obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2022:slovaci_v_rumunsku

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ls2022:slovaci_v_rumunsku [25. 08. 2022 (12:56)]
176.12.115.225
ls2022:slovaci_v_rumunsku [26. 08. 2022 (14:55)] (aktuální)
178.248.56.91 [Internetové zdroje]
Řádek 99: Řádek 99:
 === Náboženství === === Náboženství ===
 Převládajícím náboženským vyznáním v Rumunsku je zcela jednoznačně pravoslaví. Dle sčítání v roce 2011((//Rezultate 2011 – recensamantul populatiei si locuintelor. Populaţia pe sexe, după religie – categorii de localităţi şi judeţe// (tabulka vol2_t12). [online]. [cit. 30.05.2022]. Dostupné z: [[https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/]])) Převládajícím náboženským vyznáním v Rumunsku je zcela jednoznačně pravoslaví. Dle sčítání v roce 2011((//Rezultate 2011 – recensamantul populatiei si locuintelor. Populaţia pe sexe, după religie – categorii de localităţi şi judeţe// (tabulka vol2_t12). [online]. [cit. 30.05.2022]. Dostupné z: [[https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/]]))
- vyznává pravoslavnou víru asi 16,3 mil. obyvatel Rumunska (tj. přes 80 %). Druhé nejvíce rozšířené náboženství je římskokatolické, jehož příslušníků je zhruba 4,3 %. Poté následuje protestantismus, který má téměř 3% podíl. V Rumunsku je také početná skupina obyvatel hlásících se k tzv. pentekostalismu (letniční hnutí). Letniční hnutí vznikla na počátku 20. stol. v USA, odkud se šířila dál. Vychází z původního židovského svátku Letnic (zprvu zemědělský svátek, který se slavil 50 dnů po Velikonocích, později svátek připomínající předání Zákona proroku Mojžíšovi na Sinaji).((//Letnice, Svatodušní svátky, Duch svatý//. Víra.cz, Bůh, křesťanství [online]. Copyright © [cit. 02.06.2022]. Dostupné z: [[https://www.vira.cz/rejstrik-vecny/letnice-svatodusni-svatky]])) V křesťanském světě však svátek Letnic dostal nový význam, a to seslání Ducha svatého na apoštoly. Tato hnutí se tedy odvolávají především na zkušenosti s Duchem.((//Letniční církve//. Víra.cz, Bůh, křesťanství [online]. Copyright © [cit. 10.03.2022]. Dostupné z: [[https://www.vira.cz/texty/otazky-a-odpovedi/letnicni-cirkve]])) K řeckokatolické víře se v Rumunsku hlásí asi 0,75 % obyvatel. Poslední církví, ke které se přihlásilo více než 100 tisíc obyvatel, byl baptismus s 0,56% podílem. Relativní počet ateistů byl v tomto sčítání pouze 0,1 %.(//(Rezultate 2011 – recensamantul populatiei si locuintelor. Populaţia pe sexe, după religie – categorii de localităţi şi judeţe// ( tabulka vol2_t12). [online]. [cit. 30.05.2022]. Dostupné z: [[https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/]]))+ vyznává pravoslavnou víru asi 16,3 mil. obyvatel Rumunska (tj. přes 80 %). Druhé nejvíce rozšířené náboženství je římskokatolické, jehož příslušníků je zhruba 4,3 %. Poté následuje protestantismus, který má téměř 3% podíl. V Rumunsku je také početná skupina obyvatel hlásících se k tzv. pentekostalismu (letniční hnutí). Letniční hnutí vznikla na počátku 20. stol. v USA, odkud se šířila dál. Vychází z původního židovského svátku Letnic (zprvu zemědělský svátek, který se slavil 50 dnů po Velikonocích, později svátek připomínající předání Zákona proroku Mojžíšovi na Sinaji).((//Letnice, Svatodušní svátky, Duch svatý//. Víra.cz, Bůh, křesťanství [online]. Copyright © [cit. 02.06.2022]. Dostupné z: [[https://www.vira.cz/rejstrik-vecny/letnice-svatodusni-svatky]])) V křesťanském světě však svátek Letnic dostal nový význam, a to seslání Ducha svatého na apoštoly. Tato hnutí se tedy odvolávají především na zkušenosti s Duchem.((//Letniční církve//. Víra.cz, Bůh, křesťanství [online]. Copyright © [cit. 10.03.2022]. Dostupné z: [[https://www.vira.cz/texty/otazky-a-odpovedi/letnicni-cirkve]])) K řeckokatolické víře se v Rumunsku hlásí asi 0,75 % obyvatel. Poslední církví, ke které se přihlásilo více než 100 tisíc obyvatel, byl baptismus s 0,56% podílem. Relativní počet ateistů byl v tomto sčítání pouze 0,1 %.((//Rezultate 2011 – recensamantul populatiei si locuintelor. Populaţia pe sexe, după religie – categorii de localităţi şi judeţe// ( tabulka vol2_t12). [online]. [cit. 30.05.2022]. Dostupné z: [[https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/]]))
  
