obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


2016:odevzdavani_praci_2._kolo

2. termín odevzdávání prací

(do 20. června 2016)

!!!

Vážení studenti, zatím jsem si vaše práce z Geografie náboženství prohlížel jen letmo, ale i tento letmý pohled mně ukázal, že mnohé práce stále nesplňují podmínky, aby za ně mohl být udělen zápočet. Někteří z vás stále podceňují citace, někteří nedodržují to, o čem jsme mnohokrát mluvili na seminářích (strukturace práce, prezentace výsledků výzkumu, naivní formulace týkající se výběru tématu). Samostatnou kapitolou mých výhrad jsou pak slohové a gramatické chyby. Někteří z vás místo opravy naopak přidělali v práci chyby (např. v označování náboženství opravili malá písmena na velká). Doporučuji chyby ještě opravit, protože kdo nezíská zápočet, automaticky ztrácí průběžné testy i celou zkoušku. Příští rok je samozřejmě možnost si vše zopakovat, ale byla by asi škoda nějakou lehkovážností, nebo dokonce lajdáctvím, přijít o již vykonané atestace.
Přestože jsem deklaroval, že bude možná pouze jedna oprava, nakonec jsem umožnil ještě i opravu další. Kdo z vás už práci vylepšil, tak vedle odkazu napište tučně OPRAVENO.
Další možnost opravy ale v tomto akademickém roce už opravdu není a nebude.

 1. Zlata Kopecká, Kristýna Nitschová, Aneta Tellingerová Judaismus – Chanuka vs. Vánoce 1), ale OK (13. 7. 2016)
 2. Barbora Náglová, Denisa Petrůvová, Tereza Nesétová buddhismus2 – Saga Dawa/Vesak OPRAVENO 2) OK (6. 9. 2016) ALE 3)
 3. Markéta Hlaváčová, Gaiane Ispirian, Anastasia Orekhova, Valeria Borisova Buddhismus v západní společnosti OK (13. 7. 2016) ALE 4)
 4. Tereza Aišmannová, Tereza Kůtová buddhismus3 – BUDDHISTICKÉ CENTRUM BODHI PATH OK (13. 7. 2016) ALE 5)
 5. Adéla Maťáková, David Augustin, Michaela Sýkorová, Erik Demi, Hinduistické stravování OPRAVENO 6) OK (6. 9. 2016)
 6. Karolína Barchánková, Tereza Neuwirthová, James Hron, SLAVENÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ U NÁS A V ZAHRANIČÍ OPRAVENO 7) OK (6. 9. 2016)
 7. Jakub Kovář, Tomáš Matz, Michael Řehák, Tradice muslimů v České republice a zahraničí OK (13. 7. 2016) ALE 8)
 8. Jan Hořenín, Jiří Tulej, Milan Černý Jaké jsou vlivy práva šaría na ČR OPRAVENO 9) OK (6. 9. 2016)
 9. Kateřina Kolářová, Dalibor Straka, Adéla Strnadová, David Laho Svědkové Jehovovi – slavit či neslavit? OK (24. 8. 2016) 10)
 10. Hana Čelustková, Michaela Drozdová, Martin Procházka, Alina Tsiuleneva, Muslimové a stravovací návyky islámu OPRAVENO 11) OK (6. 9. 2016)
 11. Dana Fourová, Tereza Plochová, Vojta Vávra, Svátek Pesach – svátek jara OPRAVENO12) OK (8. 9. 2016)
 12. Marek Brzák, Adéla Bydžovská, Filip Hlaváček, Kristýna Mikulenková, Manželství v římskokatolické církvi OPRAVENO OK (26. 8. 2016) ALE 13)
 13. Archakova Leila, Braun Mariia, Ionova Nadezda, Fléglová Nicola Konkretizace rozdílů života mormonů v České republice a Spojených státech OPRAVENO 14) OK (7. 9. 2016) 15)
 14. Zuzana Godočíková, Anna Sviridova, Kateřina Šimonová Stravování v judaismu 16) OPRAVENO17) 18)
 15. Karolína Hladká, Aneta Nekolná, Václav Vondrášek Hinduismus a jeho pohřební rituály OPRAVENO 19) 20) OK (9. 9. 2016)
 16. Tereza Drábečková, Karolína Junková, Adéla Kubešová Pravoslavná Ukrajina a oslava Paschy OPRAVENO 21) OK (8. 9. 2016)
 17. Anna Ivanova, Aleksandra Kanapliova krestanstvi-protestantismus 22) OPRAVENO OK (9. 9. 2016) ALE!!! 23)
 18. Aneta Veselá, Lucie Křížová, Petra Wernerová Stúpa - mnohoznačný symbol ​buddhismu OPRAVENO 24) OK (7. 9. 2016)
 19. Mariia Vasylchenko, Valeriia Mikhailova, Irada Rahmanova, Valeriia Dvoriadkina Židovský svátek šabat OPRAVENO 25) OK (9. 9. 2016) ALE!!! 26)
 20. Tereza Pekárková, Denisa Černá, Natalia Doboš, Nikola Jirmanová, Jana Šmídová http://www.hks.re/domains/hks.re/wiki/doku.php?id=ls2016:islam4, OPRAVENO 27) 28) OK (7. 9. 2016)

