obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2024:antropologie-klatovy

Antropologie – Klatovy / Litoměřice 2024

Klatovy

Zápočet je udělován za aktivní účast na přednášce.

Přítomni 17. 2. dopoledne

 • Traxmandl Josef
 • Talán Marek
 • Kološová Petra
 • Šilhavá Michaela
 • Lerachová Jiřina
 • Linhart Adam
 • Koleňáková Lenka
 • Pánková Kateřina
 • Pilecká Kateřina
 • Šestáková Michaela
 • Lejsková Lenka
 • Faberová Kateřina
 • Lukáčová Jana
 • Kohoutová Dikunová Kateřina
 • Kohout Filip
 • Hlaváčková Alexandra
 • Kološová Petra

Přítomni 17. 2. odpoledne

 • Traxmandl Josef
 • Talán Marek
 • Kološová Petra
 • Šilhavá Michaela
 • Lerachová Jiřina
 • Linhart Adam
 • Koleňáková Lenka
 • Pilecká Kateřina
 • Pánková Kateřina
 • Pilecká Kateřina
 • Šestáková Michaela
 • Lejsková Lenka
 • Faberová Kateřina
 • Lukáčová Jana
 • Kološová Petra

Přítomni 18. 2.

 • Lerachová Jiřina zap.
 • Lejsková Lenka zap.
 • Talán Marek zap.
 • Faberová Kateřina zap.
 • Pánková Kateřina zap.
 • Hlaváčková Alexandra
 • Šilhavá Michaela zap.
 • Pilecká Kateřina zap.
 • Lukáčová Jana zap.
 • Koleňáková Lenka zap.
 • Šestáková Michaela zap.
 • Traxmandl Josef zap.
 • Kološová Petra zap.

Nepřítomni:

 • Kohout Filip (SO odp. + NE) 12 000 (3)
 • Kohoutová Dikunová Kateřina (SO odp. + NE) 12 000
 • Hlaváčková Alexandra (SO odp.) 6 000 (1)
 • Hammer Vladimír (SO dop. + odp. + NE) 18 000 (2)
 • Kuberková Lenka (SO odp. + NE) 12 000
 • Schleissová Šárka (SO dop. + odp. + NE) 18 000 (1)
 • Šejbová Dana (SO dop. + odp.) 12 000 (2)

Obecné podmínky

 • Rozsah práce: 10 stran textu (18 000 znaků včetně mezer) v případě absence v obou dnech - 3 části: dopoledne a odpoledne v sobotu po 6 000 znaků, neděle také za 6 000 znaků.
 • Termín odevzdání - pokud to nestihnete do zkoušky, můžete na ni přijít, ale zkoušku je možné zapsat až po získání zápočtu. Nejzazší termín odevzdání práce: do 30. 4. 2024.
 • Způsob odevzdání vašich prací: elektronicky, výhradně v systému WIKI (na této stránce) – NE zasláním např. ve Wordu na email.

Práce musí mít strukturu odborného textu – podrobněji viz Doporučení

Témata na výběr Klatovy

 • Aleksandr Grigorjevič Goykhbarg / Goikhbarg / Goichbarg a jeho model „stát místo rodiny“
 • Kulturní relativismus a jeho ošidnost v současném světě
 • Relativizace etických záležitostí v postmoderní době
 • Antropolog Robert F. Murphy (Umlčené tělo)
 • Antropologická definice umění (středověk versus postmoderna)
 • Proměny definice člověka od středověku až k postmoderně
 • Utopické modely uspořádání společnost
 • Vliv sociálních médií na formování identit
 • Ekologická antropologie a udržitelný životní styl v současné společnosti
 • Interpretace a reprezentace domorodých kultur v muzeích a v uměleckém světě
 • Antropologie potravin: význam a symbolika jídla v různých kulturách
 • Vztah mezi náboženstvím a politikou v moderních společnostech

