obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2020:on

Scény ze tří částí Lukášova evangelia

Ježíšovo narození.
«Pastýřům se zjevil Pánův anděl – řekl jim, že se jim dnes narodil Spasitel, Kristus – jako znamení naleznou dítě v jeslích, šli do Betléma, našli tam Marii, Josefa a dítě v jeslích, začali rozhlašovat, co jim řekl anděl.
Po osmi dnech mu dali jméno Ježíš, jak zvěstoval anděl.»

Ježíšovo narození


Příběh o Samaritánovi.
«Učený se ptal, kdo je bližní: Ježíš vyprávěl, že na cestě z Jeruzaléma do Jericha byl oloupený a zraněný muž - šel kolem kněz a levita, ale když Ježíše viděli, přešli na druhou stranu, šel kolem Samaritán – když ho viděl, byl pohnut soucitem, obvázal mu rány, zaplatil za něj v hostinci. Řekl mu, že má jednat jako Samaritán.»

Příběh o Samaritánovi


Ježíšovo ukřižování.
«Bylo okolo šesté hodiny, nastala tma (až do devíti), Ježíš vykřikl, že do rukou Otce svěřuje svého Ducha a vydechl naposledy.»

Ježíšovo ukřižování


© Olga Nelbasova


Počet shlédnutí: 78

ls2020/on.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:32) (upraveno mimo DokuWiki)