—-

Počet shlédnutí: 7

1)
Ten závěr jste tedy moc nevylepšili…
2)
Zatím mimo soutěž, ale takto bychom se nedomluvili. Proč myslíte, že jsem červeně psal o chybách v psaní velkých a malých písmen v názvu náboženství – kromě Cílem Buddhismu je to máte i špatně opsané z webových stránek, např. Historie Buddhismu, BUDDHISTICKÁ CENTRA BODHI PATH na http://www.bodhipath.cz/o-buddhismu atd. Myslíte, že je váš nadpis práce skutečně vystihující? Kde jste ve vaší práci nechali promluvit respondenty? Kde máte v literární rešerši publikace o vnitřních projevech svátku Saga Dawa/Vesak, tak jak to máte ve výzkumných otázkách? Práce je nepříliš šťastně strukturovaná a trpí velkým nepoměrem mezi tím, na co se máte podle svého slibu z úvodu zaměřit a tím, co s tímto zaměřením souvisí málo nebo vůbec. Zkrátka: Je třeba více svátku Saga Dawa/Vesak (jak vznikal, kdy se začal slavit, jak se slavení vyvíjelo v geograficky odlišných oblastech, jak získal dnešní podobu – tady určitě využijte výpovědi respondentů…) a méně toho ostatního. Kde máte časopis z odborné databáze? Seznam literatury není podle abecedy, citace v tomto seznamu jsou jinak ve srovnání s citacemi pod čarou… No, je toho k vylepšení dost a dost.
3)
Ještě vyznačte tu databázi, ze které jste odborné časopisy vzali.
4)
Před příchodem pro zápočet si ještě opravte pár drobností – necitujte Wikipedii, ale místo toho dohledejte původní zdroj, který by na Wikipedii měl být uvedený. Opravte mezery v psaní % a u časopisu z databáze odborných časopisů vyznačte, z které databáze jste ho vzali
5)
Před příchodem pro zápočet si ještě opravte pár drobností – vztahy mezi nimi sou velmi přátelské, odproštění. Věta Vzhledem k tomu, že všechna mají stejnou představu a spadají pod Šamara Rinpočhe, který tyto centra vytvořil. je špatně formulovaná.
6)
Divím se vám, jak hazardujete se zápočtem. Jenom jsem na to mrknul a takto by ty opravy tedy nestačily… Pominu, že není příliš objevné zjištění, že indická angličtina není stejná jako britská nebo americká (…jsme došli k závěru, že angličtina vyučovaná v Indii a okolních zemích je odlišná.). Statistiku jste trochu upravili, ale čísla tam stejně nejsou a zdroje také ne. Asi jste přehlédli moji poznámku z minula Vyhýbejte se citacím z Wikipedie, raději dohledejte původní zdroj, na který Wikipedie odkazuje… Citace máte mimo normu, kurzívu tam dáváte naprosto nesystematicky. Citace odborných časopisů jsou také mimo (normu). Respondenti ve vašem článku příliš nepromlouvají – v kap. metodologie výslovně zmiňujete respondenta Nerva, ale v článku už není. Velká písmena – to je dost zmatek, např. v úvodu píšete Kněží zastávají nejvyšší vrstvu zvanou Bráhmani, jinde pak A nakonec nejvyšší stupeň, takzvaní bráhmani. Že je něco nějak zvané, ještě neznamená, že je to osobní jméno. Práce tedy na výstavu ještě rozhodně není :-(
7)
Na výstavu to stále není – musíte tam jednoznačně dát tu římskokatolickou církev: podle úvodu to není moc zřejmé, tam je důraz na velikonoce. Naopak v kap. Římskokatolická církev píšete dějiny této církve, ale souvislost s velikonocemi v této části chybí. Nemáte tam statistiky katolicismu v jednotlivých zkoumaných zemích… Máte tam stále nějaké hrubky – U této otázky nás zajímaly…