Odevzdané práce - Klatovy

Zapište se do seznamu níže (tlačítko Upravit stránku). Čím dříve se zapíšete, tím máte větší výběr témat.
Zápis:

 1. Filip Kohout - Antropolog Robert F. Murphy (Umlčené tělo) 2) 13. 6. 2024 Neopraveno, nezapočteno.
 2. Alexandra Hlaváčková - Vliv sociálních médií na formování identit3) 13. 6. 2024 - oprava do konce června
 3. Lenka Kuberková - Utopické modely uspořádání společnosti 4) 13. 6. 2024 Neopraveno, nezapočteno.
 4. Šárka Schleissová - Lingvistika 5) 13. 6. 2024 OK
 5. Vladimír Hammer - Proměny definice člověka od středověku až k postmoderně 6) 13. 6. 2024 Neopraveno, nezapočteno.
 6. Dana Šejbová - Vztah mezi náboženstvím a politikou v moderních společnostech 7) 13. 6. 2024 - oprava do konce června


Takto je to třeba zapsat:

 
 - Standa Říha - [[ls2024:Antropologie města|Antropologie města]]

A takto by to mohlo vypadat

 1. Standa Říha - Antropologie města

Litoměřice

Výuka 23. a 24. března, ZKOUŠKA 19. dubna 2024 v 17:00 a 17:30

Sobota

Dopoledne

 • Bohuslavová Denisa
 • Čermák Václav
 • Schmid Jiří
 • Tomášek Jan

Odpoledne

 • Bohuslavová Denisa
 • Čermák Václav
 • Tomášek Jan

Neděle

 • Bohuslavová Denisa
 • Čermák Václav
 • Tomášek Jan

Pokyny k psaní zápočtové práce v případě absence na přednášce

 • Rozsah práce: 10 stran textu (18 000 znaků včetně mezer) v případě absence v obou dnech - 3 části: dopoledne a odpoledne v sobotu po 6 000 znaků, neděle také za 6 000 znaků.
 • Termín odevzdání - pokud to nestihnete do zkoušky, můžete na ni přijít, ale zkoušku je možné zapsat až po získání zápočtu. Nejzazší termín odevzdání práce: do 30. 4. 2024.
 • Způsob odevzdání vašich prací: elektronicky, výhradně v systému WIKI (na této stránce) – NE zasláním např. ve Wordu na email nebo prostým uložením souboru do WIKI.

Práce musí mít strukturu odborného textu – podrobněji viz Doporučení

Témata na výběr Litoměřice

 • Digitalizace tradičních rituálů: Popis a analýza, jak digitální technologie ovlivňují tradiční kulturní a náboženské rituály. Věnovalo by se otázkám, jak jsou tyto rituály adaptovány nebo transformovány v digitálním prostředí, jaký vliv má digitalizace na uchování kulturního dědictví, a jak nové formy komunikace ovlivňují udržování a předávání tradičních zvyků a vědomostí.
 • Antropologie těla a kyberprostoru: Zaměření na to, jak online prostředí a kyberkultura mění vnímání a prezentaci těla. Analyzovalo by se, jak sociální média a virtuální realita ovlivňují osobní identitu, tělesnost a sociální vztahy. Dále by se zvažovalo, jaké nové formy „tělesnosti“ vznikají v digitálním věku a jak se mění pojetí krásy, zdraví a tělesného vyjádření.
 • Antropologie města v éře globalizace: Popis a analýza, jak globalizace ovlivňuje život ve velkých městech z antropologické perspektivy. Zabývalo by se otázkami, jak migrace, multikulturnost a ekonomické změny formují sociální struktury, komunitní vztahy a identitu v urbanizovaných oblastech. Zkoumalo by, jak se mění vztahy mezi veřejným a soukromým prostorem, jak se formují nové urbánní subkultury a jak města reflektují a přizpůsobují se globálním výzvám, jako jsou klimatické změny nebo ekonomické krize.

