obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2022:vyznam_desatera_pro_verici

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ls2022:vyznam_desatera_pro_verici [07. 09. 2022 (09:38)]
90.182.142.130 [Desatero z pohledu našich respondentů]
ls2022:vyznam_desatera_pro_verici [07. 09. 2022 (10:19)] (aktuální)
90.182.142.130 [Souhrn celých výpovědí našich respondentů]
Řádek 320: Řádek 320:
 Na rozdíl Polsko je jedna z nejvíce katolických zemí. Naše respondentka z Polska se shoduje s věřícími v ČR. Desatero pro ní má význam směrnice, kterou by se měl každý řídit. Pochází ze silně věřící rodiny a učila to i své děti. Je vidět, že v Polsku se víra vštěpuje dětem už od útlého věku. Na rozdíl Polsko je jedna z nejvíce katolických zemí. Naše respondentka z Polska se shoduje s věřícími v ČR. Desatero pro ní má význam směrnice, kterou by se měl každý řídit. Pochází ze silně věřící rodiny a učila to i své děti. Je vidět, že v Polsku se víra vštěpuje dětem už od útlého věku.
  
-==== Souhrn celých výpovědí našich respondentů ==== +
-=== Pavel 57 let === +
-  +
-Po rozhovoru s tímto mužem jsme zjistily, že vnímá jako věřící Desatero jako směrnici, kterou mu dal Bůh pro jeho způsob života. Podle něj to takto vnímá většina věřících. Desatero posiluje jeho morálku. +
-„Myslím si, že podobný kodex potřebuje každá společnost“, tvrdí Pavel. Jak sám řekl, patří v naší dnešní společnosti k dříve narozeným, to znamená k dětem vyrůstajícím za minulého režimu. V té době si vládnoucí garnitura, která sílu v Boha posílala do propadliště dějin, stanovila vlastní „Desatero“. Pan Pavel dodal se smíchem: „Myslím, že se to nazývalo kodex budovatele komunismu“. Úsměvné bylo, že minimálně 2 až 3 body vycházely z toho opravdového Desatera. +
-Když jsme se zeptaly, jakou váhu dává každému božímu přikázání, vyslechly jsem si, že to je velice těžká otázka. „Na první místo pochopitelně kladu víru v jediného Boha, to je zcela zásadní.“ Ostatní přikázání si Pavel před lety rozdělil do skupin podle toho, jak těžké je bylo plnit. Dnes ve zralém věku již nemá větší problém s žádným. V mládí to bylo prý jiné. Říkal, že býval prudké povahy, a i když měl své rodiče vždy rád, s pátým přikázáním měl občas problém. Také se šestým a desátým ale o tom mluvit nechtěl. „To patří do zpovědnice.“ S ostatními neměl problém nikdy. V současnosti je jeho největším „hříchem“, že ve sváteční den, ve kterém se má světit, pracuje. V neděli dopoledne se účastní mše svaté, ale odpoledne se věnuje manuální činnosti. Pro Pavla je to však po duševní práci v týdnu takový relax, že se to za práci ani nedá považovat. +
-Desáté přikázání považuje za důležitější než ty ostatní. Ve smyslu, že nebude závistivý a chamtivý. O našem národě se říká, že je velice závistivý. Ale nedokáže posoudit, zda jsme v tomto směru horší než jiné národy. Ale co ví jistě je to, že závisti a nenávisti přibývá. Uvedl pravidlo „Přej a bude ti přáno“, které se snaží dodržovat a propagovat ve své rodině. +
-V životě se Pavel Desaterem řídí. Snaží se. Nikdo není dokonalý a jak už bylo řečeno, v jeho současném věku je to mnohem snazší než v mládí. +
-Na otázku, co mu Desatero dalo odpověděl tak, že je to pro něj jakási kostra, která směruje jeho chování a fungování ve společnosti. A v tomto smyslu je pro něj oporou a dává mu jakousi jistotu v životě. +