8)
Před příchodem pro zápočet si ještě opravte pár drobností – např. není Sadská Arábie, ale Saúdská Arábie.
9)
Je to už mnohem lepší, ale ještě tam něco vylepšete: např. kap. Islám a ostatní – co ostatní? Opravte psaní % (viz Doporučení , pryč ICH formu (Kanadu sem zařazuji proto…) atd. Jinak OK.
10)
Jen ještě opravte psaní ISSN – nepíše se s tečkou, ale s pomlčkou.
11)
Další hazardéři se zápočtem… Např: literatura není podle normy, na některé publikace uvedené v seznamu literatury nejsou odkazy v textu (a tedy i odkazy pod čarou). Nepište místo uvozovek dva apostrofy (’’). V kap. Metodologie máte dva respondenty, ve vlastní práci pak jen jednoho – kam se ztratil pan Sáňka?
atd. atd.
12)
Je vidět, že jste práci zlepšili, ale proč jste nezapracovali připomínky, které jsem uváděl dříve – např. Bylo by dobré tam dát i nějakou publikaci ke 3. výzkumné podotázce (nemusí to být přímo na zmíněné země, ale třeba na to, jaké mohou být variace ve slavení židovských svátků). atd. V práci nepodceňujte ani formální stránku – např. psaní mezer (židé,kteří), překlepy (ve kterých se dáí nakoupit , dále přizbůsobeny) atd. Nějak mi tam unikla statistika židovského obyvatelstva zkoumaných zemí.
13)
Před příchodem pro zápočet si ještě opravte pár drobností – České Republice atd. a pak jsem také zvědavý na tu statistiku rozvodovosti (v ČR, Brazílii…)
14)
Oceňuji výrazné vylepšení, ale k zápočtu ještě musíte opravit velká a malá písmena (mormoni x Mormoni) – ať tam nenasekáte další chyby! Určitě musíte opravit průběžné citace (v kap. Zdroje to máte podle normy, ale pod čarou vůbec). Vyhýbejte se citacím z Wikipedie, raději dohledejte původní zdroj, na který Wikipedie odkazuje. V seznamu literatury nejsou patrné citace z databází odborných časopisů.
15)
Ještě pár mezer v literatuře
16)
Formální stránka stále není v pořádku – čárky, překlepy, chyby (např. Dva Židy, pokud se navzajem znají, velká písmena v označování náboženství atd. atd. V seznamu literatury nejsou patrné citace z databází odborných časopisů (máte je tam vůbec?). V kap. Literární rešerše vůbec nediskutujete některé podotázky (např. Jaký je pohled mladší a starší generace na dodržování zvyků a pravidel ve stravování. Seznam literatury i citace pod čarou jsou mimo normu. Nemáte tam statistiky judaismu v jednotlivých zkoumaných zemích…
17)
No tak to tedy opraveno není. V citacích nemáte kurzívu (ani v těch průběžných). Články v časopisech z databáze (např. PROQUEST) necitujte jako webovou stránku, ale jako časopis (periodikum) s poznámkou o získání z databáze. Kap. Internetové zdroje nemáte podle abecedy. V pondělí jsem vám říkal, že je třeba do kap. Literární rešerše přidat ještě pohled mladší a starší generace na dodržování zvyků a pravidel ve stravování. To tam nemáte. Je nutné upravit odstavec …Stejně jako je vegetariánství,​ tak i košer životní styl nabízí mnoho úrovní dodržování plánu. (…) jež budou jíst pouze syrovou zeleninu, protože se obávají, že ta vařená by mohla projít ne-košer kontaminaci… – některé formulace nedávají moc smysl. Proč píšete velká písmena uprostřed věty? což znamená neutrální;​ Takže všechno ovoce nebo jsou košer a pareve; Některé příklady jsou losos, platýs. Nesprávně píšete velká a malá písmena v názvu náboženství. Upozorňuji, že případné atestace lze zapsat nejpozději do čtvrtka 15. 9., pak už ne.
