obrzek domeku-home logo-FB


Domovská stránka HKS | Údaje o oboru

Hospodářská a kulturní studia

Politická geografie

Tematický okruh politické geografie neboli geopolitiky zachycuje ve své základní podobě procesy, které napomohly vytváření států a národů ve vazbě na určitý geografický prostor. Tato pomezní disciplína těží zejména z poznatků geografie, historie, demografie, politické a ekonomické antropologie aj.; dotýká se ve značné míře i strategických studií, migračních studií, areálových studií a konfliktologie.

Geopolitika se snaží o zachycení pohybu moci a síly v geografickém prostoru a zabývá se rovněž deskripcí zákonitostí mezinárodních vztahů, v tomto ohledu se snaží postihnout jak vývoj z hlediska chronologického, tak situaci v současnosti. Odhadnout vývoj v konkrétním regionu, rozpoznat, s jakými autoritami na regionální či státní rovni vyjednávat a které naopak stojí „v pozadí“, definovat, jakým způsobem bude probíhat globální soupeření o ekonomické zdroje, předvídat, jakým směrem by se mohlo etnické soupeření dále odvíjet (zda přeroste do otevřeného konfliktu nebo ne), zachytit panující etnické a historické stereotypy – to vše nebývá snadné. Geopolitika je tak přímo navázána na mezinárodní studia, zahraniční a regionální vztahy.


Free counters!
© Stránky pro studenty oboru Hospodářská a kulturní studia
na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze (není součástí stránek PEF ČZU)
WWW.HKS.RE

Stránky pracují v systému DOKUWIKI
© HKS 2005-2017
obrzek jako obrzek jako