obrzek domeku-home logo-FB


Černý Most patří pod městskou část Praha 14, pod správní obvod Praha 14 a současně pod městský obvod Praha 9. Hlavní město Praha má celkem 112 katastrálních území. Katastrální území městské části se rozkládá mezi Kyjemi a Horními Počernicemi. Sídlištní čtvrť se nachází v severovýchodní části Prahy. Černý Most je tvořen převážně panelovými domy a nákupními centry, např. Centrum Černý Most.1) 2)

Dle Českého statistického úřadu v katastrálním území Černý Most docházelo od roku 2001 do roku konce roku 2010 ke každoročnímu nárůstů obyvatel. Od počátku roku 2011 je však zaznamenán úbytek obyvatel v této městské části.3)

Černým Mostem probíhá trasa metra B, která má v této městské části dvě stanice – Rajskou zahradu a konečnou trasy, Černý Most.

V 70. letech vzniklo tzv. na zelené louce sídliště „Černý Most I.“, východně od Broumarské ulice. V 80. letech byl vybudován komplex „Černý Most II“. Roku 1987 bylo pro tato sídliště vytvořeno katastrální území Černý Most.4)

Území Černého Mostu je ohraničeno na severu Chlumeckou ulicí, na západě Broumarskou ulicí, na východě tělesem Pražského okruhu a na jihu spojnicí mezi Kyji a Chvaly. Statisticky se Černý Most člení na 5 základních sídelních jednotek.5)

• Černý Most I zahrnuje sídliště Černý Most I, tedy oblast severně od Pospíchalovy ulice

• Černý Most II-západ je část sídliště Černý Most II mezi Pospíchalovou a Ocelkovou ulicí

• Černý Most II-střed je část sídliště Černý Most II mezi Ocelkovou a Bryksovou ulicí

• Černý Most II-východ je obchodně-komerční zóna východně od Bryksovy ulice

• Čihadla je přírodní oblast jihozápadně od Ocelkovy ulice, včetně bloku zástavby u Dobrovolného ulice 6)

Dobrý zdroj: http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/mapy_a_kartogramy

1) Členění Prahy. Praha.cz: Vše o životě v Praze [online]. 1998-2014 [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: http://www.praha.cz/mesto-praha/cleneni-prahy
2) Praha jako územní statistická jednotka. Český statistický úřad [online]. 2011, 8.4.2013 [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: http://www.czso.cz/xa/redakce.nsf/i/praha_statisticka_jednotka
3) Základní tendence demografického, sociálního a ekonomického vývoje hlavního města Prahy v roce 2013. Český statistický úřad [online]. 2011, 8.4.2013 [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/krajpubl/330138-14-n_2014-xa
4) , 5) , 6) Černý Most. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-03-02]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%BD_Most#cite_note-1

Free counters!
© Stránky pro studenty oboru Hospodářská a kulturní studia
na Provozně ekonomické fakultě ČZU v Praze (není součástí stránek PEF ČZU)
WWW.HKS.RE

Stránky pracují v systému DOKUWIKI
© HKS 2005-2017
obrzek jako obrzek jako