obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


holokaust

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

holokaust [09. 03. 2019 (19:38)]
holokaust [10. 10. 2020 (01:30)] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +VÝBORNÉ TÉMA I PREZENTACE! :-)
 +
 +===HOLOKAUST===
 +
 +
 +==Úvod==
 +
 +Holokaust je označení pro systematické pronásledování a hromadné vyvražďování Židů, Romů, dále také politických oponentů, homosexuálů, mentálně postižených a dalších skupin, které nacisté považovali za méněcenné. Hrůzostrašná katastrofa byla prováděna nacistickým Německem spolu s jeho spojenci v době druhé světové války, kdy bylo zavražděno na 6 milionů obětí.
 +
 +Nejhrůznějšími postavami byl Adolf Hitler, který byl jmenován německým kancléřem 30. ledna 1933 a Heinrich Himmler, Říšský vůdce SS, šéf Gestapa, velitel zbraní SS, ministr vnitra a organizátor hromadného vyvražďování Židů Holocaustu. 30. ledna 1939 Hitler před říšským sněmem prorokoval zničení židovské rasy v Evropě v případě války. Začali se stavět koncentrační tábory a probíhalo pronásledování a vyvražďování Židů.
 +Nejsmutnějším koncem války byly tzv. pochody smrti z koncentračních táborů, které byly před postupem spojeneckých vojsk uzavírány a evakuovány, jelikož Nacisti nechtěli dopustit, aby vězňové byli osvobozeni spojeneckými vojsky. Pochody smrti probíhaly v letech 1944 až do posledních dní německé Říše v květnu 1945. Zhruba čtvrt milionů vězňů bylo během nich zavražděno, nebo zemřelo na nesnesitelné podmínky v zimě, hladu a nemocech.
 +
 +
 +
 +==Cíl práce a metodika==
 +
 +Cílem práce je pomocí případové studie podrobně popsat život 2 jedinců, kteří přežili holocaust. Jak hrozné útoky nacismu prožívali, a jak je to ovlivnilo v pozdějším životě. Následně tyto dva životy porovnat a najít případné podobnosti.
 +Konkrétně se jedná o biografický výzkum-zvláštní typ případové studie. Data byla sebrána z autobiografických záznamů a z osobních vyprávění. Porovnány jsou dva případy: Benjamin Silberberg, Žid, který přežil Osvětimi a Přemysl Šindelka, který přežil koncentrační tábor Mauthausen.
 +
 +
 +
 +==Benjamin Silberberg==
 +
 +- Narozen v roce 1924 ve Francii,
 +
 +- Z židovské rodiny – matka Ruska, otec Polák,
 +
 +- 1924 – zatčen spolu s otcem a bratrem francouzskou četou,
 +
 +- 4.8. 1924 – přijíždějí do koncentračního tábora Osvětimi vybráni na těžké práce,
 +
 +- 20. ledna 1945 – Nacisté museli evakuovat koncentrační tábory z obav blížících se ruských vojsk  pochody smrti,
 +
 +- Došli do koncentračního tábora Buchenwald – více než 200 km od Osvětimi,
 +
 +- 11.4.1945 – Tábor Buchenwald osvobozen americkými vojsky,
 +
 +- Přežil jen Benjamin - otec zastřelen a bratr nepřežil těžká zranění,
 +
 +- Těžký nástup do nového života,
 +
 +- Po válce žil v Bruselu,
 +
 +- Oženil se a má dvě děti,
 +
 +- Nyní na školách přednáší o holocaustu a napsal svoji první knihu: „Měl jsem 20 let. Znal jsem peklo“.
 +
 +
 +
 +==Život v táborech==
 +
 +- Koncentrační tábor Osvětimi,
 +
 +- Všichni oholeni a otetováni identifikačním číslem,
 +
 +- Někdo šel rovnou do plynové komory, někdo vybrán na těžké práce,
 +
 +- ztratili svoji individualitu, osobnost a lidskost,
 +
 +- Každý myslel jen na sebe, aby přežil,
 +
 +- „ Neměli jsme žádné city. Nemysleli jsme na nic. Nechápali jsme, co se děje“!
 +
 +- Přežívali jen na kousku chleba a „polévky“
 +
 +- Dozorci : Alteste a Kapo.
 +
 +
 +
 +==Přemysl Šindelka==
 +
 +- Narozen 1925 v Ivančicích u Brna,
 +
 +- Zatknut spolu s bratrem r. 1941 gestapem kvůli odbojářské činnosti otce,
 +
 +- Otec popraven v Kounicových kolejích v Brně,
 +
 +- Přemysl i s bratrem deportováni do koncentračního tábora Mauthausen,
 +
 +- Přežil spolu s bratrem díky svému mládí, odvaze a chuti žít,
 +
 +- Po válce pronásledován, nasazen na těžké práce,
 +
 +- Do důchodu vykládal vagony s uhlím,
 +
 +- 2 děti,
 +
 +- Dnes žije v Ivančicích, postižen Alzheimerovou chorobou,
 +
 +- Přednášel na základních a středních školách,
 +
 +- Na léta strávená v táboře vzpomíná s nadhledem a bere to jako součást života.
 + 
 +
 +
 +==Život v táborech==
 +
 +- Koncentrační tábor Mauthausen  - tábor 3. stupně – vyhlazovací,
 +
 +- Především političtí vězni, židé až okolo r. 1944,
 +
 +- Těžké práce v kamenolomu a v odlehlých dolech či fabrikách,
 +
 +- Výskyt kanibalismu,
 +
 +- Přežili většinou jen mladí lidé,
 +
 +- Tábor osvobozen Američany 5.5. 1945.
 +
 +
 +
 +==Závěr==
 +
 +Nelze jednoznačně říci, který z výše uvedených osudů je příznivější a který ne. Každý z nich má svá specifika. Oběma to vzalo kus života, dokonce ani zdraví nebylo ušetřeno. Ale dovolíme si za oba dva říci, že jim tato hrůzná skutečnost do života hodně dala. Oba byli uvězněni v mladém věku, k přežití jim pomohlo jejich mládí, železné zdraví a také výchova a především vůle přežít. Nemalou roli hrálo zajisté i štěstí a náhoda, které oba dva dokázali využít ve svůj prospěch. 
 +Jak Benjamin Silberberg tak Přemysl Šindelka zúročili své zkušenosti ve prospěch dalších generací a snažili se o svých vzpomínkách podat výpovědi. Oba dva mají velmi podobnou povahu a vyrovnali se svým osudem velmi statečně. Ani jeden nikomu nic nevyčítal, smířili se s tím jako s běžnou součástí života, kterou je nutno překonat a žít dál, za což si jich nesmírně vážíme.