obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2018:antropologie-referatyls_2018

Témata pro seminář antropologie kultury společnosti a osobnosti LS 2018

Témata

 • Fyzická antropologie
  • její využití (zneužití) v minulosti a dnes, k čemu dnes slouží
  • Vývoj člověka – evoluční teorie – Afrika - kolébka lidstva, vývoj člověka, hlavní vývojová stádia a jejich rozšíření
 • Metody antropologického výzkumu – metody využívané v antropologii a etnologii (terénní výzkum), rozdělení, popis, příklady
 • Lingvistická antropologie – (možná témata: bilingvismus a bilingvní rodina, stereotypy o Češích a o češtině, gender v komunikace - komunikace mezi mužem a ženou, mluva sociálních skupin a dialekty, řeč generací)
 • Historická antropologie – říct co to je, co zkoumá a potom možno vybrat 1 historické období a popsat, jak v něm vypadala každodennost běžného člověka (třeba specifické řemeslo, voják, žena v „domácnosti“,…)
 • Antropologie dětství, dějiny dětství (Margaret Mead, Philippe Ariés) – jak se na děti a dětství pohlíželo v minulosti a jak dnes, metodologie, možno popsat dětství ve vybraném prostředí (etnická či národnostní skupina, sociálně vyloučená lokalita, historické období) a srovnat s dětstvím v naší společnosti, možno zakončit přechodovými rituály
 • Antropologie stáří a antropologie smrti – možno povědět, jak se měnil pohled na stáří v průběhu historie, jaký je dnešní důchodce, jaká je jeho každodennost, AS – jak se měnil pohled na smrt v průběhu historie, jak se umíralo a pohřbívalo
 • Urbánní antropologie – urbanismus jako způsob života, fenomén panelových sídlišť, život v satelitním městečku (suburbanizace)
 • Garbologie (antropologie odpadu) – garbage people, zabaline, pepenadores, (William Rathje)
 • Kultura chudoby (Oscar Lewis)
 • Problémy současné společnosti (T. H. Eriksen)

Knihy:

 • Evolucionismus
  • Charles Darwin
  • Edward Burnett Tylor
  • L. H. Morgan
 • Difusionismus
  • Americký difusionismus
   • Franz Boas
   • Margaret Meadová
   • Ruth Benedictová
 • Funkcionalismus
  • Bronislaw Malinowski
  • Alfred Reginald Radcliffe-Brown
 • Strukturalismus
  • Claude Lévi-Strauss

Tabulka pro zápis témat a termínů

DatumTémaJména
26.2.Afrika - kolébka lidstvaHolubová, Soukupová
26.2.FA - 2. sv. v.Smolková, Karásková
5.3.Lingvistická antropologie Baborová, Karmazínová
5.3.Antropologie smrtiAdam Cibulka, Valentina Krivonos
12.3.Problémy současné společnostiKroutilová, Musalová
12.3.Lingvistika- mrtvé jazykyHrabakova, Vaněčková
19.3.Urbánní antropologie Kolářová, Geriková
19.3Historická antropologieUglajová,Žemličková
16.4.Indiáni Kellerová, Trhoňová, Brožek
16.4.Postavení žen ve společnosti Babínková, Nekovářová
26.3.Historická antropologieJonášová,Šikalová
26.3Antropologie stáříHakenová,Krásová
26.3.Antropologie - DětstvíMartin Bartoš, Nikol Taterová, Yergalym Zamanbekí
23.4GarbologieZdražilová, Márová, Roučková
23.4BilingvismusAltanbalová
23.4Metody antropologického výzkumuMichal Riedl, Jan Riedl, David Vaněk
30.4Lingvistika - Mluva sociálních skupinŘezníčková
23.4Kultura fotbalu v AngliiMandík, Kysilka
30.4.Problémy současné společnosti- terorismusMamonava
30.4Kultura chudobySaid, Singerová,Sára Kameirová
30.4.Svatby napříč kulturamiEliška Andrýsová, Eliška Plachá, David Skřivan
Počet shlédnutí: 6

ls2018/antropologie-referatyls_2018.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:37 autor: 127.0.0.1