obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


jidis

JIDIŠ

 zdroj: http://www.yiddishnet.com/nt/Luke.PDF

Transkripce/transliterace

Přepis do latinky veršů Lukáš 15,3-6 z překladu do jidiš. Přepis je přizpůsoben německy znalému čtenáři.

3) un er hat geredet zu sei das dazike mašal, 4) was-er mentsch zwischen euch, was hat hundert schaf, un er verliert eine von sei, wet nit ueberlazen die neun-un-neunzieg in der midbar un nachgijn nach der, was is verlojren, biz er gefint sie? 5) un az er gefint sie, leugt er sie arouf euf seine schulter, un freuet sich. 6) un bet er kummt a-heim, ruft er zu-neuf seine freunt, un die šchenim, un sagt zu sei: freut euch mit mir, warim ich hab gefunen mein schaf, was is farlojren gegangen.

poznámky k transkripci:

 
mašal od hebr. משל „podobenství“
midbar od hebr. מדבר „poušť“
šchenim od hebr. שכנים „sousedé“
farlojren od něm. verloren

zdroj transkripce:

Robert Rehak, Th.D.
Cultural and Press Attaché
Embassy of the Czech Republic
23, Zeitlin St., POB 16361
61163 Tel Aviv
I S R A E L

Užitečné odkazy:

Mluvnice jazyka JIDIŠ http://lykoforos.narod.ru/jiddish.htm

Transliterace textů do latinky http://www.iosart.com/nlp/heb_enc_dec.html

Zdroj pro mechanickou transkripci: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jidi%C5%A1

Něco o jazyce:

Jidiš (ייִדיש) je západogermánský jazyk, kterým hovoří kolem čtyř miliónů Židů po celém světě. Sám název jidiš znamená židovský (německy Jüdisch) a je zkratkou za původní „jidiš dajtš“ (ייִדיש־דײַטש), tedy „židovská němčina“. Mluvená forma je i dnes němčině blízká, jidiš však obsahuje řadu výpůjček z hebrejštiny a jazyků mnoha národů, v jejichž sousedství Židé žili.
Jidiš se píše hebrejským písmem, které kromě obvyklých znaků obsahuje několik zvláštních spřežek, a je tak jediným germánským jazykem, který nepoužívá latinku. Nejvíce změn oproti hebrejštině vyžadoval zápis samohlásek. V hebrejštině se samohlásky většinou nezapisují, v germánských jazycích (a tedy i v jidiš) je to však důležité. Písmena alef, ajin, jod a vav tak slouží v jidiš mater lectionis pro samohlásky [a/o], [e/i], [i] a [a/o]. Píše se do řádků zprava doleva, v následující tabulce jsou ovšem písmena seřazena zleva doprava.

obecné: א אַ אָ ב בֿ ג ד ה ו וּ װ ױ ז זש ח ט טש י יִ ײ ײַ כּ כ ל מ נ ס ע פּ פֿ צ ק ר ש שׂ תּ ת

koncové: ך ם ן ף ץ

přepis: ' a o b v g d h u ú w oy z zh hh t tsh y i ey ay k kh l m n s e p f ts q r sh ś t tt

výslovnost: a o b v g d h u u v oj z ž ch t č j i ej aj k ch l m n s e p f c k r š s t s Písmena mají po řadě následující názvy (ne vždy shodné s těmi hebrejskými): (shtumer) alef || pasekh alef || komets alef || beys || veys || giml || daled || hey || vov || melupm vov || tsvey vovn || vov-yud || zayen || zayen-shin || khes || tes || tes-shin || yud || khirik-yud || tsvey yudn || pasekh tsvey yudn || kof || khof / lange khof || lamed || mem / shlos mem || nun / lange nun || samekh || ayin || pey || fey || tsadek / lange tsadek || kuf || reysh || shin || sin || tof || sof.

Vzorový text

Všeobecná deklarace lidských práv Pro srovnání jidiš s němčinou je text uveden v obou jazycích.

jidiš יעדער מענטש װערט געבױרן פֿרײַ און גלײַך אין כּבֿוד און רעכט. יעדער װערט באַשאָנקן מיט פֿאַרשטאַנד און געװיסן; יעדער זאָל זיך פֿירן מיט אַ צװײטן אין אַ געמיט פֿון ברודערשאַפֿט

přepis Yeder mentsh wert geboyrn fray 'un glaykh 'yn kvud 'un rekht. Yeder wert bashonqn myt farshtand 'un gewysn; yeder zol zykh fyrn myt a tsweytn 'un a gemyt fun brudershaft.

výslovnost Jeder menč vert gebojrn fraj un glajch in koved un recht. Jeder vert bašonkn mit farštand un gevisn; jeder zol zich firn mit a cvejtn un a gemit fun bruderšaft.

německy Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.

česky Všichni lidé se rodí svobodní a sobě rovní co do důstojnosti a práv. Jsou nadáni rozumem a svědomím a mají spolu jednat v duchu bratrství.

zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jidi%C5%A1


Počet shlédnutí: 152

jidis.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:30) (upraveno mimo DokuWiki)