obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


nemci

Další Němci v Evropě

Slovensko - obec Krahule / Blaufuß - oficiálně dvojjazyčná (slovenština - němčina) obec na Slovensku. Počet Němců sice převyšuje 20 %, ale celkový počet obce je poměrně malý - 144 obyvatel celkem, podle sčítání obyvatel v roce 2001 se k německé národnosti přihlásilo 35 osob (24,3 %).

Další odkazy: Karpatskonemecký spolok na Slovensku - http://www.kdv.sk/

Německé menšiny před válkou

Např. německá příručka „Jungvolk-Jahrbuch“ z roku 1937 vyčísluje počet Němců mimo hranice Německé říše číslem 33 milionů, z nich 23 milionů v sousedních státech Německa. Jde pochopitelně o číslo politicky motivované, za „Němce“ označuje i lidi zcela odlišné národnosti a jazyka. Do zahraničních „Němců“ tato příručka počítá:

50 000 Dánsko (Šlesvicko)
7 000 000 Nizozemsko (!!!) - na nizozemský protest bylo údajných 7 milionů „Němců“ obývajících Nizozemsko z následujícího vydání této ročenky vyškrtnuto.
50 000 Belgie (Eupen-Malmédy)
25 000 Lucembursko
1 600 000 Francie (Alsasko-Lotrinsko)
2 800 000 Švýcarsko
11 500 Lichtenštejnsko
220 000 Itálie (Jižní Tyrolsko)
6 500 000 Rakousko
3 320 000 Československo (pohraničí českých zemí, Němci na Slovensku), podle československého sčítání lidu roku 1930 bylo v ČSR 3 231 688 lidí hlásících se k německé národnosti
1 620 000 Polsko (východní Horní Slezsko, Poznaňsko)
100 000 Litva (Memel)

Další značné německé menšiny v Evropě (desítky tisíc) pak byly v Maďarsku, Rumunsku (Sedmihradsko) nebo v SSSR (povolžští Němci). Mimo Evropu silné německé menšiny byly např. v USA (několik milionů), Kanadě (500 tisíc), Argentině (200 tisíc), Brazílii (800 tisíc), Chile (32 tisíc). Vše podle německých předválečných údajů.

Zdroj: http://www.fronta.cz/dotaz/nemecke-mensiny-pred-valkou


Počet shlédnutí: 6

nemci.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:38 autor: 127.0.0.1