obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


gotstina

Gótština (mrtvý jazyk)

Překlad

Zdroj: překlad Bible z 4. stol. n. l. vytvořený biskupem Ulfilasem, http://www.wulfila.be/gothic/

3 qaþ þan du im þo gajukon qiþands: 4 hvas manna izwara aigands taihuntehund lambe jah fraliusands ainamma þize, niu bileiþiþ þo niuntehund jah niun ana auþidai jah gaggiþ afar þamma fralusanin, unte bigitiþ þata? 5 Jah bigitands uslagjiþ ana amsans seinans faginonds, 6 jah qimands in garda galaþoþ frijonds jah garaznans qiþands du im: faginoþ miþ mis þammei bigat lamb mein þata fralusano.


Pro překlad je použitý text Lukášova evangelia (podobenství o ztracené ovci) - Lk 15, 4-6 (This translation uses the text of Luke's Gospel - The Parable of the Lost Sheep) - Lk 15, 4-6

3 Pověděl jim toto podobenství: 4 „Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? 5 Když ji nalezne, vezme si ji s radostí na ramena, 6 a když přijde domů, svolá své přátele a sousedy a řekne jim: 'Radujte se se mnou, protože jsem nalezl ovci, která se mi ztratila.' 


Počet shlédnutí: 4

gotstina.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:36 autor: 127.0.0.1