obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


nemci_v_cechach

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
nemci_v_cechach [26. 02. 2013 (23:20)]
kokaisl
nemci_v_cechach [10. 10. 2020 (01:31)] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-Citace:+======Němci v Čechách====== 
 +{{2014:nemci:vlajka.gif|německá národní vlajka}}     {{2014:vlajka1.gif|česká národní vlajka}}
  
-Děťáková, Chudlařská, Kalčicová //Němci v Čechách// [online] Hospodářská a kulturní studia PEF ČZU v Praze, 2009. Dostupný z: http://www.hks.re/wiki1/doku.php?id=nemci_v_cechach 
  
-======Němci v Čechách====== +Citace:
-{{nemci:vlajka.gif|německá národní vlajka}}     {{vlajka1.gif|česká národní vlajka}}+
  
- +**Lenka Děťáková, Lucie Chudlařská, Petra Kalčicová. //Němci v Čechách// [online] Hospodářská a kulturní studia PEF ČZU v Praze, 2009. Dostupný z: http://www.hks.re/wiki/nemci_v_cechach** 
-----+===== Úvod =====
  
 V rámci předmětu Etnické minority v Evropě jsme si zvolili německou menšinu žijící v České republice. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretický rámec našeho projektu obsahuje 2 základní části. První část představuje problematiku celého německého národa. Jelikož ve výzkumné části budeme příslušníkům této minority pokládat otázku - co činí Němce Němcem, považujeme za důležité seznámit čtenáře se základními údaji o Německu a jeho kultuře. Právě proto se v první části teorie zabýváme např. náboženstvím v Německu, německým jazykem, tradičními zvyky Němců a také gastronomií. Druhá část teoretického rámce našeho projektu se zaměřuje na současnou situaci německé menšiny v České republice. V rámci předmětu Etnické minority v Evropě jsme si zvolili německou menšinu žijící v České republice. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretický rámec našeho projektu obsahuje 2 základní části. První část představuje problematiku celého německého národa. Jelikož ve výzkumné části budeme příslušníkům této minority pokládat otázku - co činí Němce Němcem, považujeme za důležité seznámit čtenáře se základními údaji o Německu a jeho kultuře. Právě proto se v první části teorie zabýváme např. náboženstvím v Německu, německým jazykem, tradičními zvyky Němců a také gastronomií. Druhá část teoretického rámce našeho projektu se zaměřuje na současnou situaci německé menšiny v České republice.
  
-Ve výzkumné části naší práce se budeme zabývat německou menšinou žijící v pohraničí na Chebsku a v Praze. Proto v teoretickém rámci představíme podrobněji organizace, které sdružují Němce po území ČR a mají sídla v Chebu - Svaz Němců Landschaft Egerland a v Praze -  a Dům národnostních menšin. Tato organizační uskupení německé menšiny jsme v průběhu vypracovávání naší práce navštívili. Praktická část projektu obsahuje také dvě části - výzkum u majoritní a minoritní společnosti. Protože jsme ve výzkumu postupovali pomocí generační metody, tyto dvě výzkumné části jsou rozděleny do věkových kategorií. První věková kategorie obsahuje výpovědi respondentů ve věku 60 a více, druhá kategorie 50 - 150 let a třetí kategorie 150 - 250 let. +Ve výzkumné části naší práce se budeme zabývat německou menšinou žijící v pohraničí na Chebsku a v Praze. Proto v teoretickém rámci představíme podrobněji organizace, které sdružují Němce po území ČR a mají sídla v Chebu - Svaz Němců Landschaft Egerland a v Praze -  a Dům národnostních menšin. Tato organizační uskupení německé menšiny jsme v průběhu vypracovávání naší práce navštívili. Praktická část projektu obsahuje také dvě části - výzkum u majoritní a minoritní společnosti. Protože jsme ve výzkumu postupovali pomocí generační metody, tyto dvě výzkumné části jsou rozděleny do věkových kategorií. První věková kategorie obsahuje výpovědi respondentů ve věku 60 a více, druhá kategorie 40–59 let a třetí kategorie 25–39 let.
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
  
 ====== Cíl práce ====== ====== Cíl práce ======
Řádek 137: Řádek 122:
  
  
-Německo (oficiální název Spolková republika Německo - SRN) je federativní demokratickou parlamentní republikou tvořenou šestnácti spolkovými zeměmi (Bundesländer). Hlavním a zároveň i největším městem je Berlín. Rozloha Německa je 357 021 km<sup>2</sup>, přičemž území státu se nachází v mírném podnebném pásu. Německo má přes 82 milionů obyvatel, což z něj činí nejlidnatější stát Evropské unie. Německo je zároveň domovem třetí největší populace imigrantů na světě. Asi 75 milionů lidí tj. 91 % má německé státní občanství. Přistěhovalecký původ má 17 % obyvatel Německa. Z původních etnických menšin žije v Německu 15 až 50 tisíc Dánů (zdroje se různí), 50 až 60 tisíc Frísů, 60 tisíc Lužických Srbů a asi 70 tisíc Romů.((//Německo// [online]. 2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko#cite_note-0>. ))+Německo (oficiální název Spolková republika Německo - SRN) je federativní demokratickou parlamentní republikou tvořenou šestnácti spolkovými zeměmi (Bundesländer). Hlavním a zároveň i největším městem je Berlín. Rozloha Německa je 357 021 km<sup>2</sup>, přičemž území státu se nachází v mírném podnebném pásu. Německo má přes 82 milionů obyvatel, což z něj činí nejlidnatější stát Evropské unie. Německo je zároveň domovem třetí největší populace imigrantů na světě. Asi 75 milionů lidí tj. 91 % má německé státní občanství. Přistěhovalecký původ má 17 % obyvatel Německa. Z původních etnických menšin žije v Německu 15 až 50 tisíc Dánů (zdroje se různí), 50 až 60 tisíc Frísů, 60 tisíc Lužických Srbů a asi 70 tisíc Romů.((//Německo// [online]. 2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <[[http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko#cite_note-0|http://cs.wikipedia.org]]>. ))
  
