obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


ls2022:vietnamci_v_cesku_a_nemecku

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
ls2022:vietnamci_v_cesku_a_nemecku [06. 09. 2022 (12:19)]
178.255.168.19 [Závěr]
ls2022:vietnamci_v_cesku_a_nemecku [06. 09. 2022 (12:36)] (aktuální)
178.255.168.19
Řádek 118: Řádek 118:
 Z odborné literatury, zejména z práce Martiny Kovaříkové, bylo zjištěno, že na Vietnamce, tedy aspoň ty v České republice, bylo nahlíženo jako na uzavřenou skupinu. Spojené to bylo také s tím, že se Vietnamci neplánovali dlouhodobě zdržet v Česku, v době socialismu totiž přijížděli převážně na základě mezinárodních smluv s platností maximálně 7 let ((KOVAŘÍKOVÁ, Martina. //Život vietnamské menšiny v českém prostředí// [online]. Olomouc, 2012. Dostupné z: https://theses.cz/id/azqhbq/1601508. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci)). Po sametové revoluci začali podnikat na živnostenský list. Toto zapříčinilo vlnu nelibosti k vietnamské menšině ze strany Čechů. Pouze respondent Ha zmínil nápomocnost a vlídnost českého obyvatelstva při svém příjezdu do ČR. V článku J. Bernarda je absence úspěšné integrace u starší generace odůvodněna pracovní vytížeností, kdežto mladší generace s tímto nemá problém. Dalším důvodem byla vytvořená sociální síť a vazby spojené se solidaritou, které jsou typické pro vietnamské jedince. Z odborné literatury, zejména z práce Martiny Kovaříkové, bylo zjištěno, že na Vietnamce, tedy aspoň ty v České republice, bylo nahlíženo jako na uzavřenou skupinu. Spojené to bylo také s tím, že se Vietnamci neplánovali dlouhodobě zdržet v Česku, v době socialismu totiž přijížděli převážně na základě mezinárodních smluv s platností maximálně 7 let ((KOVAŘÍKOVÁ, Martina. //Život vietnamské menšiny v českém prostředí// [online]. Olomouc, 2012. Dostupné z: https://theses.cz/id/azqhbq/1601508. Bakalářská práce. Univerzita Palackého v Olomouci)). Po sametové revoluci začali podnikat na živnostenský list. Toto zapříčinilo vlnu nelibosti k vietnamské menšině ze strany Čechů. Pouze respondent Ha zmínil nápomocnost a vlídnost českého obyvatelstva při svém příjezdu do ČR. V článku J. Bernarda je absence úspěšné integrace u starší generace odůvodněna pracovní vytížeností, kdežto mladší generace s tímto nemá problém. Dalším důvodem byla vytvořená sociální síť a vazby spojené se solidaritou, které jsou typické pro vietnamské jedince.
  
