obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


hks_-_vysledky_dotaznik

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

hks_-_vysledky_dotaznik [09. 03. 2019 (19:38)]
hks_-_vysledky_dotaznik [10. 10. 2020 (01:30)] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +Výsledky dotazníku:
 +
 +Magisterští studenti
 +
 +Chtějí ponechat předměty z BC studia:
 +
 +{{2014: hks_dotaznik_image001.gif}}
 +
 +|Základy antropologie|43|
 +|Geogragie náboženství|34|
 +|Lingvistická antropologie|26|
 +|Etnické minority v Evropě|25|
 +|Obecná ekonomie|20|
 +|Teorie etnicity|18|
 +|Mikroenokomie|14|
 +|Makroekonomie|11|
 +|Příbuzenské systémy|10|
 +|Informatika I. a II.|10|
 +|Výzkum veřejného mínění|10|
 +|Politická geografie|9|
 +|Kvalitativní výzkumné metody|9|
 +|Ekonomika neziskového sektoru|8|
 +|Mezinárodní migrace|8|
 +|Veřejná správa|8|
 +|Cestopisy jako pramenný materiál|7|
 +|jazyky|7|
 +|politologie|7|
 +|Základy sociologie|7|
 +|Filosofická antropologie|7|
 +|Marketing|7|
 +|Duchovní kultura Evropy|6|
 +|statistika|6|
 +|Účetnictví neziskových organizací|6|
 +|Základy řízení|6|
 +|Antropologie areálů|5|
 +|Ekonomika veřejného sektoru|5|
 +|Základy právních nauk|4|
 +|Základy politologie|4|
 +|Tělesná výchova|2|
 +|Matematické metody kvantitativní analýzy|2|
 +|Teorie řízení|1|