obrzek domeku-home  logo-FB     asopis Kulturn studia

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


scientologove

Citace:

Lucie Bartošová, Lucie Maxová, Hana Mrázková, Eva Ročková, Simona Jirešová Scientologie [online] Hospodářská a kulturní studia, Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze, 2007. Dostupné z: http://www.hks.re/wiki/scientologove

Scientologie

ÚVOD

Scientologie: Zlepšuje život ve světě plném nesnází
(Pražská mise scientologické církve. Oficiální stránky scientologické církve)

„Nikdy nešlo o povznášení lidí a záchranu duší. Chtěli jsme usměrňovat vládu, získat kontrolu nad sdělovacími prostředky, nad bankami. Hromadění peněz je prvořadým úkolem, ale skutečným cílem je moc.“
(Vaughn Young, původně vysoce postavený scientolog, po čase hnutí opustil a veřejně vypovídal o jeho praktikách)

„Náboženská fasáda tu je jen kvůli daním a obviněním z podvodů.“
(Syn L. Rona Hubbarda Ron,zvaný Nibs, který od scientologů později odešel)

Dianetika a scientologie

U vchodu do metra rozdávají letáčky s obrázkem Einsteina a pozvánkou na test osobnosti, sem tam o nich zaregistrujeme otřesné zprávy v médiích, a také se k nim hlásí několik předních amerických umělců. Bezesporu jde o nejrozporuplnější, ale také jedno z nejznámějších hnutí současnosti. Málokdo však ví, jak rozsáhlá a pozoruhodná je původní filozofie, která stojí za jeho vznikem.
autor: VÍT PROFANT

Scientologie je stejně jako dianetika někde akceptována, jinde odmítána. Velmi často ji polemici zařazují mezi sekty nebo destruktivní kulty.

Názvy

Dianetika znamená “skrze mysl“ nebo “skrze duši“ (z řeckého dia – skrze a nous – mysl nebo duše). Svým zakladatelem byla označena jako “moderní věda o duševním zdraví“ a obsahuje metodu, pomocí níž má být možné zvýšit duševní potenciál jedince. Tento obor není sám o sobě příliš náboženský, ale je předchůdcem scientologie, která sama sebe definuje jako “aplikovanou náboženskou filozofii“.

Slovo scientologie samo znamená “vědění, jak vědět“ (z latinského scio – vědění a logos – slovo nebo vnější forma, kterou je vyjádřena a dána najevo vnitřní myšlenka). Proklamovaným cílem scientologie je úplná duchovní svoboda jedinců, což se má projevit zvrácením civilizačního úpadku. Ivan O. Štampach, jeden z nejlepších českých religionistů, říká: “Z vnějšku se [scientologie] jeví jako jistá nadstavba nad dianetikou“.

Další význam slova scientologie označuje Scientologickou církev, která sama sebe chápe jako jediného reprezentanta scientologické filozofie. Avšak existují i jiné skupiny, které praktikují scientologii, ať už standardně, nebo nestandardně. Jejich vzájemné vztahy s církví se sotva dají označit za přátelské.

Význačná data

13. březen – narozeniny L. Rona Hubbarda

9. květen – výročí knihy Dianetika, která poprvé vyšla tento den roku 1950

druhá neděle v září – den auditorů

7. říjen – shromáždění Mezinárodní asociace scientologů, které se koná každý rok v jiném městě.

Počet členů scientologické církve

  • ve světě

Současným sídlem organizace je Los Angeles (Hollywood), evropské centrum sídlí v Bruselu. Scientologové uvádějí, že mají ve světě asi deset milionů členů, nezávislé odhady mluví o 100 až 500 tisících členech. Často ovšem na vlivných místech. Roku 2001 uvedlo 55 tisíc Američanů jako svou víru scientologii. Roční příjmy této církve se odhadují na 300 milionů dolarů.

  • v České republice

Scientologové mají u nás své organizace v Praze a v Brně. Počet českých členů udávají kolem tisícovky, odhady odborníků na sekty se pohybují mezi 300 až 400 členy.
Adresa scientologického centra v ČR:
Pražská mise Scientologické církve
Jindřišská 7, 3. patro
110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 111 131-2
Fax: +420 224 222 545
E-mail: scientologie@scientologie.cz

HISTORIE DIANETIKY A SCIENTOLOGIE

Raná historie

Dianetiku i scientologii vyvinul Američan L. Ron Hubbard (1911 – 1986). Ten se už ve svých dvanácti letech seznámil s psychologií, a to díky otcovu příteli, korvetnímu kapitánovi Josephu C. Thompsonovi, Freudovu spolužákovi z vídeňské univerzity. Během svého dospívání pobýval Hubbard mj. v Asii, kde poznal tamní náboženské filozofie. Zřejmě do této doby můžeme zařadit počátek jeho zájmu o studium lidské mysli.

Po návratu do USA v r. 1929 studoval na univerzitě ve Washingtonu matematiku a techniku, studia však nedokončil. Místo toho se stal velmi produktivním spisovatelem především „brakové“ literatury. V češtině vyšel horror Děs, ale Hubbard byl znám hlavně pro své sci-fi příběhy.

Ještě na univerzitě však Hubbard usoudil, že psychologie nepoužívá vědecké metody, ale jedná se pouze o soubor dohadů. Demonstroval například, že v mozku není dostatečný počet neuronů, aby v nich mohla být uložena celá lidská paměť, čímž vyvrátil svoji teorii o ukládání informací v molekulách proteinů, kterou vyvinul, než psychologii odsoudil.

Během 2. světové války se Hubbard jako příslušník amerického námořnictva přímo účastnil bojů v Pacifiku. Ke konci války byl částečně zmrzačený hospitalizován ve vojenské nemocnici. Uzdravil se podle svých slov zejména zásluhou technik, které v té době vyvinul. V roce 1948 napsal rukopis Dianetika: původní teze, který tehdy nevydal, ale tento text se šířil v opisech. (Později vydán pod názvem Dynamiky života.)

