obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2019:antropologie-referatyls_2019

Témata pro seminář antropologie kultury společnosti a osobnosti LS 2019 (VSRR a PAA)

Témata

 • Fyzická antropologie
  • její využití (zneužití) v minulosti a dnes, k čemu dnes slouží
  • Vývoj člověka – evoluční teorie – diskuse a argumenty zastánců a odpůrců této teorie
 • Metody antropologického výzkumu – metody využívané v antropologii a etnologii (terénní výzkum), rozdělení, popis, příklady
 • Lingvistická antropologie – (možná témata: bilingvismus a bilingvní rodina, stereotypy o Češích a o češtině, gender v komunikaci - komunikace mezi mužem a ženou, mluva sociálních skupin a dialekty, řeč generací)
 • Historická antropologie – říct co to je, co zkoumá a potom možno vybrat 1 historické období a popsat, jak v něm vypadala každodennost běžného člověka (třeba specifické řemeslo, voják, žena v „domácnosti“,…)
 • Antropologie dětství, dějiny dětství (Margaret Mead, Philippe Ariés) – jak se na děti a dětství pohlíželo v minulosti a jak dnes, metodologie, možno popsat dětství ve vybraném prostředí (etnická či národnostní skupina, sociálně vyloučená lokalita, historické období) a srovnat s dětstvím v naší společnosti, možno zakončit přechodovými rituály
 • Antropologie stáří a antropologie smrti – možno povědět, jak se měnil pohled na stáří v průběhu historie, jaký je dnešní důchodce, jaká je jeho každodennost, AS – jak se měnil pohled na smrt v průběhu historie, jak se umíralo a pohřbívalo v různých dobách a kulturách
 • Urbánní antropologie – urbanismus jako způsob života, fenomén panelových sídlišť, život v satelitním městečku (suburbanizace)
 • Garbologie (antropologie odpadu) – garbage people, zabaline, pepenadores, (William Rathje)
 • Kultura chudoby (Oscar Lewis)
 • Problémy současné společnosti (T. H. Eriksen)
 • Poststrukturalismus - J. Derrida - Gramatologie (kritika strukturalismu, Lévi Strauss), M. Foucault - Slova a věci
 • Vizuální antropologie - S. Worth a J. Adair - Through Navajo Eyes; P. Bourdieu - Photography: A middle-brow Art

Z těchto témat si můžete vybrat od příslušného autora knihu, kde se popisuje autorův výzkum, nebo knihu, která bude autora dobře charakterizovat:

 • Evolucionismus
  • Charles Darwin
  • Edward Burnett Tylor
  • L. H. Morgan
 • Difusionismus
  • Pavel Šebesta (studium afrických a asijských trpaslíků)
 • Americký difusionismus
  • Franz Boas
  • Margaret Meadová
  • Ruth Benedictová
 • Funkcionalismus
  • Bronislaw Malinowski
  • Alfred Reginald Radcliffe-Brown
 • Strukturalismus
  • Claude Lévi-Strauss

Jak má prezentace vypadat

Promluvit krátce o autorovi, přiřadit ho ke správnému směru (zdůvodnit proč tam patří) a povědět o přečtené knížce.

Obsah prezentace

a) Snímky jsou stručné a výstižné
b) Prezentace je vyvážená co do počtu fotografií a textu
c) Čitelnost
d) Využití časového limitu - 30 minut

Odborná úroveň

a) Držení se tématu
b) Logická návaznost (uspořádání), schopnost vysvětlit odborné pojmy

Jazykový projev

a) Schopnost zaujmout
b) Udržení očního kontaktu s posluchači (aby student nečetl celou prezentaci)
c) Mluvit srozumitelně – nahlas, ne příliš rychle, plynule

Shrnutí

a) Zhodnocení
b) Co si mají posluchači odnést domů

Hodnocení

Vaše prezentace budou na konci semestru bodově ohodnoceny zde na wiki - můžete tak získat bodové zvýhodnění (znevýhodnění) ke zkoušce. Prezentaci mi zašlete emailem nejpozději v neděli před seminářem, na kterém budete prezentovat.

VÝSLEDKY - BONIFIKACE DO ZKOUŠKOVÉHO TESTU hodnoceni_prezentaci.xls

Jednotlivé semináře

 1. 18. 2. 2019
  • Jakub Jiras a Aneta Vejsová → Fyzická antropologie (E.Vlček)
  • Štěpánka Eremiášová, Kateřina Štěpánová - Garbologie
 2. 4. 3. 2019
  • Kateřina Ondrejková, Lucie Šedivá - Strukturalismus - Claude Lévi Strauss (Rasa a dějiny)
  • Denisa Lieblová, Kateřina Cibulková - Historická antropologie
 3. 18. 3. 2019
  • Michaela Adamcová, Kateřina Francová, Bruno Fučík - Kultura chudoby
  • Červená, Pouzarová, Pryshyvalka - Antropologie stáří a antropologie smrti
 4. 1. 4. 2019
  • Kobesová, Červinková - Urbánní antropologie
  • Kovaříková, Šenkýřová - Antropologie dětství, dějiny dětství
 5. 15. 4. 2019
 6. 29. 4. 2019
  • Hálová, Sangho - Lingvistická antropologie
  • Dominika Doksanská, Martin Kubena - Problémy současné společnosti
  • Iusupov, Uvarova - Americký difusionismus

—-

Počet shlédnutí: 6

ls2019/antropologie-referatyls_2019.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:37 autor: 127.0.0.1