obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2016:rusini_na_slovensku

Rusíni na Slovensku

1)

Úvod

Seminární práce zabývající se Rusiny, což je národnostní menšína obývající především východní část Evropy. Nejjižnější komunity existují v Srbsku. Rusíny však nalezneme zejména na Ukrajině a Slovensku, zapomenout nesmíme ani na Lemky, což je označení pro Rusíny v Polsku. Tato práce je věnována Rusínům na Slovensku a to především jejich původu, uvědomování si své národnosti, asimilace se sociálním prostředím a vývoji jejich postavení a vnímání ve společnosti na ně.

Cíl práce

Práce si klade za cíl přiblížit jednotlivé teorie o původu Rusínů na Slovensku s využitím literárních zdrojů, ukázat provázanost náboženství a rusínské kultury a tuto souvislost objasnit a nakonec si přiblížit vývoj postavení Rusínů ve Slovenské společnosti po roce 1945. K tomuto cíli se snaží dojít odpovědí na tři podotázky hlavní výzkumné otázky.

Výzkumná otázka:

Jak silná je identita Rusínů a jaké jsou příčiny jejího oslabování na Slovensku?

Výzkumné podotázky:

1. Původ Rusínů. odkud a kdy Rusíni na Slovensko přišli?

2. Jak je provázáno náboženství a rusínská kultura?

3. Co znamenalo být Rusínem na slovensku po druhé světové válce? 


Počet shlédnutí: 96

1)
-BL-. Rusyn.sk [online]. [cit. 19.4.2016]. Dostupný na WWW: http://www.rusyn.sk/pocet-rusinov-narastol-o-9-281-obyvatelov/
ls2016/rusini_na_slovensku.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)