obrázek domečku-home  logo-FB     časopis Kulturní studia


Předmět Projekt I., II.

http://projekt.hks.re

Projekt I. (pro LS 1. ročníku navazujícího studia) a Projekt II. (pro ZS 2. ročníku navazujícího studia).

Z akreditačního materiálu: Užší profilaci si studenti volí prostřednictvím předmětu Projekt, který je zaměřen na tvorbu diplomové práce. V rámci tohoto předmětu si studenti volí podle svého zaměření a tématu diplomové práce soubor konzultací a blokové výuky z nabídky kateder na Provozně ekonomické fakultě, případně i doplňkově na dalších fakultách ČZU.

Tabulka

případné konzultace k tabulce - Andrea Štolfová http://konzultace.hks.re

V rámci tohoto předmětu si studenti volí podle svého zaměření a tématu diplomové práce soubor konzultací a blokové výuky z nabídky kateder na Provozně ekonomické fakultě, případně i doplňkově na dalších fakultách ČZU – v každém semestru si mohou zvolit až dvě tyto nabídky. Výstupem projektu je představení zpracovaného tématu – může být formou webové stránky, výstavy, článku, dokumentárního filmu, studentské konference, workshopu…

 • Kvalitativní analýza dat (s využitím ICT) – doc. Zagata (KHV)
 • Příprava dotazníkového šetření – doc. Zagata (KHV)
 • Psaní diplomové práce – Ing. Vaněk (KIT)
 • Informační zdroje a jejich vyhledávání – Ing. Vaněk (KIT)
 • Pokročilá práce s dokumenty – Ing. Vaněk (KIT)
 • Pokročilé tabulkové zpracování – Ing. Vaněk (KIT)
 • Mikroekonomická analýza – doc. PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D. (KET)
 • Makroekonomická analýza – doc. PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D. (KET)
 • Mezinárodní ekonomie – doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc. (KET)
 • Dějiny ekonomických teorií – doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc. (KET)
 • Mezinárodní měnový a finanční systém – Ing. Kamila Veselá, Ph.D. (KET)
 • Finance pro mezinárodní obchod – Ing. Pavel Hrdlička, Ph.D. (KET)
 • Znalostní ekonomika – doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc. (KET)
 • Hospodářské politiky – doc. Ing. Josef Brčák, CSc. (KET)
 • Teorie firmy – doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc. (KET)
 • Příprava na terénní výzkum – dr. Kreisslová (KPs)
 • Jak psát a citovat v diplomové práci – dr. Kreisslová (KPs)
 • Dokumentární techniky a postprodukce – doc. Bobková (KPs)
 • Procesy rozhodování, výběru a hodnocení – doc. Houška (KSI)
  • Blok zaměřený na zvládnutí rozhodovacího procesu. V kvalifikačních pracích se často objevuje potřeba vybrat jednu možnost z několika, případně něco zhodnotit – přestože se to zdá být jednoduché, není tomu tak vždy. V navrhovaném bloku by nešlo o matematické postupy a algoritmy, ale spíš na zvládnutí fází rozhodovacího procesu a jejich návazností, rozbor případových studií (s vysvětlením chyb, které se tam staly), výběr přístupů relevantních pro cíl rozhodování, disponibilní data, požadovanou míru subjektivních zásahů rozhodovatele do procesu volby, informace o preferencích, apod. Pokud by byl ze strany studentů zájem, je možné dodat i matematické metody, ale není to úplně nezbytné.
 • Pomoc při vyhledání aktuální mezinárodní, evropské a české právní úpravy ke zvoleným tématům – JUDr. Borská, Ph.D. (katedra práva)
 • Konzultace k oborům pracovní právo, obchodní právo, občanské právo, správní právo, daňové právo, veřejné zakázky, hospodářská soutěž – JUDr. Borská, Ph.D. (katedra práva)
 • Projektové řízení – trendy v současném světě korporátních organizací – doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D. (katedra systémového inženýrství)