Prvním Hubbardovým zveřejněným textem o Dianetice byl článek napsaný koncem roku 1949. Přibližně v této době nabídl Hubbard své objevy jak Americké lékařské asociaci, tak Americké psychiatrické asociaci. Obě organizace je odmítly a později se snažily autorovu práci i reputaci zdiskreditovat. V květnu 1950 vyšla Hubbardova kniha Dianetika: moderní věda o duševním zdraví, pojatá jako souhrnný výklad oboru. Od té doby byl text přeložen do 54 jazyků a po celém světě se prodalo přes 18 milionů výtisků.

Dianetika

Dianetika formuluje jako základní cíl člověka přežití na čtyřech různých úrovních: individuální, sexuální, skupinové a druhové. Tyto různé úrovně přežití se nazývají dynamiky. Ideálním, nedosažitelným cílem přežití je nesmrtelnost. Překážkou v přežívání jsou engramy. Lze říci, že to jsou stopy vjemů obsahující fyzickou bolest a bolestivé emoce. Ty pak jsou příčinou aberací, tedy veškerého narušeného a iracionálního chování. Konečným dopadem jsou pak psychosomatické nemoci. Dianetika má člověku pomáhat překonat engramy a jejich důsledky. Cílem je clear, očištěný od engramů, což má být optimální stav člověka.

Dianetická technika má podobu auditingu, tedy rozhovoru klienta s auditorem. Při něm se procházejí životní události, o nichž se předpokládá, že po sobě zanechaly engramy. Několikerým znovuprožitím těchto situací se má člověk negativního vlivu zbavit. Speciálním uplatněním dianetiky je dětská dianetika, která slibuje zajistit dítěti dosažení větší jistoty a samostatnosti, lepší učenlivosti a šťastnějšího, láskyplnějšího vztahu k rodičům.

Většina praktiků tradičních oborů, které se věnují duševnímu zdraví a jeho poruchám, však dianetiku neuznává. Dianetika totiž nevznikla v akademickém prostoru. Toto prostředí, jak již bylo zmíněno, odmítlo prověřovat její metody a výsledky. Napadá dianetiku jako nefunkční podvod, určený pouze k mámení peněz.

Na druhou stranu, Hubbard v knize Dianetika: Vývoj vědy uvádí, že „do počátku roku 1950 se pracovalo s více než dvěma sty pacienty; u těchto dvou set lidí bylo dosaženo dvě stě uzdravení.“

Historie po vydání Dianetiky

Dianetika po svém zveřejnění vyvolala vlnu zájmu, a ve Spojených státech vzniklo mnoho auditovacích skupin. Měsíc po vydání knihy založili příznivci dianetiky Hubbardovu dianetickou nadaci, jež však nebyla dobře řízena a o pár let později definitivně zkrachovala.

Hubbard mezitím své techniky dále vyvíjel a o svých objevech přednášel.

V roce 1952, nedlouho po krachu dianetické nadace, se Hubbardovi při jednom z auditingů podle jeho slov podařilo oddělit jedince od jeho těla. Hubbard okamžitě ohlásil vznik scientologie a založil první scientologickou organizaci, ale i nadále se věnoval výzkumu, jak dokládají jeho další vydané knihy a zaznamenané přednášky.

Ačkoli současná Scientologická církev tvrdí, že její první organizaci založili v únoru 1954 scientologové v Los Angeles a Hubbard založil pouze scientologii jako předmět, pravda je ta, že v prosinci 1953 Hubbard s rodinou a pár kolegy zaregistrovali Scientologickou církev New Jersey a dvě další organizace, také jako církve.

Scientologická nauka

Lze říci, že scientologie dianetiku zahrnuje a překračuje.

V scientologii je kromě těla a mysli zmiňován thetan, což má být jedinec sám, jeho duchovní podstata; ta je v dianetice spíše jen naznačena. Thetan prý krátce po tělesné smrti přechází do nového těla. Mozek je v scientologii chápán pouze jako součást těla, která slouží jako komunikační centrum pro thetana.

Člověk může postupně dosahovat dalších duchovních stavů nad Clearem, tzv. OT úrovní. OT znamená Operující thetan. Ten má být volně nad mentálními skutečnostmi, energií, dokonce i prostorem a časem. Při auditingu na jednom z těchto stupňů se adeptovi zjevují fakta o údajných událostech z doby před sedmdesáti pěti miliony let, kdy se thetani dostali na Zemi.

V scientologických textech se dále rozvíjejí tzv. dynamiky, tedy hybné síly nebo oblasti přežití. Je jich celkem osm. Vrcholem je dynamika nekonečna či Boha. Scientologie ale nemá nauku o povaze stvořitele.

Důrazy scientologie vyjadřuje trojúhelník ARK. Prvním z jeho na sobě navzájem závislých vrcholů je afinita, tedy náklonnost. Nejvyšší afinitou je klid bytí. Druhým vrcholem je realita, definovaná jako shoda s tím, co je. Třetím vrcholem je komunikace. Je mu přičítána největší důležitost, protože pomocí komunikace lze vyřešit jakýkoli problém.

Speciální naukou scientologie jsou např. “technologie“, jak správně studovat, nebo “etická technologie“, která má člověku pomoci se nejenom správně chovat, ale také dosahovat ve svých činnostech vrcholných úspěchů.

Historie po založení církve

Církev, jejímž vedením byl v roce 1955 pověřen Hubbard, neustále rostla a od konce 50. let se scientologie stále více šířila po světě. Souběžně s expanzí přicházely útoky akademiků, vládních úřadů a médií.

Útoky vládních úřadů v USA vyvrcholily v lednu 1963, kdy Food and Drug Administration (FDA, úřad pro potraviny a léčiva) provedla razii v scientologické organizaci ve Washingtonu. a zabavila stovky e-metrů (viz dále) jakožto „ilegální lékařské přístroje“, 5000 knih a 2900 brožur.

V roce 1966 byl jako reakce na útoky vládních organizací založen Úřad ochránce (Guardian Office), relativně autonomní jednotka v rámci Scientologické církve.