 Náboženská víra je pro rumunské Slováky jedním z hlavních prvků jejich národnosti. Až na jednu výjimku všichni informátoři potvrdili, že náboženství zasahuje do jejich běžného života. Většina z nich se hlásila k římskokatolickému vyznání. Náboženská víra tedy v životě Slováků hraje velkou roli a pomáhá jim při udržování vlastní identity. Náboženství se promítá v tomto případě do formování národnosti tím, že se na jeho základě slovenská menšina odlišuje od majoritní populace, která je tvořena především příslušníky pravoslavné církve. Náboženská víra je pro rumunské Slováky jedním z hlavních prvků jejich národnosti. Až na jednu výjimku všichni informátoři potvrdili, že náboženství zasahuje do jejich běžného života. Většina z nich se hlásila k římskokatolickému vyznání. Náboženská víra tedy v životě Slováků hraje velkou roli a pomáhá jim při udržování vlastní identity. Náboženství se promítá v tomto případě do formování národnosti tím, že se na jeho základě slovenská menšina odlišuje od majoritní populace, která je tvořena především příslušníky pravoslavné církve.
Řádek 167: Řádek 167:
  
 ==== Internetové zdroje ==== ==== Internetové zdroje ====
-  - BÍRES, Marka. //Slovenské školy a vyučovanie slovenského jazyka v Rumunsku.// Didaktické studie, Didaktický kaleidoskop. Univerzita Karlova v Praze. Praha [online]. 2018. [cit. 83. 2022] Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/didakticke-studie/files/2019/01/DidStu1_18kn.bl_.TISK_konecnaverze.pdf#page=31+  - BÍRES, Marka. //Slovenské školy a vyučovanie slovenského jazyka v Rumunsku.// Didaktické studie, Didaktický kaleidoskop. Univerzita Karlova v Praze [online]. Praha, 2018. [cit. 08.03.2022]Dostupné z: https://pages.pedf.cuni.cz/didakticke-studie/files/2019/01/DidStu1_18kn.bl_.TISK_konecnaverze.pdf#page=31
   - //Církev římskokatolická a církev pravoslavná – jaký je mezi nimi rozdíl?// Víra.cz, Bůh, křesťanství [online]. Copyright © 08.08.2013 [cit. 11.07.2022]. Dostupné z: https://www.vira.cz/texty/otazky-a-odpovedi/cirkev-rimskokatolicka-a-cirkev-pravoslavna-jaky-je-mezi-nimi-rozdil   - //Církev římskokatolická a církev pravoslavná – jaký je mezi nimi rozdíl?// Víra.cz, Bůh, křesťanství [online]. Copyright © 08.08.2013 [cit. 11.07.2022]. Dostupné z: https://www.vira.cz/texty/otazky-a-odpovedi/cirkev-rimskokatolicka-a-cirkev-pravoslavna-jaky-je-mezi-nimi-rozdil
-  - DANIEL, Jan. //Slovenská menšina v Rumunsku.// Olomouc, [online] 2009. [cit. 63. 2022] Dostupné z: https://geography.upol.cz/soubory/studium/dp/2009/2009_Daniel.pdf +  - DANIEL, Jan. //Slovenská menšina v Rumunsku// [online]. Olomouc, 2009. [cit. 06.03.2022]Dostupné z: https://geography.upol.cz/soubory/studium/dp/2009/2009_Daniel.pdf 
-  -  //Etnické složení obyvatel Rumunska - 2002//[online] zpracováno autorem dle: http://www.edrc.ro/recensamant.jsp [cit. 30. 5. 2022] +  -  //Etnické složení obyvatel Rumunska - 2002// [online]. Zpracováno autorem dle: http://www.edrc.ro/recensamant.jsp [cit. 30. 5. 2022] 
-  - //Etnické složení obyvatel Rumunska - 2011//[online] zpracováno autorem dle: //https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/; Populaţia după etnie la recensămintele din perioada 1930-2011 – judeţe (tabulka vol2_t1)// [cit. 30.05.2022]+  - //Etnické složení obyvatel Rumunska - 2011// [online]. Zpracováno autorem dle: //https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/; Populaţia după etnie la recensămintele din perioada 1930-2011 – judeţe (tabulka vol2_t1)// [cit. 30.05.2022]
