obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


platon_-_obrana_sokratova_-_katarina_dobranska

Celkem tragické. Hrubky a psaní v českoslovenštině.

Platon - Obrana Sokratova

Představení autora

Starořecky filosof, který patři do trojice geniálních aténských myslitelů: Sokrates – Platón,Aristoteles.Platónův přínos vyplývá z toho, že pozorovatelný svět pokládal za nedokonalý obraz sféry nepozorovatelných forem a idejí.

Životopis:

Pocházel z vysoce postavené aténské rodiny,kde dostal dobré vzdělání.V Aténách v té době působilo nejvíc mudrců a sofistou (Protagoras byl vyhnán z Atén),kteří vzdělávali a vyučovali.Ale ve věku 20 let se Platón stal Sokratovým žákem,který podstatně ovlivnil Platónové názory a tvorbu. Kdo byl Sokrates?Začínal po otcovi jako sochař,ale rychle pochopil,že v spleti různých aténských vzdělávacích zařízení a sofistických názoru je potřebné udělat pořádek,hledat pravdu.Neotevřel si školu,ale při diskusích a debatách na veřejných prostorech šířil svoje učení pomocí souboru logických pravidel.Jak o první uvažoval v pojmech a učil definice metodou otázek a odpovědí,co brzo zpozoroval nadaný Platón.Deset let poslouchal Platon Sokratovy debaty a diskutoval s ním.Sokrates pozoroval v Platónovy svého nejlepšího žáka. Platón Sokrata obdivoval a když byl Sokrates odsouzej na smrt požitím jedu, Platón těžko snášel tuhle ztrátu a odstěhoval se do Megary. Platón se posledních dní jeho života neúčastnil,ale poslední Sokratovy chvilky a myšlenky popsal v knize Faidón.Platón je v encyklopediích dost suchopárně charakterizovaný jako tvůrce objektivního idealizmu,který napsal víc než třicet filosofických dialogu a knih.Ale jeho život byl plný zajímavostí a záhad. Po dobu svého života při pro něj psal milostní básně,přičemž další jeho příhody nasvědčují,že byl homosexuál. Když si zabezpečil peníze prodejem jakéhosi oleje ,cestoval dvanáct let po Egyptě,Řecku ,Itálii a Sicílii.Když byl Platón poprvé v Syrakusách,dostal se do ostrého sporu s tyranem Dionýzom I,který ho prodal do otroctva do Korintu.Tam ho naštěstí na trhu s otrokař poznali někteří filozofy a vykoupili ho.Po návratu do Atén založil Platón filozofickou školu známou pod názvem Akademie.Udržela se až do roku 529 n. l. Byla zřízená v parku a na hřišti asi dva kilometry za městem.Nejznámějším žákem Akademie byl Aristoteles,který jako sedmnáctiletý do ní nastoupil setrval tam dvanáct let.Zdálo se že po Platónovy smrti bude vést Akademii on,ale rodina do vedení přesadila Platonovo synovce.

Nejznámějším Platonovym dílem je Ústava,ve které mluví o ideálním státě.Zdálo se mu,že nejlepším realizátorem ideálního státu bude syrakúzky Tyran Dion,filosofický vzdělaný.Proto se Platón podruhé vybral do Syrakrúz,ale neúspěšně nepovedlo se mu vytvořit svůj ideál státu.Dion odešel do vyhnanství a Platon zklamán se vrátil do Atén.

Platónove cesty po jižní Itálii a Sicílii byli v znamení osobního kontaktu s nástupcemi Pytagora, co mělo velký vliv zintelektuálni růst filosofa . Za učitele Platóna je považován i Kratylus,který uznával všeobecnou změnu byl pokračovatelem Herakleita.Toto učení využil v boji s relativismem Protagora a materialismem Demokrita. Platón se dostal do sporu s Kratylom ,který tvrdil,že neexistují při jevech a věcech určité vlastnosti,dnes řečeno znaky pro definování jevu a věcí.Když Herakleitos tvrdil,že do řeky nemůžeš vstoupit dvakrát Kratylus učil,že ani jednou.Změnu či přeměnlivost dovedl do absurdna – nic nemožno definovat,jen na to ukázat prstem. Platon se naučil u Sokrata uvažovat o pojmech ,ale také začal rozlišovat druh a rod,kde druh chápe jako pro sebe trvající nadsmyslovou ideu či formu (eidos).Ideu člověk získává abstrakcí,čím vznikají všeobecniny ( později univerzálie) a Platón svůj svět idejí považuje za reálně existující.Je potřebné říct,že dnes matematický realismus přiznává univerzáliím,teda i Platónovým ideám reálnou existenci,teda matematickým objektům v krajný míře i mimo těchto objektu.Platonuv žák Aristoteles naopak,považuje rodové pojmy za nadsmyslové a druhoví za smyslové.Jeho učení mělo,velkou úlohu ve vývine idealistické filosofie.

www.ys.sk/heslo/platon.php - Přeložit tuto stránku Platón. Autor [RNDr. Marián Olejár] Pridané [11/09/05] Posledná zmena [10/04/ 07]

Představení knihy

Platón svým krátkým,no zato jedinečným dílem Obrana Sokratova podává pravdivý obraz událostí,která potkala jeho ctěného učitele,světobuditela,neporazitelného zastánce pravdy a spravedlnosti,ale hlavně významného řeckého filozofa Sokrata krátce před smrtí.Zobrazuje jeho kompletní a zároveň přímou výpověď před soudem,pravdivější tohle dílo už ani nemůže být.Ale tvrdit něco jednoznačného přesvědčeně nebude také lehké.Sokrates by naši výpověď určitě dokázal zpochybnit,nebo by nás aspoň přivedl k tomu,abychom jsme mi sami zpochybnili.Takým přesvědčivým,obratným a uvědomělým myslitelem Sokrates ve skutečnosti byl.

