obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


galstina

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

galstina [09. 03. 2019 (19:38)]
galstina [10. 10. 2020 (01:30)] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Galština ======
 +//3  A dywedodd ef y ddameg hon wrthynt: 4 "Bwriwch fod gan un ohonoch chwi gant o ddefaid, a digwydd iddo golli un ohonynt; onid yw'n gadael y naw deg a naw yn yr anialdir ac yn mynd ar ôl y ddafad golledig nes dod o hyd iddi? 5 Wedi dod o hyd iddi y mae'n ei gosod ar ei ysgwyddau yn llawen, 6 yn mynd adref, ac yn gwahodd ei gyfeillion a'i gymdogion ynghyd, gan ddweud wrthynt, 'Llawenhewch gyda mi, oherwydd yr wyf wedi cael hyd i'm dafad golledig.'//
 +
 +zdroj: Steven Baley (duchovní)
 +
 +Galština je jeden z jazyků keltské větve. Nacházela se na území Galie, což je zhruba dnešní  území Francie. V průběhu dlouhých století římské nadvlády pomalu zanikala a začala ji nahrazovat latina, která byla jazykem západořímského světa a otevírala více možností pro své mluvčí. Dnes je galština mrtvým jazykem, ale některá galská slova přetrvávají ve francouzštině dodnes (v moderní francouzštině má galskou etymologii méně než dvě stě slov). 
 +
 +//etymologie = (z řeckých slov etymon = pravý a logos = nauka), část jazykovědy zkoumající původ a vývoj slov//
 +
 +---- 
 + 
 +Pro překlad je použitý text Lukášova evangelia (podobenství o ztracené ovci) - Lk 15, 3-6 (This translation uses the text of Luke's Gospel - The Parable of the Lost Sheep) - Lk 15, 3-6 
 +
 +**Citace:**  
 +
 +//Jazyky Evropy// [online] Hospodářská a kulturní studia (Provozně ekonomická fakulta ČZU), 2010. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/polestina
 +
 +----
 +Hlavní stránka **Jazyky Evropy**: http://www.hks.re/wiki/jazyky_evropy#jazyky_evropy