  
Řádek 163: Řádek 148:
  
 Němčina je západogermánský jazyk a hovoří jí přibližně 120 mil. lidí na celém světě. V Evropské unii je němčina nejpoužívanějším mateřským jazykem. Do roku 1948 byla němčina úředním jazykem i u nás. Němčina je západogermánský jazyk a hovoří jí přibližně 120 mil. lidí na celém světě. V Evropské unii je němčina nejpoužívanějším mateřským jazykem. Do roku 1948 byla němčina úředním jazykem i u nás.
-Píše se latinkou se spřežkovým pravopisem. Zvláštností je, že podstatná jména se píší velkými počátečními písmeny. Poslední reforma pravopisu proběhla v roce 1996 a přepracována byla v letech 2004 a 2006.((// Němčina// [online]. 2009 [cit. 2009-05-18]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina>. )) +Píše se latinkou se spřežkovým pravopisem. Zvláštností je, že podstatná jména se píší velkými počátečními písmeny. Poslední reforma pravopisu proběhla v roce 1996 a přepracována byla v letech 2004 a 2006.((// Němčina// [online]. 2009 [cit. 2009-05-18]. Dostupný z WWW: <[[http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina|http://cs.wikipedia.org]]>. ))
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
- +
  
 === Rozšíření němčiny po světě === === Rozšíření němčiny po světě ===
  
  
-{{nemci:mapa.png?800x400|}}         +{{2014:nemci:mapa.png?800x400|}}        
- +
  
  
Řádek 185: Řádek 159:
    
  
-██ původní jazyk - oranžová +<html><font color=#ff6100>██ </font></html> původní jazyk - oranžová
- +
-██ druhý nebo neoficiální jazyk - žlutá +
- +
-██ německá menšina - červená +
- +
- +
  
 +<html><font color=#ffcc00>██ </font></html>druhý nebo neoficiální jazyk - žlutá
  
 +<html><font color=#ff6632>██ </font></html>německá menšina - červená
  
  
Řádek 202: Řádek 171:
 Jak již bylo řečeno, němčina se píše latinkou. S výjimkou přehlasovaných Ä, Ö, Ü nevyužívá diakritická znaménka. Používání tzv. ostrého S bylo reformou pravopisu v 90. letech 20. století omezeno, ve Švýcarsku je ale závazné (ß je tam považováno za zastaralé). Německá abeceda obsahuje písmena v následujícím pořadí: Jak již bylo řečeno, němčina se píše latinkou. S výjimkou přehlasovaných Ä, Ö, Ü nevyužívá diakritická znaménka. Používání tzv. ostrého S bylo reformou pravopisu v 90. letech 20. století omezeno, ve Švýcarsku je ale závazné (ß je tam považováno za zastaralé). Německá abeceda obsahuje písmena v následujícím pořadí:
  
-|Velké:||A||Ä||B||C||D||E||F||G||H||I||J||K||L||M||N||O||Ö||P||Q||R||S||T||U||Ü||V||W||X||Y||Z+|Velké:||A||Ä||B||C||D||E||F| 
-|Malé:||a||ä||b||c||d||e||f||g||h||i||j||k||l||m||n||o||ö||p||q||r||s||t||u||ü||v||w||x||y||z+|Malé:||a||ä||b||c||d||e||f| 
-|Výslovnost:||a||mezi a a e||b||c||d||e||f||g||h||i||j||k||l||m||n||o||mezi o a e||p||kv||r||z/s||t||u||mezi u a i| |f||v||x||i||ts|    +|Výslovnost:||a||mezi a a e||b||c||d||e||f|  
-(( //Abeceda a výslovnost// [online]. 2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina>. ))+
  
 +|G||H||I||J||K||L||M||N||O||Ö||P||Q|
 +|g||h||i||j||k||l||m||n||o||ö||p||q|
 +|g||h||i||j||k||l||m||n||o||mezi o a e||p||kv|
  
  
 +|R||S||T||U||Ü||V||W||X||Y||Z|
 +|r||s||t||u||ü||v||w||x||y||z|
 +|r||z/s||t||u||mezi u a i| |f||v||x||i||ts| 
  
 +(( //Abeceda a výslovnost// [online]. 2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <[[http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina|http://cs.wikipedia.org]]>. ))
  
  
Řádek 227: Řádek 202:
  
    
-__doslova:__  Kdybych já to dříve věděl by měl, měl bych to ne více učinit stát muselo.(( //Gramatika a pravopis// [online]. 2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina>. ))+__doslova:__  Kdybych já to dříve věděl by měl, měl bych to ne více učinit stát muselo.(( //Gramatika a pravopis// [online]. 2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <[[http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina|http://cs.wikipedia.org]]>. ))
  
  
Řádek 249: Řádek 224:
  
    
-__česky:__ Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.((// Překlad vzorového textu// [online]. 2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina>. ))+__česky:__ Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.((// Překlad vzorového textu// [online]. 2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <[[http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina|http://cs.wikipedia.org]]>. ))
  
  
Řádek 308: Řádek 283:
 24. prosinec - Štědrý den - Heiligabend  24. prosinec - Štědrý den - Heiligabend 
  
-31. prosinec - Silvester(( //Státní svátky Německa// [online]. 2009 [cit. 2009-03-15]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_sv%C3%A1tky_N%C4%9Bmecka>.))+31. prosinec - Silvester(( //Státní svátky Německa// [online]. 2009 [cit. 2009-03-15]. Dostupný z WWW: <[[http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_sv%C3%A1tky_N%C4%9Bmecka|http://cs.wikipedia.org]]>.))
  
