obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


2015-antropo:studium_pribuzenstvi_a_rodiny_jako_soucast_antropologickeho_badani

Studium příbuzenství a rodiny jako součást antropologického bádání

Úvod

Sociální instituce jsou „cementem“ společenského života. Oni poskytují všeobecné dohody, které jsou vytvořeny lidmi v komunikaci mezi sebou, a to za pomoci kterých je dosažen soulad generací Ačkoliv sociální závazky související s příbuzenskými vztahy v různých společnostech se značně liší, rodina je sociálním prostředím, ve kterém mladší generace nachází ochranu a porozumění bez ohledu na typ společnosti a kultury. V kulturách tradičního typu většinu základních znalostí dítě dostává v rámci rodiny. V moderní společnosti, děti tráví mnoho let svého života mimo rodinu, v oblastech určených pro vzdělávání, tj ve školách a vysokých školách. Nicméně nikdo nemůže podceňovat význam přibuzenství a rodiny. Proto vzníká velké množství antropologických bádání ohledně tohoto tematu, neboť v každé společnosti je míra vlivu rodiny je jiná. Navíc stadium příbuzenství mělo po dlouhá léta postavení «královské disciplíny» sociální antropologie, bylo považováno za její nejvýznamnější oblast a vlastně každý antropolog, který chtěl něco znamenat, se musel k příbuzenství nějakým způsobem vyjádřit.

Cíl

Cílem teto práci je seznámení se základy této klasické oblasti antropologického bádání. Vymezení pojmů rodina, příbuzenství a dalších s nimi souvisejících. Stanovení různých modelů rodiny a odvozování původu. Porovnání odlišných vnimání rodiny a příbuzěnství u významných antropologů.

Metodika

Teoretická část je založena na prostudované odborné literatuře a dalších zdrojů, seznám kterých je uveden na závěru práci. V níž je definovany hlavní pojmy a výzkumy týkající se tématu příbutenství a rodiny.

Základní pojmy

 • Rodina – je skupina lidí, kteří jsou spojeny přímým příbuzenstvím a dospelí členové které jsou zoodpovědny za výchovu a starosti o děti.
 • Příbuzenství - vztah vyplývající vyplývající z krve ale zejména se jedná o sociokulturní jev vyplývající z manželství, nebo například vztah mezi osobami jako otce, matky, děti, prarodiče, apod.
 • Linie – skupina příbuzných majících jednoho předka.
 • Klan - je skupina, všichni jejiž členové se domnívají, že se vyskytují (v mužské nebo ženské linii) ze společného předka, který založil klan před několika generací. Považují se a jsou považovány jako tým se specifickými vlastnostmi a taky zájmy.
 • Rod – skupina pokrevních příbuzných v jedné linii. Příbuzenské vztahy jsou mezi členy přesně známé. 1)

Mezi rozsahu vztahů spojujících členy rodiny, hlavním je rodinný vztah. Téměř ve všech společnostech, můžeme najít nukleární rodiny (jak je nazyvají antropologové a sociologové) které se skládající z dvou dospělých osob žijících společně, kteří vedou svou domácnost, a mají své vlastní nebo adoptované děti. Když se příbuzní nejsou manželé s dětmi, ale jsou v soužití nebo jsou v těsném kontaktu, mluvíme o širší rodině. Tá může zahrnovat prarodiče, bratři a jejich manželky, sestry a jejich manželé, tety, strýcové, neteře a synovce. Jak nukleární tak i širší rodiny s ohledem na chapání jednotlivce lze rozdělit na rodičovskou a reprodukční rodiny. První typ je rodina, ve které se člověk narodí, druhá - rodina, kterou formuje člověk jako dospělý a v které musí vychovat novou generaci dětí. Dalším důležitým rozdílem je místa bydliště.Ve Velké Británii, zpravidla se očekává, že manželové se vytvoří samostatnou domácnost. To může být ve stejné oblasti jako v domě rodičů nevěsty nebo ženicha, ale samozřejmě může být umístěn někde jinde. Nicméně, hodně společnosti velmi váží tradice a manželové žijí v blízkosti rodičů nevěsty nebo ženicha, nebo spolu s nimi. Když se pár přestěhoval k rodičům nevěsty, rodina s názvem matrilokalita, v případě, že se stěhuje do rodiny ženicha – patrilokalita. 2)

Rozdělení příbuzenství

Příbuzenství na základě pokrevenství je možné rozdělit na: 3)

 • Lineární (předkové a potomci v přímé linii)
 • Kolaterální ( příbuzní v bočních liniích)
 • Afinní (příbuzenství získané sňatkem)

Dalším rozdělením na základě složitosti existuje 6 systému: 4)

 • Eskymácký
 • Súdánský
 • Havajský
 • Irokézský
 • Crowský (Crow)
 • Omažský (Omaha)

Havajský systém

Eskymácký systém

Omaha systém

Monogamie a polygamie

V západních společnostech manželství a rodina spojena s monogamií.Být v manželství s více než jedním partnerem je zakátano zákonem. Obecně řečeno, celosvětově monogamie neni nejběžnější formou manželství. George Murdock, který provedl srovnávací studium v 565 různých společnostech, zjistil, že polygamie je povolená v 80% z nich). Pojem „polygamie“ se týká formy manželství, ve kterém muž nebo žena může mít více než jedoho partnera. K dispozici jsou dva typy poligamie: polygynie, ve které může muž mít současně více než jednu ženu, a méně časté případ polyandrie, ve které žena může mít současně dva nebo více manželských svazků s různými muži.

