Hospodářská a kulturní studia

logo

Hospodářská a kulturní studia

Provozně ekonomická fakulta

Česká zemědělská univerzita

\"HKS\"

obrázek domečku-home     logo-FB

ÚDAJE O OBORU

STUDIJNÍ MATERIÁLY

PROJEKTY

KONTAKT

STRÁNKY FAKULTY


Údaje o oboru

Hospodářská a kulturní studia

 

Co je obsahem oboru (odkaz – detailnější info)

Tento obor spojuje humanitní a praktické zaměření. Stále více se totiž ukazuje, že absolventi humanitních oborů, o jejichž studium je velmi vysoký zájem, mívají po ukončení vysoké školy v některých případech potíže s uplatněním. Studium kultury, soudobých teorií společnosti, totiž na mnoha vysokých školách nebývá doprovázeno praktickými předměty, bez kterých se málokterý absolvent obejde.

U oboru Hospodářská a kulturní studia mají důležité místo jak tzv. „praktické“ předměty typu ekonomie a ekonomika (veřejného i neziskového sektoru), základy řízení, marketing, informatika, tak i předměty týkající se studia kultury a společnosti (základy antropologie, sociologie, politologie, veřejné správy, právních nauk; etnické minority, příbuzenské systémy, filosofická antropologie).

Toto propojení může umožnit absolventům významně zvýšit svoji konkurenceschopnost na trhu práce.

Obor je akreditován jak v bakalářském, tak i v navazujícím magisterském stupni.

Výhodou při studiu tohoto oboru je zázemí Provozně ekonomické fakulty ČZU v Praze, která je největší ekonomickou fakultou v ČR a je zařazena do skupiny 1A nejlepších ekonomických fakult v ČR.

Uplatnění absolventů:

Cílem oboru je vychovat hospodářské a řídící pracovníky schopné řešit sociální a etnické problémy spojené s kulturní diverzitou společnosti. Studenti jsou připravováni pro řídící práci v soukromém sektoru, ve veřejné správě, v neziskových organizacích, v rozvojových agenturách. 

Absolventi oboru Hospodářská a kulturní studia podle Vyhlášky o uznání rovnocennosti vzdělání úředníků územních samosprávných celků (č. 304/2012 Sb.)
nemají povinnost
 • účastnit se vstupního vzdělávání
 • prokázat zvláštní odbornou způsobilost
 • účastnit se vzdělávání vedoucích úředníků nebo vedoucích úřadů

   

   

    
 • 

  free counters