Nový zákon

O Novém zákonu obecně (odkaz)

Čtyři evangelia (Matouš, Marek, Lukáš, Jan): Lukáš (největší přikázání)

Skutky (Herodovo pronásledování)

Epištoly (1. list Korintským: Láska nejvyšším darem, List Jakubův)

Zjevení (Apokalypsa) (Hrůzy sedmi nádob - kap. 16., Nové nebe a nová země - 21, 1-8)

 


Lukáš (10, 25-37)

 

Skutky: Herodovo pronásledování (12, 1-9)

1. list Korintským: Láska nejvyšším darem (13, 1-13)

List Jakubův: Víra a skutky (2, 4-20)

 

Zjevení (Apokalypsa): Hrůzy sedmi nádob - kap. 16.

 

Nové nebe a nová země (21, 1-8)