obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


minority-es

Základní údaje o Španělsku

Španělsko se nachází na Pyrenejském poloostrově a sousedí s Portugalskem a Francií, se kterou tvoří Francouzské středohoří přirozenou hranici mezi těmito dvěma státy. Je tvořeno 17 autonomními oblastmi složenými z 52 provincií (47 na Iberském poloostrově, 1 na Baleárských ostrovech, 2 na Kanárských ostrovech) a 2 enklávami Ceuta a Melilla na marockém pobřeží, které mají statut autonomních měst.

Oficiální název je Španělské království, hlavní město Madrid. Počet obyvatel činí 42 700 000, hustota obyvatelstva je 84 obyvatel/km2. Rozloha země tvoří 504 780 km2. Úředním jazykem je španělština, státním zřízením je Španělsko konstituční monarchií. Náboženství je zde z 97 % katolické.

Etnické minority ve Španělsku

1. Jaké hlavní etnické (kulturní) minority jsou ve Španělsku?

 • Kastilci 73 %, Katalánci 18 %, Galicijci 3 mil., Baskové 2 %
 • celkem 42,7 mil. obyvatel, z toho 3,5 mil cizinců - Maročané, Latinoameričané, Afričané, Číňané, Češi, Romové, Portugalci, Židé

2. Projevuje se soužití většinové společnosti s některými menšinami problémově?

 • Španělsko vstoupilo do úmluvy ohledně kontroly nad imigranty spolu s Francií, Tureckem a Marokem
 • policejní násilí vůči příslušníkům nových menšin (hlavně vůči Romům) je hojně dokumentováno; obtěžování, potyčky i vraždy páchané Španěly jsou čím dál běžnější
 • průzkum názoru mladých lidí ve Španělsku v roce 1993 ukázal, že 31 procent z nich by podpořila vyhoštění všech Romů a 26 procent z nich vyhoštění všech severoafričanů a Arabů

Baskové

 • nejvíce odlišné Baskicko se neustále připomíná svými teroristickými akcemi organizace ETA (Euskadi ta Askatasuna, Baskicko a svoboda), jimiž se snaží prosadit vizi vlastního baskického státu
 • nicméně cílem většiny realisticky smýšlejících nacionalistů je Baskicko ve federativním vztahu s ostatním Španělskem, což ostatně krátce fungovalo už za občanské války

Katalánci

 • v říjnu 2002 požádala nejvýznamnější katalánská strana zvaná Konvergence a jednota (Convergencia i Unió, CiU) o rozšíření katalánské autonomie a není tajemstvím, že usiluje i o výslovné uznání Katalánců jako národa
 • generálporučík José Meny Aguada však naznačil, že armáda by měla intervenovat, pokud bude Katalánsko pokračovat v posilování svých autonomních snah)

Romové

 • romská komunita ve Španělsku i v ČR má podobné problémy: nezaměstnanost, bydlení a vzdělání
 • ve Španělsku se Romové stěhují z ghett do panelových domů, nový návrh plánu zaměstnanosti obsahuje i velmi pozitivní prvky v přístupu k zaměstnávání Romů
 • španělští Romové sice dali světu flamenco, ale v jejich vlasti se s nimi nakládá jako s plebejci
 • většina španělských Romů žije v Madridu, v Barceloně a ve Valencii a rovněž v Andalusii na jihu země

3. Vnímá většinová společnost některé menšiny jednoznačně pozitivně?

 • nevnímá
 • ve všech španělských regionech se lidé hlásí prvotně k rodné hroudě a teprve potom ke Španělsku

4. Jakou hlavní aktivitu tyto minority vyvíjejí (autonomie, spolky, školství, TV, rozhlas, tisk)?

Baskové

 • ETA
 • sociální ani hospodářské faktory neumožňují vydělení ze Španělska, mladí i staří Baskové mají šanci učit se svému jazyku, kultuře, taky číst tisk a sledovat rozhlasové i televizní pořady v baskičtině

Katalánci

 • vznikla síť katalánského školství, v tomto jazyce vysílá rozhlas a televize, vychází velké množství periodik, knih apod.
 • některé veřejné nápisy jsou dokonce pouze jednojazyčné (tj. katalánské); na dvojjazyčných tabulích stojí katalánština často na prvním místě před španělštinou či je zvýrazněna