-Z odborné literatury a odborných článků jasně plyne, že Češi nemají tendenci vytvářet příznivé prostředí, ve kterém by byla integrace menšiny podpořena. Zároveň z výpovědí respondentů vyplývá, že přestože se většina z nich cítí být Čechem/Němcem, stále se vrací ke svým vietnamským kořenům nebo se dennodenně pohybují ve vietnamském prostředí. Někteří z nich stále pravidelně cestují do Vietnamu za rodinou, jako to zmiňuje respondent Tuyen: na život v Česku jsem si zvykl, jelikož zde pobývám od roku 1981. Domovem pro mě bude ale vždycky Vietnam. Na položenou otázku, zda se cítí jako Čech nebo Vietnamec, odpověděl spíše Vietnamcem. V rozporu na to říká, že by se do Vietnamu nechtěl vrátil natrvalo. V České republice se mu žije lépe. +Z odborné literatury a odborných článků jasně plyne, že Češi nemají tendenci vytvářet příznivé prostředí, ve kterém by byla integrace menšiny podpořena. Naopak respondenti si vzpomínají, že v továrnách byly nabízeny integrační kurzy a výuka českého jazyka, která někde byla dokonce povinná. Z výpovědí respondentů vyplývá, že přestože se většina z nich cítí být Čechem/Němcem, stále se vrací ke svým vietnamským kořenům nebo se dennodenně pohybují ve vietnamském prostředí/komunitách. Někteří z nich stále pravidelně cestují do Vietnamu za rodinou, jako to zmiňuje respondent Tuyen: na život v Česku jsem si zvykl, jelikož zde pobývám od roku 1981. Domovem pro mě bude ale vždycky Vietnam. Na položenou otázku, zda se cítí jako Čech nebo Vietnamec, odpověděl spíše Vietnamcem. V rozporu na to říká, že by se do Vietnamu nechtěl vrátil natrvalo. V České republice se mu žije lépe. 
-Výpovědi respondentů jsou často formulovány tak, že k asimilaci byli donuceni, kvůli českému prostředí, které je obklopovalo každý den, zejména v pracovním zázemí. Respondenti, kteří imigrovali na základě mezinárodních smluv do továren jako pracovní síla, formulovali výpovědi s podtónem donucené, ale ne násilné, asimilace majoritě. Proto všichni oslovení, 3 z České republiky a 1 z Německa, se spíše naklánějí k české/německé identitě s tím, že svoje vietnamské kořeny stále pociťují, ale zdá se, že je to spíše formalita. Důvodem by mohlo být jejich vyrůstání za doby rozkvětu komunismu od roku 1930 a roku 1954, kde v severním Vietnamu přebírá moc. Od roku 1975 ovládá strana celý stát ((CORFIELD, Justin J. //The History of Vietnam//. Santa Barbara : ABC-CLIO. 2008.)). Možná, že respondenti nechtějí opustit své vietnamské kořeny proto, že když vyrůstali ve Vietnamu, pohybovali se v nacionálním prostředí, které v nich zanechalo stopy do dnes.+Výpovědi respondentů jsou často formulovány tak, že k asimilaci byli donuceni, kvůli českému prostředí, které je obklopovalo každý den, zejména v pracovním zázemí, ale vně pracovního zázemí se moc nezměnilo (každodenní zvyky, strava atd.). Respondenti, kteří imigrovali na základě mezinárodních smluv do továren jako pracovní síla, formulovali výpovědi s podtónem donucené, ale ne násilné, asimilace majoritě. Proto všichni oslovení, 3 z České republiky a 1 z Německa, se spíše naklánějí k české/německé identitě s tím, že svoje vietnamské kořeny stále pociťují, ale zdá se, že je to spíše formalita. Důvodem by mohlo být jejich vyrůstání za doby rozkvětu komunismu od roku 1930 a roku 1954, kde v severním Vietnamu přebírá moc. Od roku 1975 ovládá strana celý stát ((CORFIELD, Justin J. //The History of Vietnam//. Santa Barbara : ABC-CLIO. 2008.)). Možná, že respondenti nechtějí opustit své vietnamské kořeny proto, že když vyrůstali ve Vietnamu, pohybovali se v nacionálním prostředí, které v nich zanechalo stopy do dnes.
  
 ===Dodržování českých/německých a vietnamských svátků=== ===Dodržování českých/německých a vietnamských svátků===
Řádek 160: Řádek 160:
  