Typy rodiny

Historik Lawrence Stone vytvořil schému změny, které vedly ke změně středověkých forem rodinného života na moderní. On rozlišoval tři hlavní fáze ve vývoji rodiny během tři set let od XVI do XIX století. Dominantní formou rodiny na začátku tohoto období, a během mnoho let byla, samozřejmě podle Stona, otevřená příbuzenská rodina. To byla nukleární rodina, která měla soukromou domácnost relativně malé velikosti, ale která byla úzce spojena s místní komunitou, včetně svých příbuzných. Podle Stonea (ačkoli jiné historici nesouhlasí s jeho tvrzením), v té době rodina nebyla centrem pro své členy, které se zaměřoval na důvěru nebo lásku. Lidé se nedosáhli a ani se nepokušeli dosáhnout míru emocionální intimity, kterou spojujeme s moderním rodinným životem. Sex třeba nebyl považován za zdroj potěšení, ale jako nutnost k produkci potomstva. Individuální svoboda volby v manželství a další aspekty rodinného života byly podřízeny zájmům rodičů, příbuzných nebo komunity. Za rámcem šlechtických kruhů smyslová nebo romantická láska byla považována z moralního a teologického pohledu jako něco nepříjemného. Podle Stona, rodina během tohoto období byla otevřený pro rady a dotazy ze strany příbuzných a sosedů. Pojem nedotknutelnosti osoby neexistuje. Tak rodina byla chápana jako otevřená a autoritářská instituce. Doba její existence byla krátká kvůli velké úmrtnosti jejich členů. Na místo otevřené příbuzenské rodiny přichází rodinný typ, který Stone pojmenoval izolovaný patriarchální. Tento typ existuje od začátku XVI do začátku XVII století, a to především ve vyšších vrstevech společnosti, a je přechodný. Nicméně, jeho vznik měl velký význam, protože označil rozdělení vztahů, které potom se více či méně stali univerzální. Nukleární rodina se stala více izolovaná a ztratila svůj vztah s ostatními členy rodiny a místní komunitou. Tato fáze vzniku rodiny byla spojena se zvýšením významu mateřské a otcovské lásky, ačkoli byla doprovázena růstem autoritářské vůli otce. Podle Stona, izolované patriarchální rodiny byly postupně nahrazeny uzavřenými nukleárními rodinami, které jsou spojené s pojmem domov. Tyto rodiny byly charakterizovány silnými citovými vazbami mezi svými členy, vysokou úrovní izolace a zvýšenou pozorností ke vzdělávání a výchově dětí. Tento typ rodinného uspořádání zůstal až do XX století. Vznik uzavřených nukleárních rodin je spojen s růstem emocionálním individualismu, tj, úzavření sňatku na základě individuální volby, která je určena emocionální, romantickou láskou. Smyslová láska vzala své právoplatné místo nejen v mimo manželských vztahů, ale i v manželství. Ačkoli tento typ vznikl mezi bohatších vrstv populace, s příchodem industrializace se stavá do značné míry univerzální v západních zemích. Vyběr manžela začal být závisly na touze udržovat vztah s partnerem, na základě lásky a náklonnosti. Manželství a rodina získala v západním stylu vzhled, který obecně zůstal až do dnešních dnů. 5)

Závěr

V své práci jsem prozkoumala základní pojmy, názory a rozděleni na téma „Studium příbuzenství a rodiny jako součast antropologického bádání“ a zjistila že v různých společnostech toto téma je chápano různě. Význam příbuzenství a rodiny prošel několika etapy a dosud v různých zemích je na odlišných úrovních.

Zdroje
Počet shlédnutí: 78

1) , 3) , 4)
KOKAISL, Petr. Základy antropologie. Vyd. 1. V Praze: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2007, 184 s. ISBN 978-80-213-1722-2.
2)
Giddens.E. Sociologie , vydání Editorial URSS,2005 (Гидденс Энтони Социология При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, полностью перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. — 632 с)
5)
Krecer, I. Y. ČTO PROIZOŠLO S RODSTVOM? SOVREMENNYE PERSPEKTIVY IZUČENIJa RODSTVA V SOCIOLOGII I SOCIAL'NOJ ANTROPOLOGII (ЧТО ПРОИЗОШЛО С РОДСТВОМ? СОВРЕМЕННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ ИЗУЧЕНИЯ РОДСТВА В СОЦИОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ). Vestnik SpbGU (Вeстник СпбГУ) сер. 12. 2014. Вып. 2
2015-antropo/studium_pribuzenstvi_a_rodiny_jako_soucast_antropologickeho_badani.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)