  
Řádek 351: Řádek 326:
  
  
-Německá kuchyně zahrnuje více různých regionálních kuchyní, které se od sebe někdy i velice liší. Jihoněmecká kuchyně, tedy bavorská a švábská, má mnoho podobností se švýcarskou a zejména i rakouskou kuchyní (a překrývá se tedy do jisté míry i s kuchyní českou). Kuchyně v Německu se vůbec nevyznačuje buřtem a zelím, jak tvrdí mnohá klišé v zahraničí. Je nejen velice různorodá, ale i bohatá na celou řadu specialit či přinejmenším na výběr mnoha potravin. V Německu existuje někdy až nepřehledné množství druhů chleba, veliký sortiment masných výrobků (salámy, tlačenky, rosol, paštiky – bylo napočítáno 1500 druhů), sýrů a mnoho příloh.((// Německá kuchyně// [online]. 2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_kuchyn%C4%9B>.))+Německá kuchyně zahrnuje více různých regionálních kuchyní, které se od sebe někdy i velice liší. Jihoněmecká kuchyně, tedy bavorská a švábská, má mnoho podobností se švýcarskou a zejména i rakouskou kuchyní (a překrývá se tedy do jisté míry i s kuchyní českou). Kuchyně v Německu se vůbec nevyznačuje buřtem a zelím, jak tvrdí mnohá klišé v zahraničí. Je nejen velice různorodá, ale i bohatá na celou řadu specialit či přinejmenším na výběr mnoha potravin. V Německu existuje někdy až nepřehledné množství druhů chleba, veliký sortiment masných výrobků (salámy, tlačenky, rosol, paštiky – bylo napočítáno 1500 druhů), sýrů a mnoho příloh.((// Německá kuchyně// [online]. 2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <[[http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_kuchyn%C4%9B|http://cs.wikipedia.org]]>.))
  
  
Řádek 358: Řádek 333:
  
  
-{{nemci:eintopf.jpg?200x150 |Eintopf}} +{{2014:nemci:eintopf.jpg?200x150 |Eintopf}} 
 Německý Eintopf, jídlo z "jednoho hrnce", patří k nejstarším tradičním jídlům. Jedná se přitom o značně zahuštěnou polévku s různými přísadami, srovnatelné např. s bramborovou polévkou (často se název Suppe, tedy polévka, alternativně i používá). Pokrm se skládá z různých druhů zeleniny (mrkev, čočka, pórek, hrášek, brambory a další) a z různých druhů masa (i drůbežího) či párků a buřtů. Německý Eintopf, jídlo z "jednoho hrnce", patří k nejstarším tradičním jídlům. Jedná se přitom o značně zahuštěnou polévku s různými přísadami, srovnatelné např. s bramborovou polévkou (často se název Suppe, tedy polévka, alternativně i používá). Pokrm se skládá z různých druhů zeleniny (mrkev, čočka, pórek, hrášek, brambory a další) a z různých druhů masa (i drůbežího) či párků a buřtů.
-K nejznámějším patří různé druhy hrachové či čočkové polévky, Lübecker National (z tuřínu, brambor a vepřového masa), původně bavorský Pichelsteiner Eintopf (různé druhy zeleniny a masa se špekem), čistě zeleninové polévky. Toto hlavní jídlo někdy připomíná bramborovou polévku a jindy zase guláš. V bývalém východním Německu si zase oblíbili ruskou polévku Soljanku, kde hlavní přísady tvoří rajčatový protlak a kyselé okurky. Základní varianty Soljanky jsou masová, rybí a houbová.((// Německá kuchyně// [online]. 2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_kuchyn%C4%9B>.))+K nejznámějším patří různé druhy hrachové či čočkové polévky, Lübecker National (z tuřínu, brambor a vepřového masa), původně bavorský Pichelsteiner Eintopf (různé druhy zeleniny a masa se špekem), čistě zeleninové polévky. Toto hlavní jídlo někdy připomíná bramborovou polévku a jindy zase guláš. V bývalém východním Německu si zase oblíbili ruskou polévku Soljanku, kde hlavní přísady tvoří rajčatový protlak a kyselé okurky. Základní varianty Soljanky jsou masová, rybí a houbová.((// Německá kuchyně// [online]. 2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <[[http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_kuchyn%C4%9B|http://cs.wikipedia.org]]>.))
  