Odevzdané práce - Litoměřice

Zapište se do seznamu níže (tlačítko Upravit stránku). Čím dříve se zapíšete, tím máte větší výběr témat.
Zápis:

 1. Václav Čermák - Vliv sociálních médií na formování identit 8) 13. 6. 2024 - NE9)
 2. Denisa Bohuslavová - Digitalizace tradičních rituálů 10) OK 13. 6. 2024 11)


Takto je to třeba zapsat:

 
 - Petr Steinberger - [[ls2024:Antropologie města|Antropologie města]]

A takto by to mohlo vypadat

 1. Petr Steinberger - Antropologie města
Počet shlédnutí: 18

1)
Práce začíná srozumitelným úvodem do tématu antropologie potravin, který vysvětluje důležitost studia vztahů mezi lidmi a jejich stravovacími zvyklostmi. Zdůrazňuje, že jídlo má nejen fyziologický, ale i sociální a kulturní význam. Tematický rozsah práce je široký a pokrývá různé aspekty spojené s antropologií potravin, včetně symboliky jídla, stravovacích návyků, sociálních struktur a rituálů spojených s jídlem. Jako příklad je detailně popsána japonská kuchyně a její význam v kontextu kulturních a sociálních rituálů, včetně přípravy sushi a japonského čajového obřadu.
Nicméně, práce obsahuje vážné nedostatky, které snižují její akademickou hodnotu. Nejzávažnějším problémem je plagiátorství. Práce obsahuje celé pasáže doslovně opsané z Wikipedie bez řádného uvedení zdroje, což je vážné porušení akademické etiky. Například pasáž o historii a přípravě sushi je téměř totožná s textem na Wikipedii. Dalším problémem je absence citací. Práce obsahuje pouze tři URL odkazy na konci dokumentu, což je nedostatečné pro akademickou práci tohoto rozsahu a zaměření. Absence průběžných citací je kritickou slabinou, která snižuje důvěryhodnost celé práce.
Některé části textu, například popisy jídel v japonské kuchyni (např. Kobe beef, Chahan), jsou detailní, ale méně relevantní pro téma antropologie jídla. Tyto části se blíží spíše popisu kuchařských receptů než antropologickému rozboru.
V práci je poměrné velké množství typografických i pravopisných chyb, namátkou: Mezi typická jídla a nápoje japonska můžeme zařadit, Chahan - smažená rýže s množstvím dalších ingrediencí, jako je cibule, vejce apod. se podává společně s dalšími pokrmy, Tempura - jako tempura se označují plody moře, ryby, houby nebo zelenina, které se obalují v těstíčku a smaží v oleji.
Doporučuji upravit všechny pasáže, které jsou doslovně opsané z jiných zdrojů, a všude řádně citovat původní autory. Je také důležité posílit analytickou část práce a zaměřit se na hlubší rozbor kulturní a sociální symboliky jídla. Nakonec je třeba projít text důkladnou korekturou, zlepšit formátování / typografické zásady a uvést odkazy v souladu s akademickými standardy. Můžete se inspirovat na http://www.hks.re/wiki/doporuceni_k_psani_textu
2)
Práce obsahuje několik závažných nedostatků, z nichž největší je ten, že celý dokument postrádá průběžné citace. Text o významu knihy „Umlčené tělo“ a Murphyho přínosu by měl být podložen průběžnými citacemi akademických zdrojů, což zde chybí. Pouze jeden odkaz na konci práce a zmínka o zdroji na poslední straně dokumentu rozhodně nejsou dostatečné.
Formální stránka práce také trpí několika nedostatky. Text obsahuje stylistické a typografické chyby, které by měly být odstraněny při závěrečné korektuře, například nesprávné skloňování a chybějící čárky. Formátování odkazů, nadpisů… je nedostatečné. Citace knihy by měly být uvedeny v souladu s akademickými standardy, ideálně formou poznámek pod čarou a pak v seznamu literatury na konci práce. Některé části textu, například detailní popisy Murphyho zdravotního stavu a osobních zkušeností, jsou méně relevantní pro antropologický rozbor. Tyto části by měly být propojeny s širším kontextem antropologického výzkumu a teorie.
