obrzek domeku-home logo-FB


Domovská stránka HKS | Údaje o oboru

Hospodářská a kulturní studia

Problematika migračních hnutí

Geodynamika zachycuje obecně řečeno pohyb lidských populací v čase a prostoru, nejedná se ovšem o pouhé přesuny jedinců a společností ve smyslu deterministického přístupu, ale o daleko komplexnější transfer jedinců, rodin, celých společností a jejich myšlenek. Humanistické hledisko tak zohledňuje postoje migrantů a hostitelských společností; v centru antropologického výzkumu se ocitají otázky spojené s problematikou etnicity, akulturace, integrace a asimilace.

Migrace jsou sledovány jak z hlediska chronologického (pojem autochtonní skupiny, historické kontinuity a diskontinuity, tzv. legitimních historických nároků aj.), tak z pohledu jednotlivých skupin migrantů – zejména první a druhé generace. Tzv. syndrom druhé generace hraje významnou roli v problematice integrace a začlenění do hostitelských společností. Problematika migračních hnutí a jejich etablovaných výsledků – tj. jednotlivých diaspor – je v současné době velmi aktuální.


Free counters!
© Stránky pro studenty oboru Hospodářská a kulturní studia
na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze (není součástí stránek PEF ČZU)
WWW.HKS.RE

Stránky pracují v systému DOKUWIKI
© HKS 2005-2017
obrzek jako obrzek jako