obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


dialekt_ionsko-aticky

dialekt iónsko-atický

řečtina je flektivní jazyk představující samostatnou větev indoevropské jazykové rodiny. Formovala se od 3.tis. př.nl.; tzv. mykénština z konce 2.tis. př.nl. doložena v krétsko-mykénském lineárním písmu B. Na přelomu 2. a 1.tis. př.nl. vznikly tři základní dialekty: aiolský, dórský a iónsko-atický. Atický se od 3.st. př.nl. stal základem obecného jazyka koiné, z něhož se vyvinula novořečtina; její hovorová varianta dimotiki se roku 1976 stala spisovným úředním jazykem Řecka. Od 19. století existuje i archaizující jazyk kathareusa, uměle vytvořený podle klasické atičtiny 5. století př.nl. Alfabeta je řecká abeceda, jejíž jméno znamená dvě první písmena v abecedě.

PŘEKLAD:

Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα καὶ ἀπολέσας ἐξ αὐτῶν ἓν οὐ καταλείπει τὰ ἐνενήκοντα ἐννέα ἐν τῇ ἐρήμῳ καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλὸς ἕως εὕρῃ αὐτό; καὶ εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὤμους αὐτοῦ χαίρων, καὶ ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας λέγων αὐτοῖς, Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός.

Zdroj: CEET Ltd. - The CENTRAL POINT for CEE languages

autor: Jan Daneš 


Počet shlédnutí: 7

dialekt_ionsko-aticky.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:30) (upraveno mimo DokuWiki)