Obsah knihy

Samotný děj se odehrává v Aténách,kde Sokrates veřejně odhaluje principy velkého pohoršení a obžaloby,kterých se mu nespravedlivě dostalo a zároveň se tým snaží přesvědčit své posluchače- katy o svojí pravdě.Jako každý kvalitní projev i tento obsahuje úvod ve kterém Sokrates v krátkosti popisuje důvody svého počínaní a teda i celoživotního poslání.Vysvětluje a odůvodňuje svojí víru v Boha,která pro jeho odlišný ponímaní nebyla společností přijatá,ba dokonce byla odsouzená.Sokrates jako protiútok žaloby popisuje i putovaní mezi obyvateli,čím zkoumal kvalitu jich myšlení a celkovou uvědomělost.Naneštěstí,dochází k závěru,že jen málokdo jsi je vědomý svých nedostatku.Tvrdí,že právě tímto výrokem si znepřátelil nemalé množství „občanu aténských“.Faktem je že až jako sedmdesát roční,se dostává poprvé před soud,čím se předem omlouvá za své řečnické ne schopnosti,nebo líp řečené schopnosti,na které by podle mě mohl být pyšný nejeden básník nebo rétor i v dnešní době.Už v prvních minutách projevu nevědomě dokazuje svoji inteligenci a vynímočnosť né jen schopností souvislé tvořit myšlenky,reagovat na každou situaci,ale i obsahem nadobudnutých vědomostí a zkušeností.Meletos který podává něho žalobu,je tak zaskočený jeho vnímavostí a logickosti,že už od samého počátku nedokáže pohotově reagovat na otázky,které mu Sokrates pokládal,a tím znejišťuje přesvědčivost svého tvrzení ,že :Sokrates je vinný a dopouští se zločinu tím,že zkoumá věci pod zemí i věci nebeské,horší věci dopomáhá k úspěchu a i jiné učí to samé. Právě v duchu toho výroku se nesla i celá následující konfrontace názoru,kde Sokrates jednoznačně porazil Meleta.I při vzpomínaných vynikajících řečnickým danostem se mu nepodaří přesvědčit dostatečné množství účastníku na to,aby unikl trestu,nevzdává se svého přesvědčení a tvrdí,že i kdyby mu udělili milost s tým,že by se musel zřeknout svého poslání a tím si přiznat chybu,nepřijal by toto rozhodnutí a raději by si vybral cestu smrti,protože jam řekl: „Bát se smrti ,občané,není nic jiného než vzbuzovat zdaní, že člověk je chytrý,i když není,je to totiž domněnka,že člověk ví co neví.Nikdo totiž neví,či právě smrt je pro člověka ze všeho největším dobrem lidé se jí však bojí,jakoby bezpečně věděli,že je to největší zlo“.A právě vzpomínaná domněnka byla těžiskovou témou jeho filosofie. V závěre Sokrates nadále zústava přesvědčený o své nevině,kterou dokazuje i výběrem svého prvotního trestu,čím mělo být stravovaní v prytaneiu.Bylo o místo určené uznávaným a ctěným občanům.Tímto výběrem se Sokrates vysmívá všem tím,kteří stáli proti němu a hlasovali za jeho popravu.No na znak toho že se skutečně liší od ostatních,i v těchto posledních chvílích života zustava klidný a přednáší závěrečnou řeč.V ní jako proroctví mluví,že lidé si přece jednou uvědomí,čeho se dopustili tím,že mu přáli smrt,že přiznají že pravdu měl on a,že jedině co získají bude zlá pověst.Tým co hlasovali,za jeho osvobození vzkázal:„Zdá se mi totiž,že to co se mi stalo,je dobré a my co se domníváme,že smrt je zlo,nevidíme správně „.Čím vyjádřil jakousi pozitivní naděj,která by jim měla pomoct vyrovnat se né jen s jeho smrtí,ale i s tou svojí,a brát ji jako něco nepoznané,nepřezkoumané .

Kritické zhodnocení publikace

Podle mého názoru Obrana Sokratova je svým obsahem aktuální i dnes a určité bude mít co říct i našim následovníkům.Myšlenkami a názormi hlavního představitele a je to dílo věcné a mnozí z nás by si měli brát z něho příklad.Stačí si rozebrat naoko prostou myšlenku spravedlnosti,a jen málokdo z nás ví,co ve skutečnosti spravedlnost znamená, a už vůbec ne jestli existuje.

Seznam použitej literatury

www.ys.sk/heslo/platon.php - Přeložit tuto stránku Platón. Autor [RNDr. Marián Olejár] Pridané [11/09/05] Posledná zmena [10/04/ 07]

Euthyrfón, Obrana Sókrata, Kritón Nakladatel: Oikoymenh ISBN: 978-80-7298-140-3, EAN: 9788072981403 Překlad: Novotný, František Rok vydání: 2012 (5. opravené vydání)
Počet shlédnutí: 95

platon_-_obrana_sokratova_-_katarina_dobranska.txt · Poslední úprava: 10. 10. 2020 (01:31) (upraveno mimo DokuWiki)