obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2022:svatek_svetel.oslava_chanuky_v_rusku_a_izraeli

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
ls2022:svatek_svetel.oslava_chanuky_v_rusku_a_izraeli [19. 08. 2022 (17:50)]
94.25.228.242 [Praktická část]
ls2022:svatek_svetel.oslava_chanuky_v_rusku_a_izraeli [27. 08. 2022 (09:39)]
86.49.251.108 [Praktická část]
Řádek 14: Řádek 14:
   - Jak dodržují sváteční rituály Židé v Rusku a Izraeli?   - Jak dodržují sváteční rituály Židé v Rusku a Izraeli?
 ======Literární rešerše====== ======Literární rešerše======
-    * Ve své práci **„Základní koncepty  judaismu“** ((SLÁDEK, Pavel. Základní koncepty judaismu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2020. Odkaz: https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php))  Pavel Sládek  popisuje rituály, zvyky, tradice a všechny známé židovské svátky. Svátky se dělí na biblické Poutní svátky - Pesach, Šavuot a Sukot včetně Šmini aceret, a tzv. Vysoké svátky - Rošha-šana a Jom kipur. Hierarchicky níže stojí pobiblické svátky Chanuka a Purim. Přestože je Chanuka pobiblickým svátkem, talmudické i středověké texty opakovaně zdůrazňují důležitost rozsvěcování chanukových světel. Podle Šulchan aruchu, kodexu shrnující židovské náboženské právo, „i chudý, který žije z almužny (cedaka), ať si vyžebrá nebo prodá svou přikrývku a pořídí olej k rozsvícení chanukových světel. Ale článek  **„Svátky“**   na stránkách federace židovských obcí informuje, že židovské svátky se dělí na na svátky biblické (zmíněné v Tóře), které se ještě dělí na svátky poutní, tedy na svátky, ve kterých byla v dobách existence chrámu povinnost přinést do Jeruzaléma sváteční oběť, a na tzv. vysoké svátky. Na svátky historické, spojené s konkrétními dějinnými událostmi, na svátky moderní, související se státem Izrael,na postní dny a ostatní.+    * Ve své práci **„Základní koncepty  judaismu“** ((SLÁDEK, Pavel. Základní koncepty judaismu. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2020. Odkaz: https://dl1.cuni.cz/pluginfile.php))  Pavel Sládek  popisuje rituály, zvyky, tradice a všechny známé židovské svátky. Svátky se dělí na biblické Poutní svátky - Pesach, Šavuot a Sukot včetně Šmini aceret, a tzv. Vysoké svátky - Rošha-šana a Jom kipur. Hierarchicky níže stojí pobiblické svátky Chanuka a Purim. Přestože je Chanuka pobiblickým svátkem, talmudické i středověké texty opakovaně zdůrazňují důležitost rozsvěcování chanukových světel. Podle Šulchan aruchu, kodexu shrnující židovské náboženské právo, „i chudý, který žije z almužny (cedaka), ať si vyžebrá nebo prodá svou přikrývku a pořídí olej k rozsvícení chanukových světel. Ale článek  **„Svátky“**   na stránkách federace židovských obcí informuje, že židovské svátky se dělí na na svátky biblické (zmíněné v Tóře), které se ještě dělí na svátky poutní, tedy na svátky, ve kterých byla v dobách existence chrámu povinnost přinést do Jeruzaléma sváteční oběť, a na tzv. vysoké svátky. Na svátky historické, spojené s konkrétními dějinnými událostmi, na svátky moderní, související se státem Izrael,na postní dny a ostatní.
  
 |Biblické svátky vysoké|Roš ha-šana; Jom Kipur.| |Biblické svátky vysoké|Roš ha-šana; Jom Kipur.|
Řádek 138: Řádek 138:
  
  
-Informátor číslo 4 povídal o hře: „Pokud jde o dětské tradice - je obvyklé hrát sevivon. To je dřevěný "káča" ze čtyř tváří, na každé z tváří je napsáno počáteční písmeno slova, která v součtu dává návrh "Velký zázrak se tam stalo" - odeslání k Zázračné Chanuka. Z nějakého důvodu došlo k tradici točit tento sevivon, a tak vzpomínat na to, co se stalo. Je tu ještě háček v tom, že na chanuku je zvykem dávat peníze, Židé přijímají dary, což není svátek, ale dar. Jsou zvyklí dávat desetinu na dar, aby děti šly hrát do sevivonu, protože se dá hrát o peníze, protože ta písmena znamenají, kdo co vyhrál. Můžete hrát na cukroví. Můžete hrát na cukroví. Dělalo se to proto, aby se děti naučily počítat desátky a pak je dávaly na dary. Proto je sevivon vázán na chanuku. Chanuka je jedním ze tří svátků, které jsou vázány na něco radostného, ne smutného. Obvykle na zbytek prázdnin Židé brečí. Není možné slavit chanuku v Izraeli, pokud navštívíte synagogu v jakékoli zemi, pravděpodobně oslavíte chanuku.+Informátor číslo 4 povídal o hře: „Pokud jde o dětské tradice - je obvyklé hrát sevivon. To je dřevěný káča" ze čtyř tváří, na každé z tváří je napsáno počáteční písmeno slova, která v součtu dává návrh Velký zázrak se tam stalo" - odeslání k Zázračné Chanuka. Z nějakého důvodu došlo k tradici točit tento sevivon, a tak vzpomínat na to, co se stalo. Je tu ještě háček v tom, že na chanuku je zvykem dávat peníze, Židé přijímají dary, což není svátek, ale dar. Jsou zvyklí dávat desetinu na dar, aby děti šly hrát do sevivonu, protože se dá hrát o peníze, protože ta písmena znamenají, kdo co vyhrál. Můžete hrát na cukroví. Můžete hrát na cukroví. Dělalo se to proto, aby se děti naučily počítat desátky a pak je dávaly na dary. Proto je sevivon vázán na chanuku. Chanuka je jedním ze tří svátků, které jsou vázány na něco radostného, ne smutného. Obvykle na zbytek prázdnin Židé brečí. Není možné slavit chanuku v Izraeli, pokud navštívíte synagogu v jakékoli zemi, pravděpodobně oslavíte chanuku.
  
  
ls2022/svatek_svetel.oslava_chanuky_v_rusku_a_izraeli.txt · Poslední úprava: 27. 08. 2022 (09:39) autor: 86.49.251.108