 //Jessica X: "Tradiční německé jídlo nevařím. Ani Eintopf ne. Moje matka dělá o Vánocích kapra, ale v Německu se jí hlavně klobása. Já kapra nejím. Nezáleží na tom, jakou kuchyni člověk preferuje, pro mě je důležitý, aby jídlo bylo dobré. O Vánocích si dopřeji například i lasagne, lososa nebo Fondue."// //Jessica X: "Tradiční německé jídlo nevařím. Ani Eintopf ne. Moje matka dělá o Vánocích kapra, ale v Německu se jí hlavně klobása. Já kapra nejím. Nezáleží na tom, jakou kuchyni člověk preferuje, pro mě je důležitý, aby jídlo bylo dobré. O Vánocích si dopřeji například i lasagne, lososa nebo Fondue."//
Řádek 390: Řádek 365:
  
  
-{{judaismus:nemci:v:cechach.jpg?191x240 |Přemysl Otakar II.}}+{{2014:judaismus:nemci:v:cechach.jpg?191x240 |Přemysl Otakar II.}}
 Král Přemysl Otakar II., zvaný železný a zlatý, vládl celých 25 let. Pozorujeme-li dnes mapu Čech a Moravy s hustou sítí měst a městeček, která dnes dávají naší zemi její neopakovatelnou tvárnost, hledíme víceméně na dílo Přemysla Otakara II. Zasloužil se i o výskyt __německého obyvatelstva__ na našem území, neboť právě on zde povolil kolonizaci - tedy pozval Němce na naše území.((ŠAROCHOVÁ, G. //Kdy, kde, proč a jak se stalo v českých dějinách//. Praha: Reader´s Digest Výběr, spol. s r. o. , 2001, s. 72-73.)) Král Přemysl Otakar II., zvaný železný a zlatý, vládl celých 25 let. Pozorujeme-li dnes mapu Čech a Moravy s hustou sítí měst a městeček, která dnes dávají naší zemi její neopakovatelnou tvárnost, hledíme víceméně na dílo Přemysla Otakara II. Zasloužil se i o výskyt __německého obyvatelstva__ na našem území, neboť právě on zde povolil kolonizaci - tedy pozval Němce na naše území.((ŠAROCHOVÁ, G. //Kdy, kde, proč a jak se stalo v českých dějinách//. Praha: Reader´s Digest Výběr, spol. s r. o. , 2001, s. 72-73.))
  
Řádek 474: Řádek 449:
 7. práce s veřejností - pravidelné zasílání příspěvků do vysílání Českého Rozhlasu pro německé spoluobčany, pravidelné zasílání příspěvků do německých periodik (( //Naše činnost// [online]. 2004 [cit. 2009-03-30]. Dostupný z WWW: <http://www.egerlaender.cz/predstaveni.htm>.))  7. práce s veřejností - pravidelné zasílání příspěvků do vysílání Českého Rozhlasu pro německé spoluobčany, pravidelné zasílání příspěvků do německých periodik (( //Naše činnost// [online]. 2004 [cit. 2009-03-30]. Dostupný z WWW: <http://www.egerlaender.cz/predstaveni.htm>.)) 
  
-{{nemci:folklorni_skupina.jpg?250x200|"Hudba nezná hranic" Chodov u K. Varů 12. 8. 2006}}    {{nemci:setkani_rodaku.jpg?250x200|Setkání rodáků v Norimberku}}    +{{2014:nemci:folklorni_skupina.jpg?250x200|"Hudba nezná hranic" Chodov u K. Varů 12. 8. 2006}}    {{2014:nemci:setkani_rodaku.jpg?250x200|Setkání rodáků v Norimberku}}    
-{{nemci:chebske_lidove_tance.jpg?250x200|Chebské lidové tance v roce 2006}}+{{2014:nemci:chebske_lidove_tance.jpg?250x200|Chebské lidové tance v roce 2006}}
  
  
Řádek 487: Řádek 462:
 === Konkrétní aktivity organizace JUKON === === Konkrétní aktivity organizace JUKON ===
  
-JUKON nabízí nejen mládežníkům z řad německé menšiny, ale také všem mládežníkům, kteří se zajímají o všechno kolem Německa, rozmanitý a atraktivní program v celé ČR. JUKON nabízí např. divadelní představení a koncerty, jazykové kurzy, diskusní fóra či cyklistické výlety. Každoročně se pořádá pro mládežníky z Česka i Německa JUKON Kemp, kde se vyučuje německý i český jazyk podle zájmu veřejnosti. Mládežníci mají možnost navázat kontakty s ostatními lidmi prostřednictvím her, zábavy apod. Tento rok se akce JUKON Kemp koná v Českém ráji.((//Jukon, Antikomplex a Junge Aktion (Ackermann-Gemeinde)// [online]. 2007 [cit. 2009-04-01]. Dostupný z WWW: <http://jukon.net/?catid=1&blog=Jukon>.))+JUKON nabízí nejen mládežníkům z řad německé menšiny, ale také všem mládežníkům, kteří se zajímají o všechno kolem Německa, rozmanitý a atraktivní program v celé ČR. JUKON nabízí např. divadelní představení a koncerty, jazykové kurzy, diskusní fóra či cyklistické výlety. Každoročně se pořádá pro mládežníky z Či Německa JUKON Kemp, kde se vyučuje německý i český jazyk podle zájmu veřejnosti. Mládežníci mají možnost navázat kontakty s ostatními lidmi prostřednictvím her, zábavy apod. Tento rok se akce JUKON Kemp koná v Českém ráji.((//Jukon, Antikomplex a Junge Aktion (Ackermann-Gemeinde)// [online]. 2007 [cit. 2009-04-01]. Dostupný z WWW: <http://jukon.net/?catid=1&blog=Jukon>.))
  