18)
Zápočet jsem vám tedy nakonec zapsal, ale stejně pořád máte chyby v citacích (kurzíva), stále nesprávně píšete velká a malá písmena v názvu náboženství… Opravte to.
19)
Ještě si opravte psaní čárek a překlepy – např. jsou zde i vítáni cizince, Představuje zde i jednu z mnoha pověst atd. Seznam průběžných citací (pod čarou) neodpovídá seznamu v kap. Použité zdroje. Pokud citujete stránkovanou publikaci (knihu), pak musíte v průběžných citacích napsat konkrétní stránku, ze které jste citovali.
20)
Já už nevím, jak vám to mám říct. V poznámkách pod čarou STÁLE NENÍ KURZÍVA: ONDRAČKA, Lubomír. Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti. V Praze: Cesta domů, 2010, s. 9-56. ISBN 978-80-904516-3-6. Navíc odkaz „ONDRAČKA, Lubomír. Praha 2016“ píšete úplně jinak, než ten odkaz vpředu (po číslem 2).
Pak ještě jedna věc, které jsem si všiml, a je třeba ji opravit: Články v časopisech z databáze (např. PROQUEST) necitujte jako webovou stránku, ale jako časopis (periodikum) s poznámkou o získání z databáze.
21)
Váš nadpis Pravoslavná Ukrajina a oslava Paschy není úplně přesný, protože se v práci docela dost zabýváte i ČR. Upravte strukturaci práce tak, aby výpovědi respondentů netvořily samostatnou kapitolu, ale zakomponujte je do příslušných kapitol (které by zhruba měly odpovídat výzkumným otázkám a podotázkám).
22)
Vaše práce nemá nadpis! V práci nemáte žádné časopisy z databáze odborných časopisů – pokud se nemýlím, měli jste rozšířené použití časopisů z databáze v počtu 6 článků a navíc rozšířený geografický aspekt (5 zemí) – je třeba to zmínit již v cílech práce.
Přestože musím vysoce ocenit vaši znalost a používání českého jazyka, je nutné, aby vám článek zkontroloval rodilý mluvčí – Čech.
V úvodu je třeba jasně napsat, že letniční církve se také označují jako padesátníci – jinak to čtenář nemusí pochopit. Doporučuji trochu pozměnit výzkumné podotázky, aby v nich mohl lépe vyniknout ten geografický aspekt. Literární rešerši začínáte velice nešťastně – materiálů je totiž dost a dost a myslím, že ani desetinu z nich nebudete schopné do vaší práce zakomponovat (nechci vás ovšem podceňovat). Kdybyste zadali např. do databáze Scopus heslo pentecostal, tak vám vyjede 1 656 článků a v databázi PROQUEST 6 137 časopisů (a to jsem to omezil jen na plnotextové a recenzované články). Takže tady máte co doplňovat. Výzkumná část je sice členěna podle výzkumných otázek, ale bylo by dobré tam (do každé kapitoly) ještě lépe dát ty geografické rozdíly. Začněte vždy něčím z historie (jak to bylo nebo jak se to dělalo dříve) a proveďte čtenáře až do současnosti (a nezapomeňte na ty geografické odlišnosti.
23)
