obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


nornstina

Nornština

Jedná se o vymřelý jazyk ze skupiny staroseverských jazyků. Jazyk se používal na Severních ostrovech (Orkneje a Shetlandy) v dnešním Skotsku – do 15. století byly ostrovy pod norskou správou. Po začlenění do Skotského království, ale ještě více po vytvoření Velké Británie v 18. století začal být jazyk nahrazován skotskou variantou angličtiny (skotštinou).

Otčenáš v orknejské nornštině

Favor i ir i chimrie, / Helleur ir i nam thite,
gilla cosdum thite cumma, / veya thine mota vara gort
o yurn sinna gort i chimrie, / ga vus da on da dalight brow vora
Firgive vus sinna vora / sin vee Firgive sindara mutha vus,
lyv vus ye i tumtation, / min delivera vus fro olt ilt.
Amen.

Otčenáš v shetlandské nornštině

Fyvor or er i Chimeri. / Halaght vara nam dit.
La Konungdum din cumma. / La vill din vera guerde
i vrildin sindaeri chimeri. / Gav vus dagh u dagloght brau.
Forgive sindorwara / sin vi forgiva gem ao sinda gainst wus.
Lia wus ikè o vera tempa, / but delivra wus fro adlu idlu.
[For do i ir Kongungdum, u puri, u glori.]
Amen.
Počet shlédnutí: 4

nornstina.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:38 autor: 127.0.0.1