Přerod církve do dnešní podoby

Během 70. let se stala církev, podobně jako další nová náboženství, terčem narůstajících útoků antikultovního hnutí. Tomu se naskytl pádný argument v roce 1977, když vtrhla jednotka FBI do kanceláří nepřipraveného Úřadu ochránce a našla mnoho složek ukradených vládním úřadům. Následné soudní spory se táhly až do začátku 80. let, kdy bylo jedenáct členů Úřadu ochránce včetně Hubbardovy manželky odsouzeno na několik let do vězení.

V roce 1982 byla ustavena nejvyšší jednotka nadřízená Scientologické církvi jménem Religious Technology Center a v jejím čele stanul David Miscavige. RTC následně začalo reorganizovat církev přísně centralisticky, přičemž se nezdráhalo exkomunikovat jakékoli své odpůrce, a ještě téhož roku dostalo pod svou kontrolu i do té doby značně nezávislé misie.

Protože zhruba od roku 1983 nebyl s Hubbardem v komunikaci nikdo mimo špiček RTC, existují o jeho smrti nejrůznější dohady. Oficiálně Hubbard zemřel v lednu 1986. Mimochodem, církev o této události nikdy nemluví jako o smrti, ale o opuštění těla. Hned poté byly převedeny autorská práva na sdružení jménem CST – Církev spirituálních technologií, která má údajně ochránit Hubbardovu technologii nedotčenou pro další generace.

SCIENTOLOGIE DNEŠKA

Nynější organizace

Scientologické církve, resp. jejich misie, organizace třídy 5 a pokročilé organizace existují na všech obývaných světadílech v desítkách zemí. Jsou propojeny s dianetickými centry podle místních poměrů. Od počátku 90. let působí scientologické organizace aktivně také na našem území. Z právních důvodů se zde však scientologické aktivity odehrávají v dianetickém centru.

Vedení Mezinárodní scientologické církve sídlí v Los Angeles. Čímsi na způsob řádu uvnitř této církve je Sea Org (námořní organizace). Uvnitř této organizace odpovědné pouze mezinárodnímu vedení jsou zavedeny hierarchické stupně podle námořních hodností. Členové Sea Orgu působí na vyšších stupních života různých místních církví, zejména v pokročilých organizacích. Má jich být asi pět tisíc. Cíl člena Sea Orgu je charakterizován tak, že má přinést naprostou duchovní svobodu pro všechny bytosti na této planetě skrze používání principů L. Rona Hubbarda.

Vedle církevní struktury existuje od první poloviny 80. let také Religious Technology Center, což je podle stanov samostatná, nadřízená organizace, která se prý stará o správné používání scientologické technologie, přičemž „správné“ zde znamená v souladu s míněním zakladatele.

Scientologií jsou inspirovány mj. takové aktivity, jako je Narconon, určený pro návrat původně drogově závislých lidí do společnosti, nebo Criminon, zaměřený na resocializaci odsouzených.

Přesný počet scientologů není znám. Podle informací církve je to asi devět milionů lidí po celém světě, jiné odhady hovoří o statisících.

Právní postavení

Roku 1993 uznal IRS náboženský status všech scientologických organizací v USA a osvobodil je od daní, což jim předtím několik desetiletí upíral. Podobná byla historie i v ostatních anglicky mluvících zemích, když na popud psychiatrických a lékařských organizací byla v Austrálii v letech 1965 – 1983 postavena scientologie mimo zákon a v letech 1968 – 1980 byl cizincům, kteří si chtěli koupit trénink v Británii, upírán vstup do země. I zde ale nakonec dosáhla scientologie dobrého postavení.

Od té doby se církev snaží o uznání i ve zbytku světa, což se jí daří se střídavými úspěchy. Za klíčovou oblast je považována Evropa. Prakticky ve všech západních zemích ale v určitých kruzích existuje tendence postavit scientologii mimo zákon. V Německu jsou scientologové dlouhodobě politicky perzekuováni např. tím, že nesmějí pracovat ve státní správě. Ve Francii byl roku 2001 přijat tzv. protisektářský zákon, který stanovuje ke všem jiným než velkým a zavedeným náboženským organizacím tvrdší postoj, a který Scientologická církev vnímá jako ohrožení své tamější existence.

5. 4. 2007
SCIENTOLOGICKÁ CÍRKEV DNES DOSÁHLA ZLOMOVÉHO ROZHODNUTÍ U EVROPSKÉHO SOUDU PRO LIDSKÁ PRÁVA VE ŠTRASBURKU

Štrasburk - Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku, který je orgánem Rady Evropy, vydal dnes zlomové rozhodnutí ve prospěch scientologického náboženství a potvrdil náboženské svobody scientologů ve všech 46 členských státech Rady Evropy.

Praktiky

K „vyklírování“, směřují různé aktivity. Tyto služby se poskytují v dianetických centrech nebo scientologických organizacích jako placený servis, přičemž poplatky mají pokrýt náklady na činnost. Hubbardem stanovený optimální postup je graficky znázorněn jako Most k úplné duchovní svobodě. Obsahuje studijní a auditingové kroky.

Východiskem je v současné praxi obvykle Oxfordský test schopností, který má ukázat slabá místa a ukázat směry dalšího postupu a v dalších fázích se jím mají zjišťovat dosažené pokroky. Poté je člověku nabízen některý z úvodních kurzů nebo úvodní auditing, např. kurz komunikace, kurz překonání vzestupů a pádů v životě či kurz osobních hodnot.

Tyto služby ještě nejsou na samotném Mostu znázorněny. Prvním, trochu netypickým auditingovým krokem na Mostě je program Purification (očištění). Má odstraňovat drogové a jedovaté látky z těla. Zahrnuje úpravu životosprávy včetně stravování, jogging a saunování. Každý další krok je zaměřen na jiný aspekt života.

