obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


nemci_v_cechach

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
nemci_v_cechach [17. 02. 2020 (19:17)]
kokaisl
nemci_v_cechach [10. 10. 2020 (01:31)] (aktuální)
Řádek 172: Řádek 172:
  
 |Velké:||A||Ä||B||C||D||E||F| |Velké:||A||Ä||B||C||D||E||F|
-Malé:||a||ä||b||c||d||e||f|+|Malé:||a||ä||b||c||d||e||f|
 |Výslovnost:||a||mezi a a e||b||c||d||e||f|   |Výslovnost:||a||mezi a a e||b||c||d||e||f|  
  
-|G||H||I||J||K||L||M||N||O||Ö||P||Q||R||S||T||U||Ü||V||W||X||Y||Z|+|G||H||I||J||K||L||M||N||O||Ö||P||Q|
 |g||h||i||j||k||l||m||n||o||ö||p||q| |g||h||i||j||k||l||m||n||o||ö||p||q|
 |g||h||i||j||k||l||m||n||o||mezi o a e||p||kv| |g||h||i||j||k||l||m||n||o||mezi o a e||p||kv|
Řádek 574: Řádek 574:
 {{2014:nemci:nemecka-skola01.jpg?250x180 |Budova německé školy v Praze}}__Německá škola v Praze__ {{2014:nemci:nemecka-skola01.jpg?250x180 |Budova německé školy v Praze}}__Německá škola v Praze__
  
-Německá škola v Praze (NŠP) je německou zahraniční školou soukromě provozovanou Školským sdružením podle českého práva. Až do konce školního roku 2000/2001 se zde vyučovalo pouze v německém jazyce. Od začátku školního roku 2001/2002 je NŠP zřízením 6. ročníku školou německo-českého setkávání. Tato škola se nachází na Praze 5 - Jinonice.((//Německé školy v České republice// [online]. 2003 [cit. 2009-04-30]. Dostupný z WWW: <http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/06/Deutsch__lernen/seite__deutsche__schulen__tschechien__cz.html>. ))+Německá škola v Praze (NŠP) je německou zahraniční školou soukromě provozovanou Školským sdružením podle českého práva. Až do konce školního roku 2000/2001 se zde vyučovalo pouze v německém jazyce. Od začátku školního roku 2001/2002 je NŠP zřízením 6. ročníku školou německo-českého setkávání. Tato škola se nachází na Praze 5 - Jinonice.((//Německé školy v České republice// [online]. 2003 [cit. 2009-04-30]. Dostupný z WWW: <[[http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/06/Deutsch__lernen/seite__deutsche__schulen__tschechien__cz.html|http://www.prag.diplo.de]]>. ))
 \\ \\
 \\ \\
Řádek 651: Řádek 651:
 __Němci v českém právu a politice dnes__   __Němci v českém právu a politice dnes__  
  
-Základní ochranu práv všech národnostních menšin v ČR obecně, včetně té německé, stanoví ústavní zákony - konkrétně článek 6 Ústavy ČR stanoví, že rozhodování většiny dbá ochrany menšin((//Ústava České republiky : Článek 6// [online]. Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá strana  : Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html>.)), článek 24 Listiny základních práv a svobod stanoví zákaz diskriminace a článek 25 Listiny práva příslušníků národnostních menšin.((//Listina základních práv a svobod : Článek 24 a 25// [online]. Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá strana : Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html>.)) Tato práva pak dále upravuje Zákon o právech příslušníků národnostních menšin. ((//Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů// [online]. Poslední aktualizace. Počítačová škola Bárta, spol. s r.o., c2006 , 20.5.2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2001/273001/Sb_273001_------_.php>.))+Základní ochranu práv všech národnostních menšin v ČR obecně, včetně té německé, stanoví ústavní zákony - konkrétně článek 6 Ústavy ČR stanoví, že rozhodování většiny dbá ochrany menšin((//Ústava České republiky : Článek 6// [online]. Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá strana  : Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.psp.cz/docs/laws/constitution.html>.)), článek 24 Listiny základních práv a svobod stanoví zákaz diskriminace a článek 25 Listiny práva příslušníků národnostních menšin.((//Listina základních práv a svobod : Článek 24 a 25// [online]. Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 - Malá strana : Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.psp.cz/docs/laws/listina.html>.)) Tato práva pak dále upravuje Zákon o právech příslušníků národnostních menšin. ((//Zákon o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů// [online]. Poslední aktualizace. Počítačová škola Bárta, spol. s r.o., c2006 , 20.5.2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <[[http://www.pravnipredpisy.cz/predpisy/ZAKONY/2001/273001/Sb_273001_------_.php|http://www.pravnipredpisy.cz]]>.))
  
 V rámci evropských standardů stanoví ochranu práv národnostních menšin Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin, již ČR ratifikovala v roce 1997.  V rámci evropských standardů stanoví ochranu práv národnostních menšin Rámcová úmluva o ochraně národnostních menšin, již ČR ratifikovala v roce 1997. 
  
-Dále je tu Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci z roku 1992, která také věnuje částečně pozornost postavení menšin, a to v článku 20, kde je příslušníkům německé menšiny přiznáno zejména právo na svobodu projevu, zachování a rozvíjení své etnické, kulturní, jazykové a náboženské svébytnosti bez jakýchkoliv pokusů o asimilaci proti jejich vůli, právo vykonávat svá lidská práva a základní svobody plně a účinně bez jakékoliv diskriminace a v plné rovnosti před zákonem.((//Smlouvy o dobrém sousedství// [online]. 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/03/Deutsch__tscheschiche__Beziehungen/seite__vetrag__gute__nachbarschaft__cz.html>.)) +Dále je tu Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci z roku 1992, která také věnuje částečně pozornost postavení menšin, a to v článku 20, kde je příslušníkům německé menšiny přiznáno zejména právo na svobodu projevu, zachování a rozvíjení své etnické, kulturní, jazykové a náboženské svébytnosti bez jakýchkoliv pokusů o asimilaci proti jejich vůli, právo vykonávat svá lidská práva a základní svobody plně a účinně bez jakékoliv diskriminace a v plné rovnosti před zákonem.((//Smlouvy o dobrém sousedství// [online]. 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <[[http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/03/Deutsch__tscheschiche__Beziehungen/seite__vetrag__gute__nachbarschaft__cz.html|http://www.prag.diplo.de]]>.)) 
  
-Existuje také politický dokument Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích, která byla podepsána v roce 1997. Jejím prostřednictvím vznikly organizace Česko-německé diskusní fórum a Česko-německý Fond budoucnosti. Z článku V. Deklarace přímo vyplývají závazky podpory příslušníků německé menšiny v ČR.((//Česko-Německá Deklarace// [online]. 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/03/Deutsch__tscheschiche__Beziehungen/seite__deutsch__tschechische__erklaerung__cz.html>.))+Existuje také politický dokument Česko-německá deklarace o vzájemných vztazích, která byla podepsána v roce 1997. Jejím prostřednictvím vznikly organizace Česko-německé diskusní fórum a Česko-německý Fond budoucnosti. Z článku V. Deklarace přímo vyplývají závazky podpory příslušníků německé menšiny v ČR.((//Česko-Německá Deklarace// [online]. 2009 [cit. 2009-05-11]. Dostupný z WWW: <[[http://www.prag.diplo.de/Vertretung/prag/cs/03/Deutsch__tscheschiche__Beziehungen/seite__deutsch__tschechische__erklaerung__cz.html|http://www.prag.diplo.de]]>.))
  
  
nemci_v_cechach.1581963448.txt.gz · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (11:54) (upraveno mimo DokuWiki)