Před zápisem ještě doplňte kurzívu v průběžných citacích a upravte všechny cizojazyčné citace: musíte tam nechat původní název a překlad dát event. do závorky! Jenom s tím překladem by se to strašně těžko dohledávalo! Takže LEBEDEVA N.M. Rusky nacionální charakter., ale spíše LEBEDĚVA, N. M. Russkij nacional'nyj charaktěr [Ruská národní povaha]…
Váš závěr rozhodně není vyvrcholením celého textu – ten také ještě vylepšete!
24)
Chválím výrazné zlepšení práce. Přesto ještě pár věcí: Když jsem psal Vyhýbejte se citacím z Wikipedie, raději dohledejte původní zdroj, na který Wikipedie odkazuje., tak jsem nemyslel, že odkaz vymažete a hotovo, ale ten údaj o počtu musí mít jiný (původní) odkaz, třeba ze sčítání obyvatel v ČR ze stránek Českého statistického úřadu. Ještě mrkněte na správné psaní mezer (viz DOPORUČENÍ) – např. 33m. Co je ovšem tragické, to jsou odkazy a seznam literatury – vše je mimo normu, a zcela bez kurzívy, mnohokrát a mnoha způsoby jsem opakoval, že samotné URL stránky napsat nestačí (pokud to není obrázek). Některé odkazy pod čarou nejsou v seznamu literatury. Za pochvalu ovšem stojí, že používáte v odkazech DOI.
25)
Oceňuji češtinu, kterou jste článek psali, ale některé formulace (nebo ještě lépe celý článek) nechte zkontrolovat rodilým mluvčím – např. Ják se chová děti v dodržování šabatu nebo naše dotázy, sjednotit psaní velkých a malých písmen – např. Židé x židé atd.
Kap. Literární rešerše takto rozhodně nepostačuje: je velmi strohá a měla by mnohem více kopírovat zvolené výzkumné otázky (ideálně ke každé výzkumné otázce jednu publikaci, a tudíž jeden samostatný odstavec).
Upravte věcnou nesprávnost: Sehnaly jsme čtyři různé respondenty ze tří zemí Evropy. Vybraly jsme svatou židovskou zemi Izrael… – Izrael není v Evropě.
Nějak mi tam unikla statistika židovského obyvatelstva zkoumaných zemí.
Praktická část je celkem pěkně zpracovaná, jen kdybyste tam ještě dali něco pro srovnání z další literatury, bylo by to na výstavu.
Seznam literatury a průběžné citace jsou absolutně nedostačující. V práci vůbec necitujete odborné časopisy z databáze odborných časopisů.
26)
Před zápisem atestace ještě musíte opravit citace: Články v časopisech z databáze (např. PROQUEST) necitujte jako webovou stránku, ale jako časopis (periodikum) s poznámkou o získání z databáze. Internetové zdroje citujete bez kurzívy! Průběžné citace máte také bez kurzívy, u odkazu čís. 6 a 7 máte jenom webovou adresu (URL), což pro citaci nestačí! V oddíle Knižní zdroje musíte u knih uvádět i vydavatele a místo a rok vydání.
27)
Úplně náhodou jsem kliknul na vaši práci, a práce na zápočet určitě nestačí – znovu se podívejte na připomínky, které jsem psal minule. Obrovským problémem jsou respondenti v praktické části, protože ty jste vzali (některé) úplně hákem. Zkuste chodit s vaším závěrem po výstavách :-( Necitujte Wikipedii, ale dohledejte původní zdroj, citace jsou mimo normu, odborné časopisy chybí, atd. atd. atd.Takhle se rozhodně nedomluvíme.
28)
Rozumíte formulaci: Necitujte Wikipedii, ale dohledejte původní zdroj?
2016/odevzdavani_praci_2._kolo.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)