  
Řádek 535: Řádek 510:
  
  
-{{nemci:landeszeitung_gross.jpg?350x300|Noviny Landeszeitung číslo 37, 15. února 2005}}    {{nemci:eghaland_bladl.jpg?250x300|Časopis Eghaland bladl číslo 9, září 2006}} +{{2014:nemci:landeszeitung_gross.jpg?350x300|Noviny Landeszeitung číslo 37, 15. února 2005}}    {{2014:nemci:eghaland_bladl.jpg?250x300|Časopis Eghaland bladl číslo 9, září 2006}} 
-{{nemci:infoblatt_2.jpg?250x300|Tříměsíčník Infoblatt číslo Dezember 2008, Januar, Februar 2009}}+{{2014:nemci:infoblatt_2.jpg?250x300|Tříměsíčník Infoblatt číslo Dezember 2008, Januar, Februar 2009}}
  
  
Řádek 597: Řádek 572:
  
  
-{{nemci:nemecka-skola01.jpg?250x180 |Budova německé školy v Praze}}__Německá škola v Praze__+{{2014:nemci:nemecka-skola01.jpg?250x180 |Budova německé školy v Praze}}__Německá škola v Praze__
  
-Německá škola v Praze (NŠP) je německou zahraniční školou soukromě provozovanou Školským sdružením podle českého práva. Až do konce školního roku 2000/2001 se zde vyučovalo pouze v německém jazyce. Od začátku školního roku 2001/2002 je NŠP zřízením 6. ročníku školou německo-českého setkávání. Tato škola se nachází na Praze 5 - Jinonice.((//Německé školy v České republice// [online]. 2003 [cit. 2009-04-30]. Dostupný z WWW: <http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/06/Deutsch__lernen/seite__deutsche__schulen__tschechien__cz.html>. ))+Německá škola v Praze (NŠP) je německou zahraniční školou soukromě provozovanou Školským sdružením podle českého práva. Až do konce školního roku 2000/2001 se zde vyučovalo pouze v německém jazyce. Od začátku školního roku 2001/2002 je NŠP zřízením 6. ročníku školou německo-českého setkávání. Tato škola se nachází na Praze 5 - Jinonice.((//Německé školy v České republice// [online]. 2003 [cit. 2009-04-30]. Dostupný z WWW: <[[http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/06/Deutsch__lernen/seite__deutsche__schulen__tschechien__cz.html|http://www.prag.diplo.de]]>. ))
 \\ \\
 \\ \\
Řádek 608: Řádek 583:
 \\ \\
  
-{{nemci:gymnazimf.x.saldy.jpg?250x180 |Gymnázium F.X.Šaldy v Liberci}}__Spezialgymnasium F.X. Šaldy Liberec/ Reichenberg__ +{{2014:nemci:gymnazimf.x.saldy.jpg?250x180 |Gymnázium F.X.Šaldy v Liberci}}__Spezialgymnasium F.X. Šaldy Liberec/ Reichenberg__ 
  
  
Řádek 619: Řádek 594:
 \\ \\
  
-{{nemci:gymnazium_na_prazacce.jpg?250x180 |Gymnázium Na Pražačce}}__Staatliches Gymnasium Na Pražačce, Praha 3__ +{{2014:nemci:gymnazium_na_prazacce.jpg?250x180 |Gymnázium Na Pražačce}}__Staatliches Gymnasium Na Pražačce, Praha 3__ 
  
  
Řádek 676: Řádek 651:
 __Němci v českém právu a politice dnes__   __Němci v českém právu a politice dnes__  
  
-Základní ochranu práv všech národnostních menšin v ČR obecně, včetně té německé, stanoví ústavní zákony - konkrétně článek 6 Ústavy ČR stanoví, že rozhodování většiny dbá ochrany menšin((//Ústava České republiky : Článek 6// [online]. Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá strana  : Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html>.)), článek 24 Listiny základních práv a svobod stanoví zákaz diskriminace a článek 25 Listiny práva příslušníků národnostních menšin.((//Listina základních práv a svobod : Článek 24 a 25// [online]. Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá strana : Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html>.)) Tato práva pak dále upravuje Zákon o právech příslušníků národnostních menšin. ((//Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů// [online]. Poslední aktualizace. Počítačová škola Bárta, spol. s r.o., c2006 , 20.5.2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2001/273001/Sb_273001_------_.php>.))+Základní ochranu práv všech národnostních menšin v ČR obecně, včetně té německé, stanoví ústavní zákony - konkrétně článek 6 Ústavy ČR stanoví, že rozhodování většiny dbá ochrany menšin((//Ústava České republiky : Článek 6// [online]. Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá strana  : Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html>.)), článek 24 Listiny základních práv a svobod stanoví zákaz diskriminace a článek 25 Listiny práva příslušníků národnostních menšin.((//Listina základních práv a svobod : Článek 24 a 25// [online]. Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá strana : Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html>.)) Tato práva pak dále upravuje Zákon o právech příslušníků národnostních menšin. ((//Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů// [online]. Poslední aktualizace. Počítačová škola Bárta, spol. s r.o., c2006 , 20.5.2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <[[http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2001/273001/Sb_273001_------_.php|http://www.pravnipredpisy.cz]]>.))
  
 V rámci evropských standardů stanoví ochranu práv národnostních menšin Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin, již ČR ratifikovala v roce 1997.  V rámci evropských standardů stanoví ochranu práv národnostních menšin Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin, již ČR ratifikovala v roce 1997. 
  