Je také důležité posílit analytickou část práce.
Nakonec je potřeba projít text důkladnou korekturou, zlepšit formátování a uvést odkazy v souladu s akademickými standardy.
3)
Text postrádá průběžné citace a seznam literatury. Je důležité, aby všechny uvedené informace byly podloženy konkrétními zdroji, které čtenáři umožní ověřit tvrzení. Doplnění průběžných citací je nezbytnost pro každou odbornou práci.
Struktura práce by mohla být logičtější. Úvod má jasně představit hlavní otázky a cíl práce. Následné části by měly logicky rozvádět jednotlivé aspekty vlivu sociálních médií na identitu. Doporučuji jasně rozdělit text na části, kde budete definovat základní pojmy a koncepty, a analytickou část, kde budete podrobně rozebírat jednotlivé vlivy.
Argumentace je místy povrchní a nedostatečně podložená konkrétními daty. Bylo by přínosné zahrnout více konkrétních příkladů a případových studií, které by ilustrovaly Vaše tvrzení a poskytly hlubší vhled do problematiky.
Jazyk a styl textu jsou srozumitelné, ale doporučuji používat přesnější odborný jazyk a vysvětlovat klíčové termíny.
4)
Práce nemá nadpis, průběžné citace, seznam literatury chybí (musí být podle normy ISO 690), formátování… To jen na první kouknutí. K obsahové stránce jsem se nedostal, na to se podívám, až to opravíte.
5)
Doplnit citace
6)
Práce vykazuje řadu nedostatků jak po stránce formální, tak obsahové. Nejprve je třeba zmínit, že práce postrádá základní formální náležitosti, jako je nadpis a jméno studenta.
Formálně je práce rozdělena do kapitol podle historických epoch, což je vhodné pro zvolené téma. Nicméně, některé kapitoly obsahují podkapitoly, které nejsou přímo relevantní k hlavnímu tématu. Například kapitola „2.4 Slavné rody působící ve středověku“ popisuje významné rody, jako jsou Lucemburkové, Vršovci, Slavníkovci, Mojmírovci a Přemyslovci, což nemá žádnou přímou souvislost s proměnami definice člověka. Tato část je zbytečně rozvláčná a nesouvislá s hlavním tématem práce.
Dalším problémem je nedostatek průběžných citací. Všechny zdroje jsou uvedeny až na konci práce, což je nedostatečné a nepřehledné. Správná akademická praxe vyžaduje, aby byly citace uvedeny přímo v textu, kde je daná informace použita, aby čtenář mohl okamžitě vidět, odkud informace pochází. Seznam zdrojů na konci práce by měl být také uspořádán abecedně, což zde nebylo dodrženo. Nepoužívejte citace z Wikipedie, ale dohledejte původní zdroj.
Obsahově práce sice pokrývá hlavní historické epochy a jejich vliv na definici člověka, ale některé části jsou irelevantní nebo nevhodně zařazené. Například kapitola „5.2.1 Postavy, které měly vliv na rozvoj měst a urbanizace“ zmiňuje osobnosti jako Nikola Tesla, Albert Einstein, Tycho Brahe a Augustin Vlach. Tyto informace jsou spíše encyklopedického charakteru a nemají přímou souvislost s proměnami definice člověka. Zde pravděpodobně došlo k záměně žánru a místo analytické práce je předložen encyklopedický text. To se týká i dalších kapitol.
Navíc se v textu vyskytují jazykové chyby, například psaní slova „Středověk“ s velkým „S“, což snižuje celkovou kvalitu práce. Tyto chyby by měly být opraveny.
Závěrem lze říci, že práce vyžaduje zásadní úpravy jak po stránce formální (doplňující nadpis a jméno studenta, zavedení průběžných citací, správné uspořádání zdrojů, odstranění irelevantních částí), tak obsahové (důslednější propojení všech částí s hlavním tématem).
