obrzek domeku-home logo-FB


Jaké jsou názory mladých evangelíků a katolíků na tyto dvě církve? Jaké jsou pozitivní a negativní názory katolíků na evangelíky? Jaké jsou pozitivní a negativní názory evangelíků na katolíky?

Literární rešerše

Existuje mnoho knih, které se zabývají křesťanstvím. Můžeme nalézt mnoho knih, které popisují křesťanství, jeho historii nebo samotné příručky pro křesťany, jak by měli vést svůj život ve víře, ale samotným rozdílům mezi křesťanskými církvemi se moc knih nevěnuje. Přesto lze nalézt některé knihy popisující tuto problematiku. Kniha od Pavla Filipi, Křesťanstvo: historie, statistika, charakteristika křesťanských církví se nejlépe věnuje rozdíly mezi evangelíky a katolíky (i jinými církvemi např. pravoslavné). Popisuje zde katolicismus, například svátosti, bohoslužby, zbožnost, ke které patří i uctívání svatých. Dále pak protestantismus, historii (reformaci), dělení na lutherskou a kalvinistickou církev, bohoslužby, svátosti a popisuje jednotlivé církve (anglikánskou, baptistickou). Samotné církve (katolická a evangelická) mají své katechismy, což označuje souhrn křesťanské nauky, výklad hlavních složek křesťanského učení. Pro katechismus v jeho klasické formě je typické členění do článků se strukturou „otázka-odpověď“ uzpůsobenou metodě učení probrané látky – memorování. Každý článek obsahuje výklad, případně definice pojmů. V katolické církvi můžeme nalézt Katechismus tridentského koncilu, též Římský katechismus nebo Tridentský katechismus, který je určen převážně pro kněze. Tento katechismus je z 16. století a byl to jediný ekumenický (závazný pro celou katolickou církev) katechismus před Katechismem katolické církve, který je dostupný online. Mezi evangelické katechismy patří Velký a Malý katechismus Martina Luthera nebo Evanglický katechismus pro mládež i dospělé, skupiny i jednotlivce od Jiřího Grubera.

Použité zdroje

FILIPI, Pavel. Křesťanstvo : historie, statistika, charakteristika křesťanských církví. 2. vydání. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 1996. ISBN 80-85959-35-6. GRUBER, Jíří. Otázky a odpovědi: Evanglický katechismus pro mládež i dospělé, skupiny i jednotlivce. Praha: Kalich, 2004. ISBN: 80-7017-961-9. www.katechismus.cz [online]. [cit. 2012-04-02]. Katechismus katolické církve. Dostupné z WWW: < http://www.katechismus.cz/>.


Free counters!
© Stránky pro studenty oboru Hospodářská a kulturní studia
na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze (není součástí stránek PEF ČZU)
WWW.HKS.RE

Stránky pracují v systému DOKUWIKI
© HKS 2005-2017
obrzek jako obrzek jako