-Dále je tu Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci z roku 1992, která také věnuje částečně pozornost postavení menšin, a to v článku 20, kde je příslušníkům německé menšiny přiznáno zejména právo na svobodu projevu, zachování a rozvíjení své etnické, kulturní, jazykové a náboženské svébytnosti bez jakýchkoliv pokusů o asimilaci proti jejich vůli, právo vykonávat svá lidská práva a základní svobody plně a účinně bez jakékoliv diskriminace a v plné rovnosti před zákonem.((//Smlouvy o dobrém sousedství// [online]. 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/03/Deutsch__tscheschiche__Beziehungen/seite__vetrag__gute__nachbarschaft__cz.html>.)) +Dále je tu Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci z roku 1992, která také věnuje částečně pozornost postavení menšin, a to v článku 20, kde je příslušníkům německé menšiny přiznáno zejména právo na svobodu projevu, zachování a rozvíjení své etnické, kulturní, jazykové a náboženské svébytnosti bez jakýchkoliv pokusů o asimilaci proti jejich vůli, právo vykonávat svá lidská práva a základní svobody plně a účinně bez jakékoliv diskriminace a v plné rovnosti před zákonem.((//Smlouvy o dobrém sousedství// [online]. 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <[[http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/03/Deutsch__tscheschiche__Beziehungen/seite__vetrag__gute__nachbarschaft__cz.html|http://www.prag.diplo.de]]>.)) 
  
-Existuje také politický dokument Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích, která byla podepsána v roce 1997. Jejím prostřednictvím vznikly organizace Česko-německé diskusní fórum a Česko-německý Fond budoucnosti. Z článku V. Deklarace přímo vyplývají závazky podpory příslušníků německé menšiny v ČR.((//Česko-Německá Deklarace// [online]. 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/03/Deutsch__tscheschiche__Beziehungen/seite__deutsch__tschechische__erklaerung__cz.html>.))+Existuje také politický dokument Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích, která byla podepsána v roce 1997. Jejím prostřednictvím vznikly organizace Česko-německé diskusní fórum a Česko-německý Fond budoucnosti. Z článku V. Deklarace přímo vyplývají závazky podpory příslušníků německé menšiny v ČR.((//Česko-Německá Deklarace// [online]. 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <[[http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/03/Deutsch__tscheschiche__Beziehungen/seite__deutsch__tschechische__erklaerung__cz.html|http://www.prag.diplo.de]]>.))
  
  
Řádek 694: Řádek 669:
  
  
-{{:svaz_nemcu_chebsko.jpg?250x180 |Svaz Němců - Region Chebsko}}Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, navštívili jsme tuto organizaci. Bohužel jsme nepočítali s komplikacemi, které během výzkumu nastaly. Jednou jsme tam byli bohužel nevědomky mimo návštěvní hodiny, chtěli jsme sehnat nějaké letáky, noviny či jiné materiály, ale bohužel bylo zavřeno. Přes e-mail jsme získali kontakt od předsedy organizace na jednu z členek, se kterou jsme si smluvili schůzku na 27. dubna 2009. Bohužel v den naší schůzky jsme marně čekali před sídlem organizace, neboť v tentýž den paní Krista X byla na cestě do nemocnice v Chebu, hospitalizována s diagnózou vztekliny, mluvili jsme s ní od té doby několikrát, dosud má bohužel doporučený klid na lůžku. Poté jsme tam byli na doporučení ještě jednou, v návštěvních hodinách, ale nikdo nám neotevřel. Z tohoto důvodu jsme se především zaměřili na organizace sdružující Němce v Čechách, které sídlí v Praze.+{{2014:svaz_nemcu_chebsko.jpg?250x180 |Svaz Němců - Region Chebsko}}Jak již bylo zmíněno v úvodu práce, navštívili jsme tuto organizaci. Bohužel jsme nepočítali s komplikacemi, které během výzkumu nastaly. Jednou jsme tam byli bohužel nevědomky mimo návštěvní hodiny, chtěli jsme sehnat nějaké letáky, noviny či jiné materiály, ale bohužel bylo zavřeno. Přes e-mail jsme získali kontakt od předsedy organizace na jednu z členek, se kterou jsme si smluvili schůzku na 27. dubna 2009. Bohužel v den naší schůzky jsme marně čekali před sídlem organizace, neboť v tentýž den paní Krista X byla na cestě do nemocnice v Chebu, hospitalizována s diagnózou vztekliny, mluvili jsme s ní od té doby několikrát, dosud má bohužel doporučený klid na lůžku. Poté jsme tam byli na doporučení ještě jednou, v návštěvních hodinách, ale nikdo nám neotevřel. Z tohoto důvodu jsme se především zaměřili na organizace sdružující Němce v Čechách, které sídlí v Praze.
  
  
Řádek 761: Řádek 736:
  __Sandra X__ pochází z Berlína. Důvodů, proč přijela do ČR, bylo mnoho, ale zmínila nejdůležitější - podpora Sandry velmi staré babičky. V současné době pracuje jako překladatelka a lektorka němčiny a angličtiny.  __Sandra X__ pochází z Berlína. Důvodů, proč přijela do ČR, bylo mnoho, ale zmínila nejdůležitější - podpora Sandry velmi staré babičky. V současné době pracuje jako překladatelka a lektorka němčiny a angličtiny.
  