Ceny služeb se pohybují v rozmezí od velmi příznivých za úvodní služby až po astronomické částky za OT stupně. Stejně tak jsou ceny základních knih velmi příznivé, ale sady kazet Hubbardových přednášek s přepisem si nemůže dovolit kdekdo.

Církev doplňuje svoji činnost mimo jiné občasnými nebo i pravidelnými shromážděními, jako jsou nedělní kázání a příležitostné obřady (sňatek, pojmenování dítěte, smuteční obřad). Duchovní, kteří obřad vedou, bývají označováni též jako kaplani.

Pokročilejší scientologové jsou ze strany organizací podrobeni poměrně striktní disciplíně, která se takto praktikuje i uvnitř organizace. V nejvyšších organizacích už panuje disciplína velmi podobná té armádní.

Mnoho antikultovních skupin Scientologickou církev (stejně jako mnoho dalších náboženských organizací) obviňuje z toho, že nedovoluje svým členům odejít nebo je neustále obtěžuje ve snaze dostat je zpět. Tento postup je ale v rozporu s Hubbardovou filozofií i jím napsanými směrnicemi církve. Scientologická církev na jedné straně velmi dbá o svou pověst a navenek jakékoli zákony přísně ctí. Příkladem budiž to, že členové Sea Orgu nesmějí ani přecházet na červenou nebo mít sex s partnerem, aniž byli sezdáni. Na druhé straně však existují nesčetná svědectví o tom, že v situacích, kdy má scientologická organizace nějaký problém, si její členové často se zákony hlavu příliš nelámou, o lidských právech raději nemluvě (samozřejmě za předpokladu, že nehrozí nějaký bezprostřední skandál).

Spory ohledně scientologie

Často bývají vyslovována podezření, že nejde o skutečné náboženství, nýbrž o zneužívání právního a ekonomického statutu církve resp. náboženské společnosti k získání finančních výhod při provozování dianetických aktivit.

Co se týče náboženskosti scientologie, ta výslovně vítá lidi vyznávající jakoukoli víru. Oficiálně se tedy nestaví jako náboženství proti náboženstvím. Přesto ji někteří religionisté pokládají za autentické náboženství náležící mezi nové duchovní směry. Bývá charakterizována jako náboženství neteistické, protože se příliš nezabývá osobním Bohem. Její Vyznání víry obsahuje spíše sociálně etické teze (rovnost práv všech lidí), nicméně dvakrát se o Bohu zmiňuje.

Zpochybňován bývá i vědecký charakter scientologické nauky. Její názvosloví je prý vědecké pouze naoko, ale metody mají být ve skutečnosti nevědecké a nefunkční.

Ohledně scientologie bylo vygenerováno tolik protichůdných informací, že je často nemožné rozeznat pravdu od zkreslování nebo vyložených lží. Informace jedné nebo druhé strany občas zacházejí do absurdit.

Některé námitky scientologové vysvětlují, ohledně jiných, které pokládají za pomluvy, se soudí. Některé ze sporů vyhráli a v některých zemích se stali uznávanou náboženskou nebo obecně prospěšnou společností. Ve snaze bránit se útokům ze strany státních autorit a velkých církví se scientologové spolu s jinými menšími a novými směry a hnutími dovolávají důsledného dodržování lidských práv a rovné spravedlnosti pro všechny.

Odštěpené skupiny

Scientologické církevní organizace se po celou dobu své existence potýkaly s problémem neoficiálních skupin, které fungovaly na základě pozměněné nebo zcela přepracované scientologické technologie a mohly prý svou činností vrhat špatné světlo na původní obory i na církev.

Skutečný boom necírkevních scientologických skupin však nastal až v letech 1982 – 1983, v době převzetí moci ze strany RTC. V té době bylo z církve mnoho lidí exkomunikováno a mnoho jich odešlo dobrovolně. Tito lidé chtěli v praktikování scientologie pokračovat, ale v rámci církve už nemohli nebo nechtěli.

Pro takovéto skupiny se začal používat souhrnný název svobodná zóna. V rámci svobodné zóny může člověk narazit na informace, které se nikde jinde nedozví, také však na zlomyslné lži nebo údaje, které ho možná mohou ohrozit při dalším auditingu.

Scientologická církev ovšem považuje všechny odštěpené skupiny za nepřátele – tyto zase církev obvykle obviňují z odklonu od principů L. Rona Hubbarda – a často je stíhá pro porušení autorských práv. Proto byla v rámci svobodné zóny napsána díla vysvětlující standardní Hubbardovu filozofii a techniky (tzv. Clearbirdovy kurzy). Mimoto různí autoři sepsali výzkumné práce, které na Hubbarda navazují. Většina z těchto děl je volně dostupná na Internetu.

VÝZKUMNÁ OTÁZKA

  • Vyskytují se nějaké rozdíly mezi získanými informacemi o scientologické církvi, považují-li scientologové tazatele za člena své skupiny nebo jedince zvenčí?

Podotázky

  • Jak se členové scientologické církve chovají k lidem, kteří chtějí zjistit pouze určité informace pro výzkum a k lidem, kteří se chtějí stát jejich členy?
  • Jsou scientologové vstřícnější k lidem, které se snaží získat do své církve?

METODOLOGIE

Ve výzkumu budou využity kvalitativní metody, skryté a zjevné pozorování. Výzkum bude prováděn formou rozhovoru – resp. dvou rozhovorů. Výzkumný tým bude rozdělen na dvě skupiny, každá skupina bude mít dva členy. Jednotlivé skupiny absolvují návštěvu v centru scientologické církve na výše uvedené adrese, kde se budou snažit získat potřebné informace od předních představitelů církve. První skupina bude představovat vážné zájemce o vstup do scientologické církve, druhá skupina půjde do centra jen pro obecné informace.

Na návštěvu scientologické církve se obě skupiny předem pečlivě připraví. Budou sestaveny otázky a záchytné body, podle kterých budou následně provedeny 2 rozhovory. Současně bude ponechán prostor pro vyjádření samotných dotazovaných, aby bylo bráno v úvahu, které další informace se jim samotným jeví jako podstatné.

