obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2021:antropologie-referatyls_2021

Antropologie kultury společnosti a osobnosti LS 2021 (VSRR a PAA)

heslo moodle: antropo2021

Výsledky z průběžných testů + bodování: antropologie-body_ke_zkousce.xlsx

Vážení a milí studenti, omlouvám se za mimořádnost ve výuce. Zítřejší (1. 3.) výuku z antropologie musím bohužel zrušit, protože se mi udělalo špatně. Pravděpodobně je to covid, co je ale jisté, že se nemohu moc hýbat. Děkuji za pochopení, Petr Kokaisl

Přednášky

Systém prohlížení souborů uložených na google disku má zřejmě nějaká exaktní pravidla, pro mě však ne zcela známá. Z jednoho počítače mi to prohlížet nejde (stále je zobrazena točící se ikonka, ale asi je schopná se točit hodně dlouho), z jiného (nebo z mobilu) mi to jde. Je možné také zkusit změnit volbu aplikace pro prohlížení.

URL adresa schůzek (přednášky + semináře): https://meet.google.com/ksq-fttp-ffy

Semináře

 1. 8. 2.
 2. 15. 2. Antičtí filozofové (Sokratés, Platón, Aristoteles) - Bragagnolo, Marešová, Procházková, Košková anticti-filozofove-prezentace_kopie_kopie-2.pptx
 3. 22. 2. Urbánní antropologie - Hodovská, Tiumentseva, Cermánková, Bečvář urbanni_antropologie.pdf
 4. 1. 3. Antropologie dětství, dějiny dětství: Kafka, Meklešová, Raitmajerová, Brandovádejiny_detstvi_antropologie_1_.pptx
 5. 8. 3. Problémy současné společnosti: Stralczynská, Šmolík, Tetevin problemy_soucasne_spolecnosti.pptx
 6. 15. 3. Fyzická antropologie - Josef Krupička, Vojtěch Soukup, Adéla Tobišková (fyzicka_-_antropologie.pptx)
 7. 22. 3. Antropologie stáří a antropologie smrti: Hlaváčková, Hochmannová, Janovská, Pínová antropologie_stari_a_antropologie_smrti.pptx
 8. 29. 3. Metody antropologického výzkumu - Batelková, Draslarová,Drdová,Krejčí (metody_vyzkumu_-_batelkova_draslarova_drdova_krejci.pptx)
 9. 5. 4. Velikonoční pondělí
 10. 12. 4. Historická antropologie: Nurtayeva, Valizhanova, Jungmannová, Šulchistoricka-antropologie.pptx
 11. 19. 4. Lingvistická antropologie - Nováček, Jurovčík, Smolová, Fričová lingvisticka-antropologie-1.pptx
 12. 26. 4. Kultura chudoby: Bláha, Dejmková, Suchan, Veselý prezentace-kultura-chudoby.pdf

Skripta: KOKAISL, Petr. Základy antropologie. Praha: Česká zemědělská univerzita, Provozně ekonomická fakulta, 2008. DOI: 10.13140/RG.2.1.1547.1441, ISBN: 978-80-213-1722-2

Rozpis témat pro semináře

 • Fyzická antropologie
  • její využití (zneužití) v minulosti a dnes, k čemu dnes slouží
  • Vývoj člověka – evoluční teorie – diskuse a argumenty zastánců a odpůrců této teorie
 • Metody antropologického výzkumu – metody využívané v antropologii a etnologii (terénní výzkum), rozdělení, popis, příklady
 • Lingvistická antropologie – (možná témata: bilingvismus a bilingvní rodina, stereotypy o Češích a o češtině, gender v komunikaci - komunikace mezi mužem a ženou, mluva sociálních skupin a dialekty, řeč generací)
 • Historická antropologie – říct co to je, co zkoumá a potom možno vybrat 1 historické období a popsat, jak v něm vypadala každodennost běžného člověka (třeba specifické řemeslo, voják, žena v „domácnosti“,…)
 • Antropologie dětství, dějiny dětství (Margaret Mead, Philippe Ariés) – jak se na děti a dětství pohlíželo v minulosti a jak dnes, metodologie, možno popsat dětství ve vybraném prostředí (etnická či národnostní skupina, sociálně vyloučená lokalita, historické období) a srovnat s dětstvím v naší společnosti, možno zakončit přechodovými rituály
 • Antropologie stáří a antropologie smrti – možno povědět, jak se měnil pohled na stáří v průběhu historie, jaký je dnešní důchodce, jaká je jeho každodennost, AS – jak se měnil pohled na smrt v průběhu historie, jak se umíralo a pohřbívalo v různých dobách a kulturách
 • Urbánní antropologie – urbanismus jako způsob života, fenomén panelových sídlišť, život v satelitním městečku (suburbanizace)
 • Garbologie (antropologie odpadu) – garbage people, zabaline, pepenadores, (William Rathje)
 • Kultura chudoby (Oscar Lewis)
 • Problémy současné společnosti (T. H. Eriksen)
 • Poststrukturalismus - J. Derrida - Gramatologie (kritika strukturalismu, Lévi Strauss), M. Foucault - Slova a věci
 • Vizuální antropologie - S. Worth a J. Adair - Through Navajo Eyes; P. Bourdieu - Photography: A middle-brow Art

Z těchto témat si můžete vybrat od příslušného autora knihu, kde se popisuje autorův výzkum, nebo knihu, která bude autora dobře charakterizovat:

 • Evolucionismus
  • Charles Darwin
  • Edward Burnett Tylor
  • L. H. Morgan
 • Difusionismus
  • Pavel Šebesta (studium afrických a asijských trpaslíků)
 • Americký difusionismus
  • Franz Boas
  • Margaret Meadová
  • Ruth Benedictová
 • Funkcionalismus
  • Bronislaw Malinowski
  • Alfred Reginald Radcliffe-Brown
 • Strukturalismus
  • Claude Lévi-Strauss

Jak má prezentace vypadat

Promluvit krátce o autorovi, přiřadit ho ke správnému směru (zdůvodnit proč tam patří) a povědět o přečtené knížce.

Obsah prezentace

a) Snímky jsou stručné a výstižné
b) Prezentace je vyvážená co do počtu fotografií a textu
c) Čitelnost
d) Využití časového limitu do 25 min.

Odborná úroveň

a) Držení se tématu
b) Logická návaznost (uspořádání), schopnost vysvětlit odborné pojmy

Jazykový projev

a) Schopnost zaujmout
b) Udržení očního kontaktu s posluchači (aby student nečetl celou prezentaci)
c) Mluvit srozumitelně – nahlas, ne příliš rychle, plynule

Shrnutí

a) Zhodnocení
b) Co si mají posluchači odnést domů
c) Napsat otázky pro spolužáky, abyste věděli, zda prezentaci pochopili

===== Průběžné testy – termíny =====


Počet shlédnutí: 16

ls2021/antropologie-referatyls_2021.txt · Poslední úprava: 06. 05. 2021 (18:25) autor: 88.102.172.235