obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2021:afrika

Areálová studia – Afrika

http://afrika.hks.re

Garant: Ing. Tereza Němečková, Ph.D. (tereza.nemeckova@mup.cz)

Vyučující:

 • Ing. Tereza Němečková, Ph.D. (tereza.nemeckova@mup.cz)
 • Mgr. Vojtěch Šarše (UK)
 • Mgr. Lenka Philippová (UK)

Anotace předmětu

Předmět seznamuje studenty se základy kulturního a ekonomického vývoje afrického regionu. Soustředí se v první části na kulturní dějiny afrického kontinentu, a to od období před příchodem kolonizátorů, po koloniální expanzi až po následnou moderní hybridizaci. V druhé části se pak snaží přiblížit studentům specifika vývoje moderních afrických ekonomik. Zaměřuje se na koloniální dědictví a jeho profilaci do následného hospodářského vývoje regionu a na současné problémy a výzvy, kterým tento region čelí.

 1. Úvod do studia současné Afriky
 2. Stereotypizování Afriky perspektivou postkoloniálních termínů
 3. Obnažená otrokářská a koloniální historie
 4. Pozorování druhého/jiného/odlišného – odhalení touhy západního světa po exotismu, upevňování dichotomie civilizovaný/necivilizovaný
 5. Z Afriky do Nového Světa – historické a současné podoby afrických a afrokaribských (afroamerických) náboženství, historie kategorií užívaných k jejich popisu a klasifikaci, evropská koloniální správa a náboženství
 6. Z Nového Světa zpět do Afriky – imaginace Afriky v náboženských a kulturních ideologiích africké diaspory, etiopanismus, reemigrační hnutí, panafrikanismus, afrocentrismus, náboženské, kulturní a politické vazby mezi africkou diasporou a Afrikou (Black Atlantic, ACP, Africká unie) – odraz náboženství v mezinárodních vztazích
 7. Sebeuznání a seberealizace skrze zakázané slovo – renesance afrických kořenů v umění a v politice, historie slova „negr“, antikoloniální hnutí, rok Afriky, neokolonialismus
 8. Scramble for Africa a postkoloniální model ekonomického rozvoje Afriky, nový model rozvoje
 9. Současné demografické trendy a jejich dopady na rozvoj ekonomik – mladá populace, urbanizace a migrace
 10. Chudoba a bohatství, příčiny (příjmové) nerovnosti v Africe
 11. Afrika jako technologická velmoc? Sillicon Savannah a další
 12. Rozvojová pomoc Africe v kontextu širších ekonomických vztahů vyspělých zemí vůči Africe

Semináře

LICHÝ týden

SUDÝ týden
Počet shlédnutí: 19

ls2021/afrika.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:37 autor: 127.0.0.1