-Z nedostatku času jsme museli Sandru X oslovit prostřednictvím e-mailu, což bylo značně komplikované, protože jsme jí nemohli otázky osobně vysvětlit. 19. 4. 2009 jsme rozeslali otázky a Sandra X nám v zápětí odpověděla. K první a páté otázce se bohužel nevyjádřila, avšak jsme se jí snažili tyto otázky podrobně rozepsat. Sandra X mluví česky (podle ní je to velký klad), a proto lidé často nepoznají, že je cizinka. Pokud někdo ví nebo pozná, že je cizinka, tak se zatím nesetkala s nikým, komu by to vadilo. S negativní diskriminací se zatím nesetkala. Uvedla pouze diskriminaci ze strany státu, což následně porovnala s Německem. Pokud by ztratila práci, tak jako cizinka nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, kdežto v Německu cizinci s trvalým pobytem mají nárok na dávky v nezaměstnanosti. Necítí se jako "pravá Němka, protože pochází z multikulturní rodiny. V Německu se narodila a vyrůstala, ale její rodina pochází ze Slovenska, Česka, Maďarska, Rakouska atp. S otázkou, co dělá Němce Němcem, si nevěděla rady, protože se domnívá, že někteří Němci můžou mít také různý původ, jako ona. Nedá se jednoznačně říct nějaká charakteristika, která by platila pro všechny Němce. Vyloučila jazyk, náboženství apod. Známé stereotypy, jako například označení Němce sucharem, rozhodně nedělají Němce Němcem, poněvadž  má mnoho přátel, kteří mají smysl pro humor a nejsou suchaři. Sama německému humoru nerozumí. Na otázku, jak myslíte, že vás vidí majoritní společnost, tedy Češi a proč, uvedla, že se jí Češi neustále ptají, co v ČR dělá, a argumentují, že by se jí v Německu dařilo lépe, vydělávala by více a měla eura. Dle jejího názoru Češi myslí pouze na materialistickou stránku, ale neberou v potaz, že v Německu by asi byla nezaměstnaná.+Z nedostatku času jsme museli Sandru X oslovit prostřednictvím e-mailu, což bylo značně komplikované, protože jsme jí nemohli otázky osobně vysvětlit. 19. 4. 2009 jsme rozeslali otázky a Sandra X nám v zápětí odpověděla. K první a páté otázce se bohužel nevyjádřila, avšak jsme se jí snažili tyto otázky podrobně rozepsat. Sandra X mluví česky (podle ní je to velký klad), a proto lidé často nepoznají, že je cizinka. Pokud někdo ví nebo pozná, že je cizinka, tak se zatím nesetkala s nikým, komu by to vadilo. S negativní diskriminací se zatím nesetkala. Uvedla pouze diskriminaci ze strany státu, což následně porovnala s Německem. Pokud by ztratila práci, tak jako cizinka nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti, kdežto v Německu cizinci s trvalým pobytem mají nárok na dávky v nezaměstnanosti. Necítí se jako "pravá Němka, protože pochází z multikulturní rodiny. V Německu se narodila a vyrůstala, ale její rodina pochází ze Slovenska, ČR, Maďarska, Rakouska atp. S otázkou, co dělá Němce Němcem, si nevěděla rady, protože se domnívá, že někteří Němci můžou mít také různý původ, jako ona. Nedá se jednoznačně říct nějaká charakteristika, která by platila pro všechny Němce. Vyloučila jazyk, náboženství apod. Známé stereotypy, jako například označení Němce sucharem, rozhodně nedělají Němce Němcem, poněvadž  má mnoho přátel, kteří mají smysl pro humor a nejsou suchaři. Sama německému humoru nerozumí. Na otázku, jak myslíte, že vás vidí majoritní společnost, tedy Češi a proč, uvedla, že se jí Češi neustále ptají, co v ČR dělá, a argumentují, že by se jí v Německu dařilo lépe, vydělávala by více a měla eura. Dle jejího názoru Češi myslí pouze na materialistickou stránku, ale neberou v potaz, že v Německu by asi byla nezaměstnaná.
  
  
Řádek 849: Řádek 824:
  
  
-//Abeceda a výslovnost// [online]. 2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina>+//Abeceda a výslovnost// [online]. 2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <[[http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina|http://cs.wikipedia.org]]>. 
  
-//Česko-Německá Deklarace// [online]. 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/03/Deutsch__tscheschiche__Beziehungen/seite__deutsch__tschechische__erklaerung__cz.html>.+//Česko-Německá Deklarace// [online]. 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <[[http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/03/Deutsch__tscheschiche__Beziehungen/seite__deutsch__tschechische__erklaerung__cz.html|http://www.prag.diplo.de]]>.
  
 //Česko-německý fond budoucnosti// [online]. 2009 [cit. 2009-03-13]. Dostupný z WWW: <http://www.mezikulturnidialog.cz/nemecke.html>. //Česko-německý fond budoucnosti// [online]. 2009 [cit. 2009-03-13]. Dostupný z WWW: <http://www.mezikulturnidialog.cz/nemecke.html>.
Řádek 870: Řádek 845:
 //Naše činnost// [online]. 2004 [cit. 2009-03-30]. Dostupný z WWW: <http://www.egerlaender.cz/predstaveni.htm>. //Naše činnost// [online]. 2004 [cit. 2009-03-30]. Dostupný z WWW: <http://www.egerlaender.cz/predstaveni.htm>.
  
-//Němčina// [online]. 2009 [cit. 2009-05-18]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina>.+//Němčina// [online]. 2009 [cit. 2009-05-18]. Dostupný z WWW: <[[http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina|http://cs.wikipedia.org]]>.
  
-//Německá kuchyně// [online]. 2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_kuchyn%C4%9B>.+//Německá kuchyně// [online]. 2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <[[http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmeck%C3%A1_kuchyn%C4%9B|http://cs.wikipedia.org]]>.
  
-//Německé školy v České republice// [online]. 2003 [cit. 2009-04-30]. Dostupný z WWW: <http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/06/Deutsch__lernen/seite__deutsche__schulen__tschechien__cz.html>.+//Německé školy v České republice// [online]. 2003 [cit. 2009-04-30]. Dostupný z WWW: <[[http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/06/Deutsch__lernen/seite__deutsche__schulen__tschechien__cz.html|http://www.prag.diplo.de]]>.
  
