obrázek domečku-home  logo-FB     časopis Kulturní studia


Keltové v Irsku

Stručná historie Irska

V historii Irska se na ostrov nevrhly římské legie a raná historie je opředena mýt o válčících bozích a hrdinských velekrálech. Příchod sv. Patrika v roce 432 změnil Irsko. Velice rychle zde bylo přijato křesťanství. V 9. století vpadlo do Irska Vikingové. Do této doby bylo Irsko poměrně klidné a žádné významné nepokoje zde nebyly. V době příchodů Vikingů vznikaly rozsáhlé kláštery. Mezi nejvýznamnější můžeme zařadit např. Clonmacnoise a Glendalough. Ty se staly centrem umění a vzdělanosti. Vikingům se nikdy nepodařilo ovládnout Irsko. Přelom se stal v roce 1169, kdy vznesli Anglonormani důrazné požadavky. Mnoho irských vůdců se podřídilo anglickému králi Jindřichovi II. Ten se prohlásil za „pána Irska“. Další změna nastala v roce 1532, kdy Jindřich VIII. Rozešel s katolickou církví. Na základě toho vznikli bitevní konflikty mezi domácími katolíky a vojsky anglické koruny. V této bitvě prohráli Irové. Po jejich prohře byly všechny pozemky a jiné vzácné věci. Ty byli dány anglickým a skotským protestantům. Tažení završil hlavně vítězství Viléma Oranžského nad Jakubem II. Tato bitva se odehrávala na řece Boyne v roce 1690. Z těchto a mnoho dalších důvodů nemají irové rádi američany. Irsko prošlo několika bitevními poli, ale další z nejhorších věcí, co postihlo Irsko byl hladomor. Byl to hladomor, který trval od roku 1845 do roku 1848. Zemřelo zde mnoho lidí a někteří na základě hladomoru byli donuceni emigrovat. Tento počet se odhaduje na dva miliony lidí. Zbytek lidí, co zde žili, byli časem vystěhováni. Irsko ztratilo svojí autonomii. Zvrat těchto událostí se datuje do roku 1921. Jižní část Irska se konečně dočkala Svobodného irského státu. Severní Irsko připadlo Velké Británii.


Irština

Irština (také irská gaelština) je goidelský (gaelský) jazyk keltské větve indoevropské jazykové rodiny, blízce příbuzný skotské gaelštině.

Irštinou se mluví v Irské republice a Severním Irsku jako menšinovým jazykem (vedle angličtiny), získala však status národního a úředního jazyka Irska. Irsky mluvící obyvatelé se soustřeďují především v oblastech zvaných Gaeltacht, které jsou v situovány přibližně do oblastí západně od Galway s přilehlými Aranskými ostrovy, oblast v okolí města Bangor a přilehlého poloostrova. Menší oblasti jsou i ve vnitrozemí.

Na západě ostrova mluví irštinou jako mateřským jazykem asi 50 tisíc lidí. V Severním Irsku není irština úředním jazykem, nicméně je úředně považována za menšinový jazyk. Dnes se irská vláda snaží o jakési „znovuvzkříšení“ irštiny na základě různých programů, např. zavedení irštiny na úřadech, školách, v televizi a rozhlase. Pro turistu vyvstávají jisté potíže, když se dostane do oblastí Gaeltacht, kde se setká pouze s ukazateli v irštině, na což mapy často nemyslí. Po celé zemi je většina nápisů dvojjazyčných v podobě anglicko-irské. Jen malá část mladé generace umí jazykem předků mluvit, větší část populace je schopna pasivně rozumět. Asi 30 000 žáků mimo Gaeltacht navštěvuje základní a střední školy s výukou vedenou v irském jazyce, jejich počet přitom narůstá. O chod těchto škol se stará nevládní organizace Gaelscoileanna. Některé obory lze v irštině studovat na univerzitě, především na Národní universitě v Galway (Ollscoil na hÉireann).

Irská státní televize TG4 vysílaná v irštině, podobně i rádiová stanice. V Severním Irsku je malá část vysílání BBC vedena v irštině, případně s výukovými programy.

Irština se až do 60. let minulého století psala irskou unciálou, písmem užívaným od raného středověku. Přechod na latinku byl dlouho předmětem sporu, podobně jako v Německu přechod od fraktury k latince. Před příchodem křesťanství se irština psala keltským oghamem.

Teprve 13. června 2005 se irština stala jedním z úředních jazyků EU (s účinností od roku 2007), tedy po více než třech desetiletích od vstupu Irska v roce 1973. 1)


Statistika: http://www.cso.ie/

volume_9_irish_language_entire_volume.pdf

Odkazy s popisem

1) cs.wikipedia.org [online]. 2010 [cit. 2010-05-20]. Dostupný z WWW:<http:// http://cs.wikipedia.org/wiki/Ir%C5%A1tina>