obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


formular_k_udeleni_souhlasu_vzor

Doporučení k psaní odborného textuEtický kodex a etické směrnice → Formulář k udělení souhlasu – vzor

Formulář k udělení souhlasu – vzor

Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze

Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol

image012.jpg


Tazatel……………………………………………………………………………………………………………………

nahrál rozhovor s paní/panem………………………………………………………………………………………….

narozen………………………………………..adresa……………………………… …………………………………

Udělení souhlasu ke zpracování a zpřístupnění osobních a citlivých údajů

Podle zákona č.101 / 2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, uděluji svůj souhlas se zpracováním svých osobních a citlivých údajů zaznamenaných během rozhovorů, které jsem poskytl/a v rámci badatelského projektu diplomové/bakalářské práce. Souhlasím, aby zvukový (popřípadě obrazový) záznam a jeho přepis byl archivován tazatelem (studentem/badatelem) a zaměstnancem ČZU (vedoucím práce) a využit k vědeckým účelům.

Souhlasím se zpřístupněním rozhovoru pro vzdělávací a výzkumné účely:

• pouze pro danou diplomovou/bakalářskou práci
• pro další výzkumné projekty, studenty, pedagogy a vědecké pracovníky ČZU
• pouze bez udání jména
• s uvedením jména
• pouze v případě autorizace

Další ujednání:

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

V ………………………..dne…………..

…………………….
Podpis informátora


Počet shlédnutí: 112

formular_k_udeleni_souhlasu_vzor.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:30) (upraveno mimo DokuWiki)