-//Německo// [online]. 2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko#cite_note-0>.+//Německo// [online]. 2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <[[http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bmecko#cite_note-0|http://cs.wikipedia.org]]>.
  
 //Německo, Frohe Ostern// [online]. 2005 [cit. 2009-03-29]. Dostupný z WWW: <http://www.afreetime.com/index.php?pgdb=265&c=165>. //Německo, Frohe Ostern// [online]. 2005 [cit. 2009-03-29]. Dostupný z WWW: <http://www.afreetime.com/index.php?pgdb=265&c=165>.
Řádek 882: Řádek 857:
 //Organizace menšiny// [online]. 2009 [cit. 2009-04-25]. Dostupný z WWW: <http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=6631>. //Organizace menšiny// [online]. 2009 [cit. 2009-04-25]. Dostupný z WWW: <http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=6631>.
  
-//Překlad vzorového textu// [online]. 2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina>.+//Překlad vzorového textu// [online]. 2009 [cit. 2009-03-14]. Dostupný z WWW: <[[http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C4%9Bm%C4%8Dina|http://cs.wikipedia.org]]>.
  
-//Rada vlády pro národnostní menšiny// [online]. 2009 [cit. 2009-02-18]. Dostupný z WWW: <http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=6631>.+//Rada vlády pro národnostní menšiny// [online]. 2009 [cit. 2009-02-18]. Dostupný z WWW: <[[http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=6631|http://www.vlada.cz]]>.
  
-//Rada vlády pro národnostní menšiny, Aktivity// [online]. 2009 [cit. 2009-02-18]. Dostupný z WWW: <http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=6631>.+//Rada vlády pro národnostní menšiny, Aktivity// [online]. 2009 [cit. 2009-02-18]. Dostupný z WWW: <[[http://www.vlada.cz/scripts/detail.php?id=6631|http://www.vlada.cz]].
  
-//Smlouvy o dobrém sousedství// [online]. 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/03/Deutsch__tscheschiche__Beziehungen/seite__vetrag__gute__nachbarschaft__cz.html>.+//Smlouvy o dobrém sousedství// [online]. 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <[[http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/03/Deutsch__tscheschiche__Beziehungen/seite__vetrag__gute__nachbarschaft__cz.html|http://www.prag.diplo.de]]>.
  
 //Společnost Franze Kafky// [online]. 2009 [cit. 2009-03-13]. Dostupný z WWW: <http://www.mezikulturnidialog.cz/nemecke.html>. //Společnost Franze Kafky// [online]. 2009 [cit. 2009-03-13]. Dostupný z WWW: <http://www.mezikulturnidialog.cz/nemecke.html>.
  
-//Státní svátky Německa// [online]. 2009 [cit. 2009-03-15]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_sv%C3%A1tky_N%C4%9Bmecka>.+//Státní svátky Německa// [online]. 2009 [cit. 2009-03-15]. Dostupný z WWW: <[[http://cs.wikipedia.org/wiki/St%C3%A1tn%C3%AD_sv%C3%A1tky_N%C4%9Bmecka|http://cs.wikipedia.org]]>.
  
 //Ústava České republiky : Článek 6// [online]. Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá strana : Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html>. //Ústava České republiky : Článek 6// [online]. Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá strana : Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html>.
Řádek 902: Řádek 877:
 //Vánoce v Německu// [online]. 2007 [cit. 2009-03-19]. Dostupný z WWW: <http://misphullinek.blog.cz/0701/vanoce-v-nemecku>. //Vánoce v Německu// [online]. 2007 [cit. 2009-03-19]. Dostupný z WWW: <http://misphullinek.blog.cz/0701/vanoce-v-nemecku>.
  
-//Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů// [online]. Poslední aktualizace. Počítačová škola Bárta, spol. s r.o., c2006 , 20.5.2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2001/273001/Sb_273001_------_.php>.+//Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů// [online]. Poslední aktualizace. Počítačová škola Bárta, spol. s r.o., c2006 , 20.5.2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <[[http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2001/273001/Sb_273001_------_.php|http://www.pravnipredpisy.cz]]>.
  
 NOVOTNÝ, L. Postavení německé menšiny v kontextu česko-německých vztahů. Česko-německé souvislosti. 1.1.2004, roč. 2, číslo 2, s. 9-11. Dostupný z WWW: <http://www.borderland.cz/cnscestina.pdf>. NOVOTNÝ, L. Postavení německé menšiny v kontextu česko-německých vztahů. Česko-německé souvislosti. 1.1.2004, roč. 2, číslo 2, s. 9-11. Dostupný z WWW: <http://www.borderland.cz/cnscestina.pdf>.
Řádek 923: Řádek 898:
  ====== Přílohy ======  ====== Přílohy ======
  
-[[http://krajane.czu.cz/geografie-nab/lib/exe/fetch.php?media=nemci:kulturverband_-_mapa.jpg|Kulturní sdružení občanů německé národnosti v ČR - mapa vyznačující jednotlivé svazy]] +[[http://www.hks.re/geografie-nab/lib/exe/fetch.php?media=nemci:kulturverband_-_mapa.jpg|Kulturní sdružení občanů německé národnosti v ČR - mapa vyznačující jednotlivé svazy]]
- +
- +
  
  
-[[http://krajane.czu.cz/geografie-nab/lib/exe/fetch.php?media=nemci:seznam_svazu.jpg|Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - seznam svazů]]+[[http://www.hks.re/geografie-nab/lib/exe/fetch.php?media=nemci:seznam_svazu.jpg|Shromáždění Němců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - seznam svazů]]
nemci_v_cechach.1361917255.txt.gz · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (11:54) (upraveno mimo DokuWiki)