obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


turci_v_recku_-_pestra_evropa_2014

Turci v Řecku

HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 315 s. 45. sv. ISBN 978-80-7419-010-0. ZDE

Pestrá Evropa 2014

Turci. Na území Řecka žilo v období vlády Osmanské říše velké množství tureckého obyvatelstva. Turecké obyvatelstvo bylo dříve velmi početné i na Krétě, ale v souvislosti s řeckými povstaleckými akcemi už na začátku 20. století se téměř všichni Turci z ostrova vystěhovali.

Ve 20. letech 20. století byla v Lausanne podepsána dohoda mezi Tureckem a Řeckem o výměně národnostních menšin – jednalo se zhruba o 1,5 milionu anatolských (tureckých) Řeků, kteří se měli přestěhovat do Řecka a 350 000 Turků (muslimů), kteří se měli přestěhovat do Turecka. Deportace se nerealizovaly v plném rozsahu, a proto v Řecku dodnes žije turecká menšina. Oficiální počty Turků (muslimské menšiny) ze sčítání obyvatel máme naposled ze sčítání v roce 1991, pro pozdější období je nutné se spokojit pouze s odhady.

Problémem je i to, že pojem muslimové a Turci se zcela nepřekrývá – podle odhadů hovoří turecky pouze kolem poloviny řeckých muslimů, třetina hovoří pomácky (varianta bulharštiny) a zbytek používá romštinu (cikánštinu).

Turecké obyvatelstvo v Řecku je možné rozdělit na dvě skupiny:

• Největší počet Turků žije v západní Thrákii (především oblasti Rodopi, Xanthi a Evros) – podle údajů řeckého ministerstva zahraničí z roku 1999 dosahuje počet muslimské menšiny v Thrákii 98 000 osob (oproti 86 000 v roce 1922 a 106 000 v roce 1928). Vláda umožňuje vzdělání v turečtině na 235 menšinových základních školách. 1)

• Ostrovy Dodekany (Dodekanes) ležící jihozápadně od tureckého pobřeží – turecké obyvatelstvo v celkovém počtu kolem 5000 osob žije především na ostrovech Rhodos a Kos.2) Místní turecké obyvatelstvu se vyhnulo deportaci ve 20. letech 20. století, protože ostrovy byly v té době pod italskou správou.

Pomáci. Tato muslimská skupina hovořící slovanským jazykem (pomáčtina) žije především v oblastech obývaných Turky. Sami se také za Turky často označují. V běžném hovoru používají pomácký dialekt bulharštiny, ve školách se učí turecky, ale většinou znají i řečtinu jako úřední jazyk státu, ve kterém žijí. Jedná se především o venkovské obyvatelstvo s poměrně nízkým podílem vyššího vzdělání (což je ovšem typické pro celou oblast Thrákie). 3) 4)

1)
Mousoulmaniki Meionotita Thrakis (Μουσουλμανικη Μειονοτητα Θρακησ) [online] Ypourgeio Exoterikon Ypiresia Enimerosis, 1999 [cit. 13. 5. 2014] Dostupné z: <http://www.hri.org/MFA/foreign/musmingr.htm>.
2)
CLOGG, Richard. Minorities in Greece: aspects of a plural society. London: Hurst, 2002, s. 84.
3)
MALKIDIS, T. Oi Pomákoi sti Thráki (Οι Πομάκοι στη Θράκη) [online] Athény, 2002 [cit. 14. 5. 2014] Dostupné z: <http://www.patrides.com/march02/pomaki.htm>.
4)
KOKAISL, Petr Etnické minority v Evropě. Praha: Provozně ekonomická fakulta ČZU, Katedra psychologie, 2014
turci_v_recku_-_pestra_evropa_2014.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:31) (upraveno mimo DokuWiki)