První skupina nejprve kontaktuje členy scientologické církve na výše uvedeném telefonním čísle a domluví si s předními představiteli církve schůzku, na které proběhne rozhovor. Jako důvod návštěvy a rozhovoru uvede školní projekt. Při rozhovoru skupina současně uplatní zjevné pozorování.

Druhá skupina přijde do centra scientologické církve neohlášeně. Bude tvrdit, že scientologickou církev navštívila ze zvědavosti (např. se o ní dozvěděla z letáčku), chce se dozvědět více informací o scientologii, popř. uvažuje zda se stát jejím členem. Při rozhovoru, který bude prováděn volnější formou, nicméně ze strany výzkumné skupiny bude stále směřován k předem připraveným otázkám a záchytným bodům, uplatní tato skupina skryté pozorování.

CÍL VÝZKUMU

Cílem výzkumu bude porovnání výsledků rozhovorů obou výzkumných skupin a následné zjištění, zda existují rozdíly v chování scientologů ke „svým lidem“ (tedy lidem kteří mají ke scientologii kladný přístup a chtěli by se stát součástí scientologické církve) a k „cizím lidem“ (těm kteří nemají ke scientologii žádný pozitivní vztah, jsou neutrální a uskutečňují výzkum).

VLASTNÍ VÝZKUM

Otázky k rozhovoru s tiskovým mluvčím scientologické církve Jiřím Voráčkem:

[1] Jste Vy sám členem scientologické církve?

Ano, určitě jsem.

[2] Je scientologie náboženstvím nebo filozofií?

Scientologie je použitelná náboženská filozofie, je to vlastně obojí. Má to v sobě klasické rysy náboženství, tedy věří v to, že člověk je duchovní nesmrtelná bytost, a hlavní záměr je zaměřen na cestu spasení duchovní bytosti každého člověka a nalezení odpovědí na otázky, kdo člověk je, kam jde, jaké má cíle, jaký je jeho vztah nejvyšší duchovní bytostí, kterou scientologie je, akorát není jasně daná. Scientologie není monoteistické náboženství jako např. islám nebo křesťanství.
Je blíže podobná buddhismu, kde ta cesta je daná, což u nás představují jednotlivé kroky auditingu, ale není jasně předepsané dogma, že tohle je ta bytost, tohle je bůh… Člověk skrze poznání sebe sama a odstraněním určitých věcí, které se staly, nalezne to určité poznání a tu určitou cestu ke spasení.
Je to filozofie života, která se v životě používá. Je to tedy použitelná filozofie, tzn. učení je v principu zpracované jako forma kurzu tak, aby ho mohl kdokoliv použít. Jsou to např. kurzy, jak zlepšit vztahy s ostatními, komunikační kurz, jak být úspěšných rodičem. To všechno jsou věci, které vycházejí z principu scientologie a jsou zabudované tak, aby se je člověk naučil a aby je v životě použil. Možná se na první pohled může zdát, že tyto kurzy mají spíše obecnější ráz, ale to je právě to podstatné. Člověk musí nejdříve zvládnout svůj život – „takový ten základní“ – tzn. rodinu, práci, své cíle, než nastoupí na cestu vyššího poznání.

a) Cítíte se být spíše organizace než církev?

Každá církev je organizací. Scientologie církví je, má její určité rysy jako je víra, nejvyšší bytost, rituály, ceremonie. Je to organizace jako každá jiná.

[3] Co je podstata Vašeho náboženství/filozofie? Z čeho vychází?

Scientologie je ve víře blízká spíše východním filozofiím jako je hinduismu a buddhismu, určité původní prvky pocházejí z véd, ale na druhou stanu máme západní ceremonie, takže je to do určité míry takový průnik východu a západu. Hlavním krédem nebo hlavními tezemi, když člověk přijde do scientologie je, že člověk je v podstatě dobrý, že je to duchovní bytost, která vlastně žila již mnoho životů a snaží se o přežití. Scientologie pak nabízí cestu, jak dosáhnout přežití a nalézt nejvyšší nebo určité spasení. Nemyslím ale spasení v křesťanském slova smyslu, protože my věříme tomu, že člověk je duchovní nesmrtelná bytost, která tu byla a bude. Je tu ale i určitý finální cíl, což znamená, že člověk běhá v takovém kruhu zrození a smrti, a že když vy dosáhne určitého vyššího vědomí scientologie, tak přetne tento kruh a dosáhne plného vědomí sebe sama jako duchovní bytosti a to jednou provždy. V reálném životě to pak vypadá tak, že člověk si pak svůj osud určuje sám, neurčují mu ho jiné věci nebo okolnosti, jiné osoby a podobně. Ve scientologii existují dvě paralelní cesty dosažení nejvyššího vědomí :a to buď studiem spisů od Hubbarda, což byl zakladatel scientologie, a pak je to tzv. auditing, který představuje duchovní konzultace. Studium dělíme na základní kurzy a pokročilé kurzy. Základní kurzy zahrnují takový „základ“ (lepší komunikace, zlepšení vztahů s lidmi, rodinou), ve kterém spousta lidí tápe a má v s tím problémy, protože neví, jak tyto problémy řešit. Základní kurzy mu v tom pomáhají a při jejich používání si zlepšuje svůj osobní život. Vyšší kurzy pak člověku přinášejí porozumění v otázkách, jak pomoc ostatním a také i on sám se může naučit být auditorem, tzn. tím duchovním.

[4] Musí všichni členové scientologické církve souhlasit s R. L. Hubbardovým učením?

Nemusí, ale je předpokládáno, že si to člověk nastuduje, vyzkouší a sám se rozhodne, zda tedy bude souhlasit, či ne.

a) Existují nebo existovaly mezi scientology nějaké rozpory ohledně výkladu textů Hubbarda? Jaké?

Všeobecně rozpory ohledně výkladů mezi scientology nejsou.

[5] Jaký je rozdíl mezi scientologií a dianetikou?

