci s univerzitou.
 +
 +Je to především na zvážení vás všech, jak byste se chtěli angažovat (i třeba s výhledem do trochu vzdálenější budoucnosti - možnost přípravy i trochu větších projektů i v jiných částech světa).\\
 +Doporučoval bych i třeba takový průzkum zájmu ohledně angažovanosti a ochoty něco založit na [[http://krajane.team-forum.net/|diskusi]] (třeba formou hlasování), ale klidně to můžete vepsat i sem.\\
 + --- //[[Petr Kokaisl]] 2008/04/10 09:41//
 +
 +=== Výsledky hlasování Zakládání právnické osoby ===
 +
 +Chceš se stát členem subjektu (fungujícího při univerzitě), který se bude angažovat v rozvojových projektech?
 +
 +Ano, jsem pro založení obecně prospěšné společnosti a rád/a budu pracovat i na dalších projektech (kromě Krajanů).
 +    17% 
 +    [ 3 ]
 +
 +Ano, jsem pro založení obecně prospěšné společnosti, ale jen kvůli Projektu Krajané.
 +    5% 
 +    [ 1 ]
 +
 +Ano, jsem pro založení občanského sdružení a rád/a budu pracovat i na dalších projektech (kromě Krajanů).
 +    58% 
 +    [ 10 ]
 +
 +Ano, jsem pro založení občanského sdružení, ale jen kvůli Projektu Krajané.
 +    5% 
 +    [ 1 ]
 +
 +Ne, nejsem pro založení žádného subjektu.
 +    11% 
 +    [ 2 ]
 + 
 +    Celkem hlasů : 17
 +
 +Hlasování o založení občanského sdružení či obecně prospěšné společnosti se zúčastnila ani ne polovina potenciálních voličů.
 +V první chvíli jsem uvažoval nad regulérností takové účasti, ale pak jsem si spočetl toto...
 +
 +Výsledek chápu tak, že 15 lidí ze 17-ti je pro založení nějaké formy právnické osoby a z toho 2 jen za účelem pokrytí projektu Krajané.
 +Takže 13 ze 17-ti, kteří vyjádřili svůj názor, CHCE pracovat na rozvojových projektech v rámci nějakého sdružení i v budoucnu.
 +
 +13 lidí (šikovných a aktivních :) už je zajímavý počet pro rozšíření aktivity i v dalších letech (na druhou fázi krajanů nezbytné).