   - GUBANI, Ianko. //The Slovak Minority in Romania – Historical Context and Statistical Aspect of Identity and Native Language Within the Period of 2002 – 2011.// Geografické informácie [online]. 2016. [cit. 17.04.2022]. ISSN 13379453. Dostupné z: https://www.kggrr.fpvai.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2016_20_2/gubani.pdf   - GUBANI, Ianko. //The Slovak Minority in Romania – Historical Context and Statistical Aspect of Identity and Native Language Within the Period of 2002 – 2011.// Geografické informácie [online]. 2016. [cit. 17.04.2022]. ISSN 13379453. Dostupné z: https://www.kggrr.fpvai.ukf.sk/images/geograficke_informacie/2016_20_2/gubani.pdf
   - //História Matice slovenskej.// Matica slovenská [online]. Copyright © Matica slovenská 2018. [cit. 17.07.2022]. Dostupné z: https://matica.sk/o-matici-slovenskej/historia-matice-slovenskej/   - //História Matice slovenskej.// Matica slovenská [online]. Copyright © Matica slovenská 2018. [cit. 17.07.2022]. Dostupné z: https://matica.sk/o-matici-slovenskej/historia-matice-slovenskej/
-  - JANÍKOVÁ, Simona. //Zapomenutí Slováci.// Hospodářské noviny[online] 2018. [cit. 63. 2022] Dostupné z: https://archiv.hn.cz/c1-66271240-zapomenuti-slovaci+  - JANÍKOVÁ, Simona. //Zapomenutí Slováci.// Hospodářské noviny [online]2018. [cit. 06.03.2022]Dostupné z: https://archiv.hn.cz/c1-66271240-zapomenuti-slovaci
   - //Letnice, Svatodušní svátky, Duch svatý.// Víra.cz, Bůh, křesťanství [online]. Copyright © [cit. 02.06.2022]. Dostupné z: https://www.vira.cz/rejstrik-vecny/letnice-svatodusni-svatky   - //Letnice, Svatodušní svátky, Duch svatý.// Víra.cz, Bůh, křesťanství [online]. Copyright © [cit. 02.06.2022]. Dostupné z: https://www.vira.cz/rejstrik-vecny/letnice-svatodusni-svatky
   -  //Letniční církve.// Víra.cz, Bůh, křesťanství [online]. Copyright © [cit. 10.03.2022]. Dostupné z: https://www.vira.cz/texty/otazky-a-odpovedi/letnicni-cirkve   -  //Letniční církve.// Víra.cz, Bůh, křesťanství [online]. Copyright © [cit. 10.03.2022]. Dostupné z: https://www.vira.cz/texty/otazky-a-odpovedi/letnicni-cirkve
-  - //Mateřský jazyk obyvatel v Rumunsku - 2002//[online] zpracováno autorem dle: http://www.edrc.ro/recensamant.jsp [cit. 30.05.2022] +  - //Mateřský jazyk obyvatel v Rumunsku - 2002// [online]. Zpracováno autorem dle: http://www.edrc.ro/recensamant.jsp [cit. 30.05.2022] 
-  - //Mateřský jazyk obyvatel v Rumunsku - 2011//[online] zpracováno autorem dle: https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/; Populaţia după etnie şi limba maternă – judeţe (tabulka vol2_t10)[cit. 30.05.2022] +  - //Mateřský jazyk obyvatel v Rumunsku - 2011// [online]. Zpracováno autorem dle: https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/; Populaţia după etnie şi limba maternă – judeţe (tabulka vol2_t10) [cit. 30.05.2022]. 
-  - OLAHUS, Wikipedia[online] Dostupné z: https://sk.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A1ci_v_Rumunsku#/media/S%C3%BAbor:Slovaci_Romania_2002.png +  - OLAHUS, Wikipedia [online]Dostupné z: https://sk.wikipedia.org/wiki/Slov%C3%A1ci_v_Rumunsku#/media/S%C3%BAbor:Slovaci_Romania_2002.png 
-  - //Procentuální poměr Slováků v rumunských župách//[online] zpracováno autorem dle: https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/; Tab8. Populaţia stabilă după etnie – judeţe, municipii, oraşe, comune (tabulka sR_Tab_8) [cit.30.05.2022] +  - //Procentuální poměr Slováků v rumunských župách// [online]. Zpracováno autorem dle: https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/; Tab8. Populaţia stabilă după etnie – judeţe, municipii, oraşe, comune (tabulka sR_Tab_8) [cit. 30.05.2022]. 