  
-Z výpovědí všech respondentů bylo zjištěno, že hlavním důvodem jejich migrace, ať už do Německa či České republiky, byla vyšší životní úroveň obou zemí. Respondenti se přistěhovali v době komunistického režimu na základě bilaterálních smluv, a v dnešní době všichni podnikají, až na respondentku Bao z Německa, ale může se jednat o odchylku. Důvodem, proč většina Vietnamců nyní podniká je ten, že to byl jeden ze způsobů, jak zajistit trvalý pobyt sobě a svým rodinám po skončení pracovní smlouvy.  +Z výpovědí všech respondentů bylo zjištěno, že hlavním důvodem jejich migrace, ať už do Německa či České republiky, byla vyšší životní úroveň obou zemí. Respondenti se přistěhovali v době komunistického režimu na základě bilaterálních smluv, a v dnešní době všichni podnikají, až na respondentku Bao z Německa, ale může se jednat o odchylku. Důvodem, proč většina Vietnamců nyní podniká je ten, že to byl jeden ze způsobů, jak zajistit trvalý pobyt sobě a svým rodinám po skončení pracovní smlouvy. 
-Oslovení respondenti původem z Vietnamu se spíše cítí být Čechy/Němci, což je s největší pravděpodobností způsobeno donucenou asimilací. I tak ale žádný z těchto respondentů nezapře své vietnamské kořeny. Nejčastějším projevem jejich vietnamské etnicity je slavení svátků, jako je lunární Nový rok, a dodržovaní tradic, jako je například obětování předkům. Jeden z důvodů slavení vietnamských svátků a dodržování tradic je předání kulturního povědomí mladším generacím, které se již narodili v České republice/Německu. Respondenti také slaví i evropské svátky, a to hlavně protože je přijmuli od svých partnerů.  +  
- +Oslovení respondenti původem z Vietnamu se spíše cítí být Čechy/Němci, což je s největší pravděpodobností způsobeno nenásilnou donucenou asimilací. I tak ale žádný z těchto respondentů nezapře své vietnamské kořeny. Nejčastějším projevem jejich vietnamské etnicity je slavení svátků, jako je lunární Nový rok, a dodržovaní tradic, jako je například obětování předkům. Jeden z důvodů slavení vietnamských svátků a dodržování tradic je předání kulturního povědomí mladším generacím, které se již narodili v České republice/Německu. Respondenti také slaví i evropské svátky, a to hlavně protože je přijmuli od svých partnerů.  
-Podle výpovědí respondentů žijící v České republice vychází najevo, že se obyvatelé vietnamského původu necítí být nijak utiskováni, a že jsou celkově přijímáni českou společností jako její součást. Jediný z respondentů, který zažil negativní chování ze strany Čechů byl Hong, který ale podotýká, že se v dnešní době situace zlepšila, již se necítí být vyřazen z kolektivu. V Německu je situace obdobná. Vietnamci jsou německou společností vnímáni jako dobře integrovaná menšina. Respondentka Bao popisuje kladné vztahy s Němci, necítí se být jakkoliv diskriminovaná. V rámci výzkumné práce bylo dále zjištěno, že se Vietnamci asimilují majoritnímu obyvatelstvu ať už v České republice, nebo Německu. +Minorita se při prvotním příjezdu integrovala především v továrnách. K dispozici měli kurzy integrační a českého jazyka.Později, kdy už podnikali, je ovlivňovalo blízké okolí (jejich čeští zaměstnanci, vzdělávací systém jejich dětí, atd.). Podle výpovědí respondentů žijící v České republice vychází najevo, že se obyvatelé vietnamského původu necítí být nijak utiskováni, a že jsou celkově přijímáni českou společností jako její součást. Jediný z respondentů, který zažil negativní chování ze strany Čechů byl Hong, který ale podotýká, že se v dnešní době situace zlepšila, již se necítí být vyřazen z kolektivu. V Německu je situace obdobná. Vietnamci jsou německou společností vnímáni jako dobře integrovaná menšina. Respondentka Bao popisuje kladné vztahy s Němci, necítí se být jakkoliv diskriminovaná. V rámci výzkumné práce bylo dále zjištěno, že se Vietnamci asimilují majoritnímu obyvatelstvu ať už v České republice, nebo Německu. 
  
 =====Seznam literatury===== =====Seznam literatury=====
ls2022/vietnamci_v_cesku_a_nemecku.txt · Poslední úprava: 06. 09. 2022 (12:36) autor: 178.255.168.19