7)
Před hodnocením obsahu opravte formální stránku: práce nemá nadpis, není podepsaná, chybí průběžné citace, pořádný seznam literatury s položkami podle normy…
8)
Práci je třeba odevzdat ve WIKI, jak jsem uváděl (Způsob odevzdání vašich prací: elektronicky, výhradně v systému WIKI (na této stránce) – NE zasláním např. ve Wordu na email…)
9)
Práce na první pohled nesplňuje ty nejzákladnější požadavky na formální úpravu.
10)
Práce nemá průběžné citace, seznam literatury chybí (musí být podle normy ISO 690), formátování… To jen na první kouknutí. K obsahové stránce jsem se nedostal, na to se podívám, až to opravíte.
11)
Ale je to hodně na hraně…
12)
Formální stránka práce má několik závažných nedostatků, které je třeba napravit. Za prvé, chybí něco na způsob titulní strany s názvem práce a jménem studenta. To je obvyklé nejen pro vysokoškolské práce.
Seznam literatury je formátován nevhodně, protože všechny položky jsou uvedeny v jednom odstavci. Každý záznam v seznamu literatury by měl být na samostatném řádku, aby byl jasně čitelný a přehledný. Správný formát zahrnuje oddělení jednotlivých položek a použití standardizovaných citačních pravidel ISO 690.
Dalším problémem jsou nadpisy, které jsou formátovány nekonzistentně. Nadpisy by měly být jasně odlišeny od zbytku textu pomocí jednotného stylu, například tučně nebo větším písmem. Tím se zajistí lepší orientace v textu a usnadní čtenářům nalezení jednotlivých kapitol a podkapitol. Ukázku jsem Vám dal ke kap. Úvod.
Začátek práce obsahuje nesrozumitelné znaky „xxxxxxxxxxxxxx“, které působí neprofesionálně a rušivě. Tyto znaky by měly být odstraněny a nahrazeny smysluplným textem, který jasně uvede téma a cíl práce.
Dalšími formálními problémy jsou stylistické a gramatické chyby, které by mohly být odstraněny důkladnou korekturou. Jazyk by měl být formální, konzistentní a odpovídat akademickým standardům.
Celkově by tedy formální stránka semestrální práce měla být pečlivě upravena a zkontrolována, aby splňovala akademické standardy a působila profesionálně. Náprava těchto nedostatků zvýší celkový dojem z práce.
Obsahová stránka práce má několik silných stránek, ale také oblasti, které by bylo vhodné zlepšit. Text ukazuje na pochopení problematiky v analýze různých aspektů interakce mezi náboženstvím a politikou, včetně historických kontextů, sociálních funkcí náboženství a jeho vlivu na politické procesy. Práce se opírá o širokou škálu odborné literatury. Citace zahrnují významné autory jako Durkheim, Weber, Heelas a Woodhead, což posiluje teoretickou část práce.
Nicméně existují také slabé stránky, které je třeba zmínit. Teoretická část, i když je dobře zpracovaná, by mohla být lépe strukturovaná a více propojena s empirickou částí. Práce tvrdí, že se zaměřuje na empirický výzkum, ale konkrétní data a příklady z reálného světa chybí. Empirická část je více teoretická než analytická, což oslabuje argumentaci. Další problém spočívá v přehnaných zobecněních v některých částech práce, kde jsou uvedena tvrzení bez dostatečného empirického podkladu.
Některé přechody mezi kapitolami nejsou plynulé.
13)
Práce na první pohled nesplňuje základní formální standardy, nemluvě o hrubých chybách (BUŤ OHLEDUPLNÝ…), nesmyslné části textu (I ty můžeš:Kurzíva,) chybějící citace i seznam použitých zdrojů. Práci bohužel nelze uznat na zápočet.
ls2024/antropologie-klatovy.txt · Poslední úprava: 2024/06/13 17:52 autor: kokaisl