obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


2020:projekt

Předmět Projekt I., II.

http://projekt.hks.re

Zápočty za projekt II (ZS 2021/2022)

Projekt I. (pro LS 1. ročníku navazujícího studia) a Projekt II. (pro ZS 2. ročníku navazujícího studia).

Z akreditačního materiálu: Užší profilaci si studenti volí prostřednictvím předmětu Projekt, který je zaměřen na tvorbu diplomové práce. V rámci tohoto předmětu si studenti volí podle svého zaměření a tématu diplomové práce soubor konzultací a blokové výuky z nabídky kateder na Provozně ekonomické fakultě, případně i doplňkově na dalších fakultách ČZU.

Tabulka - původní verze
Tabulka - verze 3 (10. ledna 2020)

případné konzultace k tabulce - Andrea Štolfová
http://konzultace.hks.re

Časté dotazy

 • Kdy se odevzdává první verze tabulky?

Termín je posunut vzhledem ke stíženým podmínkám konzultací DP na 20.4.

 • Musím mít konzultanta mimo vedoucího práce?

Konzultant není povinný, ale velmi žádoucí, je dobré někoho oslovit, aby Vám pomohl s ekonomickou/management/kulturní stránkou DP, případně poradil, jak na cíl/výstup předmětu projekt (film, webovky apod.).

 • Mám konzultanta, co s tím?

Pokud máte konzultanta, zaznačte jej do tabulky na sdíleném disku (odkaz v excelu buňka C34). Konzultanty si můžeme průběžně přidávat během semestrů, co máte předmět Projekt. Můžu mít více konzultantů?Ano, můžete. Zaznamenávejte je průběžně do tabulky na sdíleném disku(odkaz v excelu buňka C34.

 • Proč má excel 4 listy? Které mám vyplnit?

Excel má 2 a 2 listy - jedna dvojce je vyplněný příklad (koncovka názvu „př“) - ten nevyplňujete, jen se inspirujete; druhé dva listy vyplňujete do příslušných buněk, kde máte napsáno student vyplní zde: či podobné modifikace.

 • Co mám vyplnit v listu harmonogram?

Barevně zabarvěte buňky vzhledem k času (čas značí řádek 3 - měsíce), kdy se dané aktivitě budete věnovat. Harmonogram si můžete průběžně upravovat, je tvořen z toho důvodu, abyste nezapomněli na nějakou činnost během 1,5 roku, co nejen tvoříte DP, ale staráte se o zviditelnění jejich předběžných závěrů.

 • I po přečtení otázek a odpovědí nevím, co s tím…?

Nepanikař a kontaktuj osoby zodpovědné za předmět Projekt (Štolfová, Kokaisl), přijď na konzultaci - http://www.hks.re/wiki/konzultace.

Anotace předmětu

V rámci tohoto předmětu si studenti volí podle svého zaměření a tématu diplomové práce soubor konzultací a blokové výuky z nabídky kateder na Provozně ekonomické fakultě, případně i doplňkově na dalších fakultách ČZU – v každém semestru si mohou zvolit až dvě tyto nabídky. Výstupem projektu je představení zpracovaného tématu – může být formou webové stránky, výstavy, článku, dokumentárního filmu, studentské konference, workshopu…

 • Kvalitativní analýza dat (s využitím ICT) – doc. Zagata (KHV)
 • Příprava dotazníkového šetření – doc. Zagata (KHV)
 • Psaní diplomové práce – Ing. Vaněk (KIT)
 • Informační zdroje a jejich vyhledávání – Ing. Vaněk (KIT)
 • Pokročilá práce s dokumenty – Ing. Vaněk (KIT)
 • Pokročilé tabulkové zpracování – Ing. Vaněk (KIT)
 • Mikroekonomická analýza – doc. PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D. (KET)
 • Makroekonomická analýza – doc. PhDr. Ing. Lucie Severová, Ph.D. (KET)
 • Mezinárodní ekonomie – doc. Ing. Alexandr Soukup, CSc. (KET)
 • Dějiny ekonomických teorií – doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc. (KET)
 • Mezinárodní měnový a finanční systém – Ing. Kamila Veselá, Ph.D. (KET)
 • Finance pro mezinárodní obchod – Ing. Pavel Hrdlička, Ph.D. (KET)
 • Znalostní ekonomika – doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc. (KET)
 • Hospodářské politiky – doc. Ing. Josef Brčák, CSc. (KET)
 • Teorie firmy – doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc. (KET)
 • Příprava na terénní výzkum – dr. Kreisslová (KPs)
 • Jak psát a citovat v diplomové práci – dr. Kreisslová (KPs)
 • Dokumentární techniky a postprodukce – doc. Bobková (KPs)
 • Procesy rozhodování, výběru a hodnocení – doc. Houška (KSI)
  • Blok zaměřený na zvládnutí rozhodovacího procesu. V kvalifikačních pracích se často objevuje potřeba vybrat jednu možnost z několika, případně něco zhodnotit – přestože se to zdá být jednoduché, není tomu tak vždy. V navrhovaném bloku by nešlo o matematické postupy a algoritmy, ale spíš na zvládnutí fází rozhodovacího procesu a jejich návazností, rozbor případových studií (s vysvětlením chyb, které se tam staly), výběr přístupů relevantních pro cíl rozhodování, disponibilní data, požadovanou míru subjektivních zásahů rozhodovatele do procesu volby, informace o preferencích, apod. Pokud by byl ze strany studentů zájem, je možné dodat i matematické metody, ale není to úplně nezbytné.
 • Pomoc při vyhledání aktuální mezinárodní, evropské a české právní úpravy ke zvoleným tématům – JUDr. Borská, Ph.D. (katedra práva)
 • Konzultace k oborům pracovní právo, obchodní právo, občanské právo, správní právo, daňové právo, veřejné zakázky, hospodářská soutěž – JUDr. Borská, Ph.D. (katedra práva)
 • Projektové řízení – trendy v současném světě korporátních organizací – doc. Ing. Jan Bartoška, Ph.D. (katedra systémového inženýrství)

Odevzdání excel souboru k 10.6.2020

Vážení studenti, ke svému příjmení nahrávejte excelový soubor s vyplněnými listy Rozklad výstupů na aktivity a harmonogram. Zbylé dva listy s koncovkou jsou příklady, ty tam klidně můžete nechat, nebo je vymažte. Prezentace s podmínkami je ke stažení pripominky_predmetu_projekt.pdf

—-

Počet shlédnutí: 19

2020/projekt.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:35 autor: 127.0.0.1