obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


mozna_osnova_pro_clanecek

Němci ve Francii

Stručná historie Němců ve Francii

– Změny hranic
– Kdy na tom byli Němci nejlépe a nejhůře (politický vliv, počet, události během světových válek, poválečné období…) – Kdo něco o Němcích ve Francii napsal (nějaká skromná literární rešerše)

Současná situace Němců ve Francii

– počty, rozšíření
– jak vnímají současnou situaci oni sami (mají / nemají / chtějí / nechtějí autonomii…)

Identita obyvatel

– cítí se být jako „Němci“, mají identitu jinou – pokud ano, jakou?
– německé spolky (jsou v zemi německé spolky, pokud ano, čím se zabývají – politika, národní politické strany, folklór…, jak jsou spolky početné…)
– odlišnosti od okolního obyvatelstva (jak se liší od Francouzů, jak se liší od Němců)
– Co pro místní obyvatele nejvíce určuje identitu (jazyk?, co dalšího určuje identitu – region, ve kterém žijí, náboženství, odlišná historie…)

Německý jazyk

– Odlišnosti od spisovné němčiny
– Oblasti, vývoj počtu mluvčích (minulost x současnost)
– Podpora jazyka (jak to vypadá v reálu v jednotlivých obcích a oblastech, jazykové vybavení se zvyšuje, snižuje).
– Používání jazyka (při jakých příležitostech – OFICIÁLNÍ: úřady, školství, kostel, noviny, knihy, rádio, TV, nápisy. NEOFICIÁLNÍ: doma, v obchodu, mezi známými…) Chtějí lidé jazyk používat – kdo ano, kdo ne?

Náboženství

Celkový dojem

Zajímavosti
Počet shlédnutí: 3

mozna_osnova_pro_clanecek.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:38 autor: 127.0.0.1