Dianetika a scientologie není jedno a to samé. Dianetika byla základní knížka, kterou to celé odstartovalo v roce 1950, ale až o dva roky později přišla scientologie jako náboženská filozofie. Dianetika ve svém prvopočátku byla spíše určitá metodika, jak si pomoct, jak dosáhnout lepšího duchovního zdraví, jak si pomoct od určitých negativních zážitků, které člověka ovlivňují. Dianetika se zabývá myslí, o tom co je mysl, a jak určité zkušenosti člověka, které prožil, ovlivňují jeho život. V Dianetice je popsaný postup, jak se těchto negativních zážitků zbavit. Můžou to být např. některé nemoci nebo stresy, které obecně vycházejí z psychiky každého člověka. Dianetika dává jasné řešení a návod na co se přesně zaměřit, aby tyto strachy zmizely, a člověk se díky tomu stane sám sebou.
Po vydání Dianetiky vzniklo na území USA 650 dianetických skupin. Hubbard dále pokračoval ve svém výzkumu a publikoval další knihy, které se týkaly dianetiky a zároveň také přednášel. Na přelomu roku 1951 a 1952 přišel se scientologií, protože jeho výzkum dosáhl určitého bodu, kdy zjistil, že není člověk a není mysli, ale existuje určitá identita, kterou nazval Théthan, což je označení pro duchovní bytost. Celý další vývoj se zaměřoval konkrétněji na duchovní bytost – co to je, jak dlouho je tady… A toto se stalo základem scientologie. Hubbard svůj výzkum dokončil a do své smrti 1986 uzavřel scientologii tak , aby mohl opustit své tělo.
Scientologie vychází z dianetiky jen z částečně. Filozofie dianetiky je jiná než filozofie scientologie. Dianetika je jen o mysli, duchovní bytost zde nehraje téměř žádnou roli. Vy můžete vzít dianetiku a použít ji na někom bez toho, aniž by člověk musel něčemu věřit nebo se musel stát sicentologem. Ale obráceně to nejde. Společný základ mají v auditingu. Scientologický a dianetický auditing se liší. Každý z nich má jiný přístup. Dianetický auditing se zaměřuje na mysl, scientologický se zabývá duchovní bytostí jako takovou. Oslovuje ji a rehabilituje její schopnosti.

[6] Co je to auditing a co je jeho cílem?

Je to cílená komunikace mezi auditorem, který klade otázky, a tím druhým, který vlastně na tyto otázky odpovídá s tím, že nejdřiv se vrátí k určitému zážitku. Existují různé typy, základní dianetický auditing je zaměřený na mysl. Při auditingu dochází k tomu, že člověk se dívá na určité věci ze své minulosti a jakoby si z toho bere ponaučení a osvobozuje se od nich, protože ty určité zážitky ho svazují, nejenom jako člověka, ale také jako duchovní bytost. Tyto zážitky se ukládají do tzv. „reaktivní mysli“, kterou máme v podvědomí. Díky auditingu a auditorovi se nám tyto zážitky opět vracejí a je možné z nich odstranit tu negativní stránku, která nám způsobují bolest. Cílem auditingtu je s člověkem projít a uvolnit všechny tyto negativní zážitky, aby mohl být sám sebou a aby mohl prožit život, tak jak on chce a nebyl ovlivňován svými minulými prožitky, které ho svazují.

[7] Je auditing volně přístupný veřejnosti?

Určitě ano. Auditing je popsaný v Dianetice. Každý si ho může vyzkoušet sám.

[8] Co přesně znamená, že prostřednictvím dlouhodobého auditingu může člověk levitovat?

Toto slyším poprvé v životě, levitace souvisí s transendentální meditací a tu scientologie nevykonává.

a) Byl jste toho svědkem?

Ne.

[9] Má scientologie nějaký symbol (osobu, předmět), který vyznává?

Máme určité symboly, které mají jen význam znaků, např. Scientologický kříž.

Ale nemáme žádné osoby ani předměty, ke kterým bychom se modlili.

[10] Máte nějaký vnitřní (pevný) řád – příkazy, zákazy?

Scientologie žádné striktní zákazy nemá. Je to moderní náboženství a je hodně otevřená. Člověk musí věcem rozumět, aby se mohl svobodně rozhodnout, zda ano nebo ne. Jediné snad je to, že scientologové stoprocentně neberou drogy, ale zase neexistuje nějaký přímý zákaz. Máme kodexy – kodex cti, kodex auditora, kodex scientologa – které jsou vlastně takovým rozšířením desatera. Ale to jsou spíše pravidla šťastného života. Člověk musí s těmito pravidly souhlasit, jinak to nemá smysl. Dále máme určitá nažízení, které se vztahují na zaměstnance církve, ale ne na naše členy.

[11] Jsou ve scientologii nějaká tabu?

Ne, nejsou. Jedním ze základních kamenů scientologie je komunikace, na kterou je zaměřen i jeden druh auditingu. Výsledem pak je, že člověk může komunikovat s kýmkoliv na jakékoliv téma.

[12] Souhlasíte scientologické učení s moderní medicínou? Je pravda, že odmítáte veškerou lékařskou péči a medikaci?

Scientologie nemá problém s léčebným oborem jako takovým. Scientologové normálně chodí k lékaři a nechávají se ošetřit. Jediná oblast, kterou odmítáme, je psychiatrie, protože ve skutečnosti to není lékařský obor a není založen na vědeckých schopnostech. Není to obor, který by léčil a někoho vyléčil.

[13] Objasníte nám smysl scientologického „tichého“ porodu?

U porodu, což je akt, při kterém dochází k bolesti jak se strany matky, tak ze strany dítěte. Podstata tichého porodu je, aby se nemluvilo, je možno podávat i nějaké tišící léky, ale v minimálním množství. Porod se provádí v širém prostředí, aby dítě neutrpělo takový šok, když přichází ze tmy do přímého světla, aby si mohlo lépe zvyknout.

[14] Odlišuje se životní styl scientologů od životního stylu „obyčejných“ lidí?