-  - //Rezultate 2011 – recensamantul populatiei si locuintelor.// Tab8. Populaţia stabilă după etnie – judeţe, municipii, oraşe, comune (tabulka sR_Tab_8)[online]. [cit. 30.05.2022]. Dostupné z: https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/ +  - //Rezultate 2011 – recensamantul populatiei si locuintelor.// Tab8. Populaţia stabilă după etnie – judeţe, municipii, oraşe, comune (tabulka sR_Tab_8) [online]. [cit. 30.05.2022]. Dostupné z: https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/ 
-  - //Rezultate 2011 – recensamantul populatiei si locuintelor.// Populaţia pe sexe, după religie – categorii de localităţi şi judeţe (tabulka vol2_t12)[online]. [cit. 30.05.2022]. Dostupné z: https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/ +  - //Rezultate 2011 – recensamantul populatiei si locuintelor.// Populaţia pe sexe, după religie – categorii de localităţi şi judeţe (tabulka vol2_t12) [online]. [cit. 30.05.2022]. Dostupné z: https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/ 
-  - //Rezultate 2011 – recensamantul populatiei si locuintelor.// Populaţia pe sexe, după religie – categorii de localităţi şi judeţe ( tabulka vol2_t12)[online]. [cit. 30.05.2022]. Dostupné z: https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/+  - //Rezultate 2011 – recensamantul populatiei si locuintelor.// Populaţia pe sexe, după religie – categorii de localităţi şi judeţe (tabulka vol2_t12) [online]. [cit. 30.05.2022]. Dostupné z: https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/
   - //Rezultate 2011 – recensamantul populatiei si locuintelor// [online]. [cit. 30.05.2022]. Dostupné z: https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/   - //Rezultate 2011 – recensamantul populatiei si locuintelor// [online]. [cit. 30.05.2022]. Dostupné z: https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/
   - RPL 2021. //Recensamantul Populatiei si Locuintelor – RPL 2021// [online]. [cit. 01.06.2022]. Dostupné z: https://www.recensamantromania.ro/   - RPL 2021. //Recensamantul Populatiei si Locuintelor – RPL 2021// [online]. [cit. 01.06.2022]. Dostupné z: https://www.recensamantromania.ro/
   - SODB2021 - K rímskokatolíckemu vyznaniu sa prihlásilo 56 % obyvateľov. //SODB2021 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov// [online]. Copyright © 2022 www.statistics.sk [cit. 30.05.2022]. Dostupné z: https://www.scitanie.sk/k-rimskokatolickemu-vyznaniu-sa-prihlasilo-56-obyvateov   - SODB2021 - K rímskokatolíckemu vyznaniu sa prihlásilo 56 % obyvateľov. //SODB2021 - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov// [online]. Copyright © 2022 www.statistics.sk [cit. 30.05.2022]. Dostupné z: https://www.scitanie.sk/k-rimskokatolickemu-vyznaniu-sa-prihlasilo-56-obyvateov
-  - //Structura etno-demografic A Romniei// [online]. [cit.30.05.2022]. Dostupné z: http://www.edrc.ro/recensamant.jsp +  - //Structura etno-demografic A Romniei// [online]. [cit. 30.05.2022]. Dostupné z: http://www.edrc.ro/recensamant.jsp 
-  - TUBS. Wikipedia[online]. //Rumunské župy.// 2012. [cit. 30.05.2022]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Administrativn%C3%AD_d%C4%9Blen%C3%AD_Rumunska#/media/Soubor:Romania,_administrative_divisions_-_de_-_colored.svg+  - TUBS. Wikipedia [online]. //Rumunské župy.// 2012. [cit. 30.05.2022]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Administrativn%C3%AD_d%C4%9Blen%C3%AD_Rumunska#/media/Soubor:Romania,_administrative_divisions_-_de_-_colored.svg
  
  
ls2022/slovaci_v_rumunsku.1661424982.txt.gz · Poslední úprava: 25. 08. 2022 (12:56) autor: 176.12.115.225