Romové

 • proti diskriminaci, které jsou vystaveni po celé generace, míní bojovat reklamní kampaní
 • počítá se se široce založenou kampaní, od televize a rozhlasu až po deníky a internetovou reklamu; k tomu mají ve velkých městech přibýt ještě reklamní předměty jako trička či baseballové čapky
 • Benito Zambrano, který patří k nejslibnějším mladým španělským filmovým režisérům, natočil sérii šotů zachycujících gitanos, jak jsou vykazováni z barů a restaurací a vyhazováni z autobusů, což je poměrně známý jev pro odhadovaných 650.000 španělských občanů s romskou krví; Gitanos tvoří podle odhadů asi jeden a půl procenta celkového počtu španělského obyvatelstva
 • ministryně kultury Carmen Calvová ujišťuje, že vláda plně podporuje kampaň proti diskriminaci místních Romů a že je odhodlána s protiromskými předsudky ve španělské společnosti skoncovat
 • Romové byli vystaveni pronásledování a předsudkům už od prvních okamžiků, kdy v 15. století do Španělska přišli; v 17. a v 18. století proti nim byly uplatňovány tvrdé zákony a pronásledování trvalo až do konce režimu generála Franka v roce 1975
 • romští předáci upozorňují, že protiromské předsudky přetrvávají nadále, třeba kvůli používání romštiny či kvůli domněnkám, že Romové stále uplatňují svůj „trestní zákoník“

5. Mají tyto minority zaručenou nějakou ochranu podle zákona?

 • regionální autonomie zemí – od r. 1978
 • španělská ústava se nezmiňuje o právech etnických či národnostních menšin, naopak je zdůrazněna nedělitelnost španělského národa a Španělska jakožto rodné země španělského lidu
 • Ústava zaručuje širokou samosprávu regionů (doslova autonomií - Katalánci a Baskové získali největší míru nezávislosti na centrální vládě), které mají hlavní slovo při koncipování sociální a zřejmě i školské „národnostní“ politiky (např. katalánské, baskické a galicijské školství)
 • regionální strany jsou sice ve sněmovně menšinou (nyní mají 30 z 350 poslanců), ale na politické scéně hrají čas od času roli nepřiměřeně významnou

Evropské zákony o menšinách

Dle OSN 1985: Skupina obyvatel státu, tvořící menšinu v nedominantní pozici uvnitř státu, disponující etnickými, náboženskými nebo jazykovými charakteristikami, které jsou odlišné od charakteristik většiny obyvatel, mající vědomí vzájemné solidarity, motivované, byť jen implicitně kolektivní vůlí přežít, a jejímž cílem je dosáhnout rovnosti s většinou, jak ve skutečnosti, tak i podle zákona. (UN Doc. E/CN.4/Sub.2/1985/31 of 14/5/85 at para. 181.)

Přelom 80. a 90. let 20. století: Tehdy dokumenty KBSE (OBSE) postupně programově formulovaly zásadu již nejen ochrany, ale i rozvoje práv národnostních menšin, tedy zásadu jejich aktivní mnohostranné podpory. Formulovaly také zásadu, že menšinová problematika nadále není pouze vnitřní záležitostí státu, ale součástí mezinárodní bezpečnosti a stability.

V současnosti je evropská politika vůči národnostním menšinám založena na principech odstranění diskriminace, rovnocenné ochrany před zákonem a dodržování všech lidských práv a svobod přiznaných většinovému obyvatelstvu státu (včetně práv politických a účasti na správě záležitostí menšiny). Závazným principem je i ochrana kultury a jazyka menšin (včetně přístupu k mediím). Požadavkem je také posilování vzájemné znalosti kultury, historie, jazyka a víry, a to u příslušníků menšin i většinového obyvatelstva. Tyto standardy ochrany a rozvoje práv národnostních menšin zakotvují dva evropské mezinárodní dokumenty: Rámcová úmluva o ochraně práv národnostních menšin a Evropská charta regionálních či menšinových jazyků

6. V jakých zemích je nejvýraznější španělská menšina?

 • Maroko, Francie, Německo, Švýcarsko, USA, Kanada, Latinská Amerika, šp. kolonie i v ČR

7. Má tato španělská menšina podobná práva jako menšiny ve Španělsku?

 • např. ve Francii jsou veškeří obyvatelé bráni jako Francouzi

Zdroje:

1. Cs.wikipedia.org [online]. 2008 [cit. 2008-05-25]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0pan%C4%9Blsko>

2. Dějiny evropské civilizace. [s.l.] : Paseka, 1995. 572 s.

3. Dějiny Španělska. [s.l.] : Lidové noviny, 1995. 764 s.

4. Cs.wikipedia.org [online]. 2008 [cit. 2008-05-25]. Dostupný z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Baskicko>

5. Policy.euweb.cz [online]. 2001 [cit. 2008-05-25]. Dostupný z WWW: <http://policy.euweb.cz/view.php?id=50>

6. DAVIDOVÁ, Eva a kolektiv, et al. Právní postavení Romů v jednotlivých členských zemích EU. [s.l.] : [s.n.], 2004. 21 s. Dostupný z WWW: http://www.mzv.cz/servis/soubor.asp?id=12234

7. Spanelsko.chytrak.cz [online]. [2003] [cit. 2008-06-01]. Dostupný z WWW: <http://www.spanelsko.chytrak.cz/obecneinformace.htm>.
Počet shlédnutí: 198

minority-es.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:31) (upraveno mimo DokuWiki)