obrázek domečku-home  logo-FB     časopis Kulturní studia


Keltojazyčné skupiny v Evropě

Jednalo by se především o představení příslušné skupiny (protože v názvu monografie bude Po stopách keltojazyčných obyvatel Evropy, tak dát trochu větší důraz na jazyk).
Obecná strukturace práce (resp. jednotlivých kapitol) bude podobná jako v předchozích dvou monografiích (Slováci, Němci).

 1. ÚVOD (nepište o Keltech nebo keltojazyčném obyvatelstvu obecně, aby se to neopakovalo, protože to dáme na začátek).
 2. LITERÁRNÍ REŠERŠE (zmínit stručně dosavadní výzkumy týkající se dané skupiny)
 3. METODOLOGIE (stručné představení způsobů, jakým se získávala data, je možné připojit i seznam respondentů, se kterými dělali rozhovory studenti, kteří příslušnou etnickou skupinu navštívili)
 4. VLASTNÍ ČÁST: zde bych doporučil začít tím, kde a jak se daná skupina ve sledované zemi vzala. Sem můžete dát něco z historie (byla jedna emigrační vlna, bylo jich několik, nebyla žádná - obyvatelé jsou v daném místě původní…) a čtenáře provést až do současnosti (tedy takový průřez dějinami zkoumané minority).
  Postupně přejít ke sledovaným otázkám (tématům) - kdy to bylo nejlepší a nejhorší, současnost – identita, náboženství, spolky, jazyk.
  Pokud je některá z těchto položek zásadní, tak se jí věnujte více.
  Důraz by měl být položený na aktuální situaci, to znamená JAK NA TOM JSOU v současnosti:
  • s čím jsou lidé spokojeni a s čím (v jakých oblastech) spokojeni nejsou?
  • Identita – za koho se příslušníci zkoumané menšiny považují (přejímají identitu většinové společnosti, nebo se naopak výrazně vůči většinové společnosti vyhraňují), jaké jsou hlavní prvky pro vyhraňování (jazyk, náboženství, odlišné historické povědomí…)
  • Jsou zde nějaké národnostní spolky, politické strany, folklorní spolky - jak je to s členy (nárůst, pokles)
  • Jaká je jazyková situace příslušníků menšiny (včetně používání dialektů). Knihy, noviny, rozhlas – v jakém jazyce (dialektu) (pokud tedy vůbec menšinová média vychází).
  • Je také velice vhodné dát prostor příslušníkům tří generací - mladé generace, střední generace a staroušků (pokud k tomu bude dost materiálu). Podle jejich odpovědí pak můžete usuzovat na různé trendy – situace je stejná, zlepšuje se to, zhoršuje se to…
 5. SHRNUTÍ A ZÁVĚR
 6. SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

Je dobré text doplnit i fotkami (buď lidí z výzkumu, nebo z internetu…) Obrázky šetřit nemusíme.


Irsko

Petr Kokaisl

Man

Pavla Fajfrlíková

Skotsko

Petr Kokaisl

Velšané

Jana Zychová

Cornwall

Francie – Bretonci

Irena Cejpová

Bretonci


Galicie

To je jen na doplnění, protože Galicijci nejsou keltojazyční, ale na keltských sjezdech se s Galicií také trochu počítá.

Galicijci ve Španělsku

 • KOCIÁNOVÁ, Kristýna; SOVA, Ondřej. Hlavní projevy etnické identity Galicijců. Kulturní studia, 2015, 2015.2: 3-22. ZDE
 • Jazyk, historie a místní kultura jako hlavní prvky etnické identity Galicijců, BP (Kristýna Kociánová, 2015) ZDE
 • Galicijci ve Španělsku Sedliský, Sova, Kociánová, Suchopárová, Mauleová (2014)
 • Galicijci ve Španělsku Kopfsteinová, Sáblíková (2009)

Galicijci v Portugalsku

 • Hlavní projevy etnické identity Galicijců, BP (Ondřej Sova, 2015) ZDE