obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


zs2015:krestane

Profil křesťana - Katolík

Úvod a cíl práce

proč právě tohle náboženství (objektivní hledisko, v čem spočívá jeho atraktivnost, důležitost, zajímavost, formulace výzkumné otázky - antropologický rozměr (strukturovaná výzkumná otázka a podotázky, které jsou předobrazem budoucích kapitol v práci, náboženské projevy rozdělit na vnější a vnitřní).

Výzkumná otázky

Metodologie práce

Metodologie práce: použití kvantitativních i kvalitativních metod (metoda zúčastněného nebo nezúčastněného pozorování, rozhovory řízené, neřízené, techniky, najít alespoň dva respondenty)

Literární rešerše

Vlastní práce

a. vnější: slavení svátků, posty, speciální oděv, jídlo, setkávání se s ostatními věřícími

b. vnitřní: způsob modlitby, meditace, četba posvátných textů, bohoslužby, svátosti

Závěr

Přínos zvoleného náboženství pro konkrétní respondenty, zevšeobecnění, zodpovězení výzkumné otázky a podotázek
Počet shlédnutí: 69

zs2015/krestane.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)