-Pavel každému vřele doporučuje řídit se v životě Desaterem. A podle jeho názoru dělá člověka opravdu lepším! Je to pevná opora v životě. +
-  +
-=== Pavel 42 let === +
-  +
-Tento rozhovor byl pro nás obzvlášť těžký, neboť byl blízkých příbuzným jedné z nás. Jak se nám Pavel snažil několikrát vysvětlit, tak Desatero mu v jeho 20 letech určilo životní směr. Několik let bojoval s drogami a alkoholem, ale marně. Až když se seznámil s partou věřících v jejich vesnici začal chápat proč je někdo věřící. Uchvátila ho ta myšlenka konečně někam patřit a vždy mít přátele, na které se může obrátit a hlavně spolehnout. Desatero pro něho představovalo souhrn pravidel, kterými se snažil řídit. Podle jeho slov se v nich zprvu snažil najít něco víc, ale později pochopil, že to nemá smysl a jediné co ho zajímalo bylo dodržovat je, co nejlépe to jde. Začal chodit do kostela na pravidelné mše, ale nejtěžší pro něho bylo jít ke zpovědi. Bál se reakce a nechtěl svoje hříchy říkat nahlas. Prý dokud není hřích vyslovený nahlas, je to pro něho tak, jako kdyby se to nestalo. Přiznat si chyby z mládí bylo pro něho náročné, ale právě lidi kterými se obklopoval ho podporovali a ukázali mu, že ho za to nikdo nesoudí. Když se seznámil se svojí ženou tak upustil od víry. Sám prý chtěl jednou vést i svoje děti k víře a ukázat jim, co Bůh dokáže, ale jeho žena, která je dle jeho slov neoblomná ateistka si to nepřála a tak se i on vzdal víry. +
-  +
-**//Má žena si nepřála, aby naše děti byli věřící. V tu dobu už jsem nějaký čas nechodil do kostela a uvědomil jsem si, že Bůh už u mě nezastává první místo v mém životě, ale je to právě moje žena, proto jsem se rozhodl jejímu přání vyhovět.//** +
-  +
-Do dnes pro něho ale Desatero představuje pravidla, kterými se řídí i když ne jako Desatero snaží se je předávat dál svým dětem i známým. +
-Podle Pavla vlastně Desatero život věřících neovlivňuje nijak zvláštně, je to jen spíš něco navíc, co určuje životní směr. Nemělo by to být chápáno jako něco výjimečného, ale dar který Bůh dal lidem, aby se jim lépe žilo. +
-  +
-  +
-=== Farář === +
-  +
-Jedním z nejzajímavějších rozhovorů byl určitě ten s panem farářem, který nechtěl být konkrétně jmenován. Dle jeho slov je Desatero základní stavební prvek morálky, to je odpověď která se v našich rozhovorech opakovala několikrát. Snažily jsme se zjistit, zda je nějaké přikázání důležitější než jiné. A odpověď se opět velmi často opakovala. Nikdo nedokáže vyzdvihnout jedno přikázání. +
-  +
-Podle faráře dává Desatero lidem primárně pomoc na cestě životem a v kontaktu s Bohem i jinými lidmi. Dělá člověka lepším a osvobozuje, tudíž by se jím měl řídit každý. +
-  +
-=== Maryša 81 let === +
-  +
-Jako dalšího respondenta jsme si vybraly babičku jedné kamarádky Maryšu. Je to Polka žijící celý život v malé vesničce na severu Polska. Její rodina je silně věřící, od mala byla zvyklá chodit každý týden s rodiči do kostela. Nyní již nějaký čas do kostela nechodí, protože jí to její zdravotní stav neumožňuje. Absolvovala základní školu a pak už musela začít pracovat, neboť rodina byla chudá a neměla moc peněz. Pravidelné chození do kostela a víra v Boha v ní prý vždy vzbuzovala pocit bezpečí a stálosti. Vždy když jí