Starý zákon

O Starém zákonu obecně (odkaz)

Pět knih Mojžíšových (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium)

Genesis: Stvoření světa, Stvoření člověka, Jak to bylo s jablkem?

Leviticus: Ukázky příkazů (řád pohlavního života)

První kniha královská: Šalamounův soud

Žalmy: Žalm 23

Přísloví: Varování před cizoložstvím

Kazatel: Všechno má svůj čas

Píseň písní: Zrání lásky, hledání lásky, společenství lásky

Proroci: Izajáš

Stvoření světa:

 

Genesis 1.

Stvoření člověka

Stvořitelské dílo vrcholí v den sedmý, oddělený k odpočinutí a obecenství Boha s člověkem.

Genesis 2.

Jak to bylo s jablkem? Genesis 3.

Leviticus: Řád pohlavního života

 Šalamounův soud

První královská 3, 16-28

Žalm 23

Přísloví (6, 20-35)

Kazatel (3, 1-15)

Píseň písní (kap. 2-4)

ZRÁNÍ LÁSKY

Láska je moc

Láska je jaro

Láska je píseň

HLEDÁNÍ LÁSKY

    Odvaha lásky

    Průvod lásky

Trůn lásky

SPOLEČENSTVÍ LÁSKY

Krása milé

Půvaby nevěsty

Vůně lásky

Izajáš (kap. 24)

 

  • Ivan Olbracht: Biblické příběhy (STARÝ ZÁKON pro mládež) - online a PDF: http://www.hks.re/wiki/biblicke_pribehy