Ano i ne. Scientologové se od „obyčejných“ lidí liší tím, že chodí do kostela a v rámci církve se zapojují do různých aktivit, např. charitativních. Scientologie vede člověka k tomu, aby byl více zodpovědnější a pomáhat ostatním. Jinak běžné aktivity jako je chození do práce, rodiny, koníčky mají obě skupiny společné.

a) Můžete nám přiblížit co obnáší být scientologem?

U scientologie není členství jasně dané. Jako scientologa bereme každého, kdo u nás začne studovat. Člen naší církve musí samozřejmě souhlasit s cílema scientologie, což je civilizace bez duševních válek, kriminality, všichni lidé mají svá práva.

b) Mají Vaši ortodoxní členové možnost vést i soukromý plnohodnotný život?

Vůbec ne. Spíše naopak. Díky zlepšené komunikace, o kterou se snažíme, se jejich vztahy lepší. Samozřejmě také záleží na tom, jak scientologové naše učení používají v praxi. Pokud se dojde ke špatnému použití, může dojít i ke zhoršení vztahů.

c) Omezujete příslušníkům Vaší církve styk s rodinou či přáteli?

Ne, v žádném případě.

[15] Máte své uzavřené komunity?

Nemáme, maximálně pokud máte na mysli nás, co zde pracujeme, pracujeme zde na dobu určitou(dva a půl a nebo pět let). Máme zde náboženský řád, který se jmenuje „siork“ v překladu mořská organizace, má to své pozadí, které pochází z moře. Zde jsou trošku vyšší pravidla - aktivita i život jsou trošku usměrněné (je to podobné jako u dominikánů či františkánů) člověk chce svůj život zasvětit scientologii. Ale rozhodně to není uzavřená komunita. Je tam vyšší disciplína a pravidla.

a) Pokud ano, můžete nám stručně popsat, jak ve Vaší komunitě vypadá jeden obyčejný den?

Nemáme uzavřené komunity.

[16] Kdo se může stát členem scientologie? Máte nějaká omezení – věk, vzdělání, rasa …?

Jediné omezení se týká auditingu. Člověk musí být vyspalý, nesmí před ním požít žádný alkohol apod….podstatné pravidlo je, že člověk nemůže být pod vlivem drog a nebo pokud má za sebou dlouhodobou léčbu na psychiatrii, tak auditing nemůžeme provádět. Nevíme, co od těchto lidí očekávat ( jsou např. pod vlivem psychofarmak aj.).

a) Jakou věkovou kategorii oslovujete nejčastěji?

Žádnou věkovou kategorii nepreferujeme, scientologem může být člověk jakéhokoliv věku.

b) Preferujete určité pohlaví?

Žádné nepreferujeme.

c)Jak nahlížíte na etnické menšiny? Mohou se lidé patřící k etnické menšině stát Vašimi členy?

Ano, samozřejmě.

d) Mohou se vašimi členy stát homosexuálové či lidé s nějakým handicapem?

S tím vůbec žádný problém nemáme, takže ano.

e) Přijímáte i nemajetné zájemce o učení?

Ano, scientologie přeci není o majetku.

f) Jste odpůrci drog a alkoholu, tudíž vaši členové musí být také abstinenti?

Alkohol odmítáme pouze pokud někdo alkoholem řeší své problémy aj. Samozřejmě pokud člověk požívá alkohol příležitostně, při oslavách a podobně, nemáme s tím žádný problém.

g) Přijímáte mezi sebe i narkomany? Jestli ano, snažíte se je jejich závislosti zbavit?

Ano přijímáme, pokud se člověk zajímá o scientologii. Spolupracujeme s organizací Narkonon, kde se člověk může zbavit své závislosti.

[17] Jaké máte požadavky na člověka (osobu), která se chce stát členem Vaší církve?

Jediný požadavek je, že člověk musí chtít sám se sebou něco dělat

a) Musí zájemce o členství v scientologii disponovat určitými materiálním či duchovním bohatstvími?

Nic takového.

[18] Jak a kde získáváte nové členy?

Dvěma hlavními oblastmi. Knížkami, člověk na základě určité knížky přijde, nebo nás kontaktuje způsobem jiným. A nebo druhou cestou, přes své známé.

[19] Proč by se člověk měl stát členem scientologické církve?Co potencionálním zájemcům můžete nabídnout?

To je individuální. Scientologie nabízí odpovědi na spoustu otázek, co lidi mají a také pomáhá řešit lidské problémy.

[20] Účtujete si nějaké poplatky za členství?

Jsou pouze příspěvky za kursy (základní kursy 500-1500 Kč) a auditing. Hlavně, aby to pokrylo náklady.

[21] Odvádějí členové scientologie organizaci nějaké peníze?

Nemáme žádné desátky nebo něco takového. Jsou to pouze příspěvky či dobrovolné dary.

[22] Jak vlastně scientologická organizace hospodaří?

Máme právní status, že jsme nezisková organizace. Máme tedy příspěvky od svých členů, ale není to lehké.

[23] Kolik členů má scientologie v ČR?

Zhruba 400 aktivních členů a spousty příznivců.

[24] Kolik členů má scientologie ve světě celkem?

Zhruba 10 milionů členů ve 163 zemích světa. To jsou nejaktuálnější údaje.

[25] Jste v dobrém vztahu ostatními náboženstvími? Existují náboženství, se kterými máte nebo jste v minulosti měli nějaký konflikt?

Určitě bude záležet v jak které zemi. Obecně ale nejsme s nikým v rozporu, pěstujeme náboženskou svobodu.

[26] Podporuje scientologická církev nebo se sama zabývá aktivitami, které podporují zlepšení společenského života?

a) Vytváříte nějaké aktivity a kampaně proti drogám?

Ano, máme kampaň Řekni ne drogám.

b) Vysílá Vaše církev nějaké mise do ohrožených oblastí či do oblastí postižených katastrofami?

