obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


romanesco

Romanesco je románský jazyk, kterým se mluví v italském Římě, je považován za blízký toskánštině a italštině.

Původním romanescem bylo mluveno jenom v Římě, zatímco jiná malá města kolem Říma měla své vlastní dialekty. Dnes tyto dialekty téměř vymizely a byly nahrazeny různými druhy romanesca. Romanescem je dnes tedy mluveno na větší ploše, než bylo původně.

zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Romanesco

romanesco:

3 E quello disse loro sta parabola. 4 Chi è l’omo tra de voi, che avenno cento pecore, se ne perde una, nun lasci le novantanove nel deserto, e nun vada dietro alla perduta, finchè n’à trovata? 5 Ed avennola trovata, nun sà mette su e spalle tutto allegro? 6 E venuto a casa, nun chiami insieme all’amici, e i vicini, dicenno: Rallegrateve co me, perchè ho ritrovato la pecora, che era perduta?

překlad: PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o.

vložil: David Zelinger


Počet shlédnutí: 8

romanesco.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:39 autor: 127.0.0.1