nebylo dobře mohla se obrátit k Bohu a ten jí vždy pomohl. Když jí tehdy zemřel syn v pouhých dvaceti letech, Bůh byl jediný kdo dokázal pochopit její bolest. Desatero pro ni znamenalo seznam pravidel, kterými by se každý měl řídit, tak jí to tenkrát vysvětlili její rodiče a tak to i ona učila své děti. Paradoxem ovšem je to, že ani jedno z jejích dětí není věřící. Její dcera Patricie, žije přibližně 10 let v Česku, se při rozhovoru svěřila, že pro ni osobně nemělo nikdy žádnou váhu chodit do kostela a už vůbec ne přemýšlet nad dodržováním Desatera přikázání. Vždy ale respektovala své rodiče a dokud žila s nimi, dodržovala křesťanské tradice stejně jako oni. Maryša doufala, že alespoň její vnoučata budou otevřená víře, ale i vzhledem k tomu, že se velká část její rodiny přesunula do Česka se tradice víry z jejich rodiny vytrácí. Ona sama jak říká, ale zůstane Bohu věrná až do smrti. Pro ni samotnou je prý nejdůležitější první a čtvrté přikázání, tak jí to učili její rodiče. Mít a ctít Boha a své rodiče je pro ni celý život morálním kodexem a i když i všechna ostatní přikázání jsou velice důležitá, myšlenku Desatera prý vidí v tom, aby se člověk po celý život choval nejlépe jak dokáže. Každý podle ní někdy udělá chybu, ale je důležité se z ní poučit a velké chyby neopakovat. +
-  +
-  +
-  +
-=== Jitka 45 let === +
-  +
-Názory od naší další respondentky Jitky jsme získaly dotazníkovou metodou (viz. příloha). Jitka se svým manželem jsou věřící a vychovávají v té víře i své děti, které chodí na školu Orbis-Pictus, což je církevní základní škola. Je to škola křesťanská, která se snaží harmonizovat výchovu a vzdělání v souladu s poselstvím evangelia. +
-  +
-Z Jitky odpovědí se dá shrnout, že pro ní a pro její rodinu má Desatero velký význam. Desatero dělá její den lepší. Stará se ráda o druhé a o to, aby i její blízcí měli lepší životy. Tudíž dává větší váhu přikázáním, které ovlivňují životy druhých- což jsou přikázání od 4.-10. V Desateru našla jistotu a snaží se jím řídit každý den, i když to podle ní občas není možné. Podle Jitky se řídí Desaterem každý (i nevěřící), aniž by si to uvědomoval. Také je názoru, že Desatero dělá člověka především slušným k ostatním lidem. +
-  +
-**//Největší váhu přikládám těm přikázáním, které v běžném životě ovlivňují nebo mohou ovlivnit životy druhých. +
-Desatero považuji za etický a morální kodex, který dal základy slušnému (společenskému) chování.//** +
-  +
-=== Jennifer 52 let === +
-  +
-Informace od této respondentky jsme získaly stejným způsobem jako u předchozí Jitky dotazníkovou metodou. Jennifer je Američanka ze státu New York, která je sice věřící a pravidelně chodí do kostela, ale její děti věřící nejsou a ona jim v tomto směru nechala svobodnou volbu (například nevyžaduje, aby s ní chodily do kostela, nechodily na církevní základní školu atd.) +
-  +
-Vnímá Desatero jako pravidla daná Bohem a všechna přikázání jsou pro ni stejně důležitá. V životě se Desaterem řídí, dalo jí pravidla chování. Pokud by se Desaterem řídil každý, tak bychom podle Jennifer měli ráj na Zemi. Myslí si také, že Desatero dělá rozhodně člověka lepším.+
  
 ===== Závěr ===== ===== Závěr =====
ls2022/vyznam_desatera_pro_verici.txt · Poslední úprava: 07. 09. 2022 (10:19) autor: 90.182.142.130