obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


migrace

Domovská stránka HKS | Údaje o oboru

Hospodářská a kulturní studia

Problematika migračních hnutí

Geodynamika zachycuje obecně řečeno pohyb lidských populací v čase a prostoru, nejedná se ovšem o pouhé přesuny jedinců a společností ve smyslu deterministického přístupu, ale o daleko komplexnější transfer jedinců, rodin, celých společností a jejich myšlenek. Humanistické hledisko tak zohledňuje postoje migrantů a hostitelských společností; v centru antropologického výzkumu se ocitají otázky spojené s problematikou etnicity, akulturace, integrace a asimilace.

Migrace jsou sledovány jak z hlediska chronologického (pojem autochtonní skupiny, historické kontinuity a diskontinuity, tzv. legitimních historických nároků aj.), tak z pohledu jednotlivých skupin migrantů – zejména první a druhé generace. Tzv. syndrom druhé generace hraje významnou roli v problematice integrace a začlenění do hostitelských společností. Problematika migračních hnutí a jejich etablovaných výsledků – tj. jednotlivých diaspor – je v současné době velmi aktuální.


Počet shlédnutí: 92

migrace.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:31) (upraveno mimo DokuWiki)