obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2022:svatek_svetel.oslava_chanuky_v_rusku_a_izraeli

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
ls2022:svatek_svetel.oslava_chanuky_v_rusku_a_izraeli [19. 08. 2022 (17:50)]
94.25.228.242 [Praktická část]
ls2022:svatek_svetel.oslava_chanuky_v_rusku_a_izraeli [27. 08. 2022 (09:34)]
86.49.251.108 [Literární rešerše]
Řádek 14: Řádek 14:
   - Jak dodržují sváteční rituály Židé v Rusku a Izraeli?   - Jak dodržují sváteční rituály Židé v Rusku a Izraeli?
 ======Literární rešerše====== ======Literární rešerše======
-    * Ve své práci **„Základní koncepty  judaismu“** ((SLÁDEK, Pavel. Základní koncepty judaismu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2020. Odkaz: https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php))  Pavel Sládek  popisuje rituály, zvyky, tradice a všechny známé židovské svátky. Svátky se dělí na biblické Poutní svátky - Pesach, Šavuot a Sukot včetně Šmini aceret, a tzv. Vysoké svátky - Rošha-šana a Jom kipur. Hierarchicky níže stojí pobiblické svátky Chanuka a Purim. Přestože je Chanuka pobiblickým svátkem, talmudické i středověké texty opakovaně zdůrazňují důležitost rozsvěcování chanukových světel. Podle Šulchan aruchu, kodexu shrnující židovské náboženské právo, „i chudý, který žije z almužny (cedaka), ať si vyžebrá nebo prodá svou přikrývku a pořídí olej k rozsvícení chanukových světel. Ale článek  **„Svátky“**   na stránkách federace židovských obcí informuje, že židovské svátky se dělí na na svátky biblické (zmíněné v Tóře), které se ještě dělí na svátky poutní, tedy na svátky, ve kterých byla v dobách existence chrámu povinnost přinést do Jeruzaléma sváteční oběť, a na tzv. vysoké svátky. Na svátky historické, spojené s konkrétními dějinnými událostmi, na svátky moderní, související se státem Izrael,na postní dny a ostatní.+    * Ve své práci **„Základní koncepty  judaismu“** ((SLÁDEK, Pavel. Základní koncepty judaismu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2020. Odkaz: https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php))  Pavel Sládek  popisuje rituály, zvyky, tradice a všechny známé židovské svátky. Svátky se dělí na biblické Poutní svátky - Pesach, Šavuot a Sukot včetně Šmini aceret, a tzv. Vysoké svátky - Rošha-šana a Jom kipur. Hierarchicky níže stojí pobiblické svátky Chanuka a Purim. Přestože je Chanuka pobiblickým svátkem, talmudické i středověké texty opakovaně zdůrazňují důležitost rozsvěcování chanukových světel. Podle Šulchan aruchu, kodexu shrnující židovské náboženské právo, „i chudý, který žije z almužny (cedaka), ať si vyžebrá nebo prodá svou přikrývku a pořídí olej k rozsvícení chanukových světel. Ale článek  **„Svátky“**   na stránkách federace židovských obcí informuje, že židovské svátky se dělí na na svátky biblické (zmíněné v Tóře), které se ještě dělí na svátky poutní, tedy na svátky, ve kterých byla v dobách existence chrámu povinnost přinést do Jeruzaléma sváteční oběť, a na tzv. vysoké svátky. Na svátky historické, spojené s konkrétními dějinnými událostmi, na svátky moderní, související se státem Izrael,na postní dny a ostatní.
  
 |Biblické svátky vysoké|Roš ha-šana; Jom Kipur.| |Biblické svátky vysoké|Roš ha-šana; Jom Kipur.|
ls2022/svatek_svetel.oslava_chanuky_v_rusku_a_izraeli.txt · Poslední úprava: 27. 08. 2022 (09:39) autor: 86.49.251.108