obrzek domeku-home logo-FB


Ladinové v Itálii

Hlavní etnika v Itálii. Uvádět údaje o etnické příslušnosti v Itálii nemá žádnou tradici. Po politickém sjednocení Itálie byla snaha unifikovat jednotlivé italské jazyky a podobně se přistupovalo i k menšinám. Při sčítání obyvatel jsou tedy již více než sto let údaje o národnostních menšinách a používaných jazycích velmi kusé – podrobnější údaje nacházíme spíše o cizincích žijících v Itálii.

Určitou, poměrně výraznou, výjimku v přístupu k menšinám představuje autonomní oblast Jižních Tyrol, kde žijí tři výrazné národnostní skupiny s odlišným jazykem – Němci, Italové a Ladínové. V autonomní oblasti existuje proporční systém, podle kterého má ve státní správě každá skupina takový podíl, který odpovídá podílů pří-slušných mluvčích. Tento proporční systém je aplikovaný i na školství nebo sociální oblast.1)

Ladínové.2) Jedná se o románský národ hovořící jazykem z rétorománské skupiny (podobně jako Friulové).

Mapa – Ladínové v Itálii

Odkaz na mapu online: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zfbVZrirghvo.kKA5CmzjtZJA&usp=sharing

Nejvíce Ladínů žije v severní Itálii v Dolomitech. V Jižních Tyrolích, kde žije rovněž německojazyčná skupina, jsou Ladínové především v údolích Val Gardena (Gherdëina) a Val Badia. Odhady počtu Ladínů se pohybují kolem 31 500 až 33 000 osob. Města, kde žijí, se nacházejí v nadmořské výšce nad 1000 m. a jednotlivá údolí jsou navzájem obtížně dostupná, což je jeden z důvodů, proč došlo k vytvoření většího množství variant ladínštiny.

V oblasti obývané Ladíny se často měnila státní příslušnost – od 14. století do konce 18. století patřilo území rakouským Habsburkům, do roku 1801 vládli Francouzi, pak Rakousko, 1809–1814 opět Francie, následovalo století rakouské vlády a od roku 1919 začala italská vláda. Dnešní rozdělení území, kde Ladínové žijí, do třech odlišných provincií (Jižní Tyroly, Trentino a Belluno) pochází z období fašistické vlády a mělo oslabit národnostní uvědomění Ladínů.

Po 2. světové válce došlo sice k vytvoření autonomních práv pro Ladíny, ale pouze v Jižních Tyrolích, zatímco v provincii Belluno a Trentino je jejich status (a možnost školství ve vlastním jazyce) velmi omezený.3)

Cesta

Pro výzkum je klíčový pobyt v dané lokalitě. Bylo rozhodnuto, že výchozí bod pro další dílčí cestování po oblasti, v níž se vykytují Ladínové, je město Bolzano. Z Prahy vyjíždíme autem 20.8.2015. Cíl cesty je Bolzano. Datum návratu je otevřené, zajistily jsme si časovou flexibilnost, pro případ potřeby. Návrat musí být přizpůsoben zápisu do druhého ročníku.

Díky projektu a stránkám https://www.couchsurfing.com/ jsou zajišťovány kontakty pro možné ubytování přímo v centru Bolzana. Toto město bylo vybráno pro jeho lokalizaci a občanskou vybavenost. Na již zmíněných stránkách se vyskytují i lidé, kteří jsou hrdými příslušníky ladínské kultury a mluví ladínštinou. Několik z nich se po zkontaktování ozvalo a přislíbilo nám svou spolupráci.

Kontaktní osoby pro ubytování: (předběžně zajištěno) Parick Rabansen / Boris Pavlin

Jedním z předem daných cílů je ( http://www.istladin.net/web/default.asp ) ladínský kulturní institut, vedle nějž se blízko nachází muzeum ladínské kultury.

Výzkumný deník 2015

Články – odkazy:

Výzkumný deník 2016

1) KOKAISL, P. Etnické minority v Evropě. Praha: PEF ČZU, 2014, s. 177. ISBN 978-80-213-2524-1.
2) Ladins. [online] Minority Rights Group International. [cit. 1. 10. 2014] Dostupné z: <http://www.minorityrights.org/1629/italy/ladins.html>.
3) KOKAISL, P. Etnické minority v Evropě. Praha: PEF ČZU, 2014, s. 182–183. ISBN 978-80-213-2524-1.

Free counters!
© Stránky pro studenty oboru Hospodářská a kulturní studia
na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze (není součástí stránek PEF ČZU)
WWW.HKS.RE

Stránky pracují v systému DOKUWIKI
© HKS 2005-2017
obrzek jako obrzek jako