obrzek domeku-home logo-FB
http://knihovnicka.hks.re

Knihovnička

Následující publikace, nebo jejich části, slouží jako výukový materiál pro studenty oboru Hospodářská a kulturní studia. Jakékoli jiné použití je možné pouze v souladu s autorským zákonem.

 • AJNÍ, Sadriddín. Buchara. Praha: Svět sovětů, 1952.ZDE
 • AL-FAKÍH, Ahmad Ibrahim. Hvězdy se ztratily, tak kde jsi (a jiné povídky). Překlad Jaromír Hajský. (Libyjská próza konce 20. století). ZDE
 • BACHOFEN, J. J. O materskom práve. Trnava: Urbánek, 1942. ZDE nebo ZDE (je to webový archiv, buďte trpěliví při stahování)
 • BACHOFEN, J. J. Das Mutterrecht. Stuttgart, 1861. ZDE (je to webový archiv, buďte trpěliví při stahování)
 • BOTROS, Zakaría, IBRAHIM, Raymond. Sexuální mravy zakladatele islámu. ZDE
 • CAESAR, Gaius Iulius. Zápisky o válce galské. Praha: 1964 ZDE nebo webový archiv ZDE
 • DANĚK, Adolf. Báje českého Pošumaví. Praha: Kentaur-Polygrafia, 1994. ISBN 80-85285-62-2. Výběr ZDE
 • FREEMAN, Derek. Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an Anthropological Myth. ZDE
 • GELLNER, Ernest (Arnošt). Národy a nacionalismus. Praha: Hříbal, 1993. ISBN 80-900-8929-1. ZDE
 • HORAK, Stephan M. a Richard BLANKE. Eastern European national minorities, 1919-1980: a handbook. Littleton, Colo.: Libraries Unlimited, 1985, xv, 353 p. ISBN 08-728-7416-8. ZDE
 • HROCH, Miroslav. Národy nejsou dílem náhody: příčiny a předpoklady utváření moderních evropských národů. Vyd. 1. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2009, 315 s. 45. sv. ISBN 978-80-7419-010-0. ZDE
 • HUXLEY, Aldous. Konec civilizace ZDE
 • KOKAISL, Petr. Etnické minority. Praha: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2014. ISBN 978-80-213-2524-1. ZDE
 • KOKAISLOVÁ, Pavla. Etnicita, nacionalismus a etnické menšiny. ZDE
 • LOCKE, John. Esej o lidském rozumu. Praha: Svoboda, 1984. Pouze VÝBĚR
 • MALINOWSKI, B. Sex a represe v divošské společnosti. ZDE
 • MALINOWSKI, B. Argonauts of the Western Pacific ZDE (je to webový archiv, buďte trpěliví při stahování)
 • MALINOWSKI, B. Vědecká teorie kultury. ZDE (je to webový archiv, buďte trpěliví při stahování)
 • MEAD, M. Coming of Age in Samoa. New York, 1928. ZDE
 • OLBRACHT, Ivan. Biblické příběhy. ZDE
 • ORWELL, George. Farma zvířat ZDE
 • Ottův slovník naučný. Ottova encyklopedie z let 1888–1909. ZDE
 • Paleček, Enšpígl, Kacafírek a hodža Nasreddin Pouze VÝBĚR
 • PASCAL, Blaise. Myšlenky. Praha: Odeon, 1973. Pouze VÝBĚR
 • PETIŠKA, Eduard. Staré řecké báje a pověsti. ZDE
 • POSPÍŠIL, Leopold. Antropologie a věda. Olomouc, 1992. ZDE
 • Putování k Mongolům. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964. ZDE
 • STRAATEN van, Werenfried. Slzy Boží. SIGNUM UNITATIS: 1991. ZDE
 • ŠATAVA, Leoš. Evropská etnika bez státu: Rozměry asimilace a revitalizace – 23 případů. Trnava, 2015. ZDE
 • ŠATAVA, Leoš. Etnicita a jazyk.Teorie, praxe, trendy: čítanka textů. Brno: Tribun, 2013. ISBN 978-80-263-0517-0. ZDE
 • ŠUTAJ, Štefan. Nútené presídľovanie Maďarov do Čiech. Prešov: Universum, 2005, 156 s. ISBN 80-89046-29-0. ZDE
 • VESELÝ, Josef Toulky českou minulostí. 1. díl. (je to webový archiv, buďte trpěliví při stahování)ZDE
 • VESELÝ, Josef Toulky českou minulostí. 2. díl. (je to webový archiv, buďte trpěliví při stahování) ZDE
 • ZAHRADNÍČEK, Jan. Znamení moci. ZDE

SSSR

 • GRULICH, Rudolf. Die Römisch-katholische Kirche in der Sowjetunion. 2. Aufl. München: Kirche in Not/Ostpriesterhilfe, 1990. Die römisch-katholische Kirche in der Sowjetunion, 1990
 • В. С. Хан, Сим Хон Ёнг. Корейцы центральной Азии: прошлое и настоящее. Москва: МБА, 2014 ZDE

Krym

 • Dagdži T.Š. STALINSKIJ GENOCID I ETNOCID KRYMSKOTATARSKOGO NARODA: dokumenty, fakty, kommentarii. Simferopolʹ: Simferopolʹskaia gorodskaia tipografiia, 2008. (Дагджи Т.Ш. СТАЛИНСКИЙ ГЕНОЦИД И ЭТНОЦИД КРЫМСКОТАТАРСКОГО НАРОДА) ISBN 978-966-2913-675. ZDE
 • The Forgotten Minorities of Eastern Europe. The Crimean Tatars. Helsinki, 2004. ZDE

Kavkaz

 • FAIT, Emanuel. Kavkaz: jeho přírodní krásy, poměry národohospodářské, národopis a místopis. Praha, 1894. ZDE

Střední Asie

 • AUL, Josef (✵1894 – †1956): HES, Milan. Josef Aul – první Čech v Afghánistánu. Navýchod 1/2009. ZDE.
 • DOROVSKÝ, Ivan. Emanuel Fait a Střední Asie. Brno, 1986. ZDE
 • FAIT, Emanuel (✵1854 – †1929). Středoasijští národové, zvláště v území ruském. Praha, 1910. ZDE
  • Středoasijští národové, zvláště v území ruském. Turkmeni
 • FAIT, Emanuel. (Emanuel Fait a Střední Asie) Osvěta, 1904 s. 43. V Taškentě a Samarkandě.Další dostupnost ZDE
 • GRĄBCZEWSKI, Bronisław. Na służbie rosyjskiej: fragmenty wspomnień. Warszawa – Kraków – Lublin – Łódź – Paryż – Poznań – Wilno – Zakopane: Nakład Gebethnera i Wolffa, 1926. ZDE
 • ZALESSKIJ, Bronislav. Khazakh sacharasyna sajachat = Žizn' kazachskich stepej. - Almaty: Öner, 1991 (Бронислав Залеский. Жизнь казахских степей. Изд. Онор. 1991. пер. с фр. Ф. И. Стекловой и Б.И Садыковой). ISBN 5-89840-270-5 ZDE nebo archiv.

Uzbekistán

Seznam WIKI stránek


Free counters!
© Stránky pro studenty oboru Hospodářská a kulturní studia
na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze (není součástí stránek PEF ČZU)
WWW.HKS.RE

Stránky pracují v systému DOKUWIKI
© HKS 2005-2017
obrzek jako obrzek jako