Ano, máme „dobrovolné duchovní“, kteří absolvují speciální kurs(jak například pomáhat při zraněních

a různých stresových situacích) V ČR jsme například pomáhali při povodních v roce 2002.

[27] Jste v kontaktu se scientology z ostatních zemí? S kterými zeměmi nejvíce?

Ano, samozřejmě. Scientologové jsou jedna velká komunita, mezi námi nejsou žádné hranice.

[28] V Americe je spousta známých lidí členy scientologie, kteří ji veřejně propagují? U nás jsem o žádném slavném scientologovi, který by ji propagoval neslyšela. Máte nějaké „slavné“ členy?

I kdybychom v ČR nějaké takové členy měli, tak bych Vám to stejně neřekl, pokud by to dotyčný veřejně neoznámil. Je to každého osobní věc.

[29] Musí člověk, který chce do scientologie vstoupit vyplnit Oxfordský test schopností?

V podstatě ne. Dříve nebo později ho ale vyplníte. Je určen pro vyplňování před a po auditingu, abychom zjistili, jaké pokroky člověk udělal.

a) Jak tento test vyhodnocujete – pomocí psychologů nebo nějakých tabulek?

Máme na to program, který byl sestavován ve spolupráci s psycholožkou z Oxfordu.

[30] Pomáháte nějak svým členům, když jsou v těžké životní situaci?

Ano, samozřejmě.

[31] Je podle Vašeho názoru scientologie „uzavřenou“ skupinou nebo je normální fungující složkou společnosti?

Zcela určitě se snažíme, abychom byli fungující složkou společnosti.

[32] Proč si myslíte, že je scientologie v některých státech zakázána?

Scientologie nikde není zakázána.

ZÁVĚR

OXFORDSKÝ TEST SCHOPNOSTÍ

Oxfordský test schopností, který obsahuje 200 otázek, na které lze odpovědět vždy ano(+)/ne(-)/neví(m) má zmapovat osobnost člověka a zjistit jeho nedostatky. Obvykle slouží jako záminka k návštěvě scientologického centra.

Nyní si můžete již několik let vyplnit test také na internetu (např. na oficiálních stránkách Pražské mise Scientologické církve 1) ). Zdálo by se tedy, že absolvování testu touto cestou je zcela anonymní, tak tomu však není. V závěru musíte vyplnit své jméno, věk, pohlaví a nějaký kontakt na Vás (např.adresu) jinak by test nemohl být vyhodnocen.

V závěru je také psáno, že vyhodnocení testu probíhá osobně a jiným způsobem se informace neposkytují. Budete tedy muset nakonec scientologické centrum pro získání výsledků testu stejně navštívit.

Vybrané otázky z testu:

5. Zamýšlíte mít ve své rodině dvě nebo méně dětí, ačkoli by vaše příjmy a zdraví dovolovaly více?

9. Myslíte si, že by se mělo vydávat více peněz na sociální zabezpečení?

11. Je váš hlas spíše monotónní než proměnlivý ve své výšce?

16. Mluvíte pomalu?

32. Způsobila by vám myšlenka, že byste začali úplně znovu, hodně starostí?

44. Kdybyste v obchodě viděli zboží, které je očividně označeno špatnou, příliš nízkou cenou, snažili byste se ho za tuto cenu získat?

52. Koupili byste si něco na splátky s nadějí, že splátky budete moci splácet?

59. Myslíte si, že jsou moderní výkony trestu s vězením bez mříží odsouzeny k zániku?

86. Koušete si nehty nebo okusujete tužku?

94. Zastavili byste se a zjistili, zda osoba nepotřebuje pomoc, i když by vás o to přímo nepožádala?

129. Jste pro rasovou diskriminaci a třídní rozdíly?

163. Učinili byste nezbytné kroky, abyste zabili zvíře, a tak ho zbavili bolesti?

188. Je pro vás myšlenka na smrt nebo dokonce jen na něco, co ji připomíná, naprosto odporná?

* Pražská mise scientologické církve. Oficiální stránky scientologické církve, [online]. 2000 [citováno 2007-3-16]. Dostupné z <http://www.scientologie.cz>.

OČIMA SCIENTOLOGŮ

Scientologie: Zlepšuje život ve světě plném nesnází

Slovo Scientologie doslova znamená “studium pravdy“. Pochází z latinského slova „scio“, což znamená „vědění v plném smyslu slova“ a řeckého slova „logos“, což znamená “studium něčeho“.

Scientologie je studium a zvládání ducha ve vztahu k sobě samému, k jiným nebo čemukoli v jeho životě. Scientologické náboženství obsahuje mnoho znalostí, počínaje důležitými základními pravdami, mezi které patří:

Člověk je nesmrtelná duchovní bytost. Jeho zkušenosti sahají daleko za hranice jednoho života. Jeho schopnosti jsou neomezené, i když si je momentálně neuvědomuje – ale může si je uvědomit a využít je. Je schopen nejenom vyřešit své vlastní problémy, dosahovat svých cílů a dosáhnout trvalého štěstí, ale také dosáhnout nových, vyšších stavů vědomí a schopností.

V Scientologii není nikdo nucen, aby něčemu věřil. Pravdivé je pro vás to, co jste sami zpozorovali, že je pravda. Jedinec sám pro sebe objevuje, že Scientologie funguje, a to tak, že používá její principy a pozoruje či prožívá dosažené výsledky.

Pomocí Scientologie dosahují lidé po celém světě dlouho hledaný cíl – skutečné duchovní svobody.

* Pražská mise scientologické církve. Oficiální stránky scientologické církve, [online]. 2000 [citováno 2007-3-16]. Dostupné z <http://www.scientologie.cz>.

POPIS SCIENTOLOGICKÉHO NÁBOŽENSTVÍ

Dianetika a Scientologie poskytují lidstvu prostředky k získání komplexního pochopení lidské mysli a ducha a dosažení tradičních náboženských cílů - duchovního osvícení a spásy. Na rozdíl od ostatních náboženství je však cesta k duchovní spáse, která je obsažená v scientologických náboženských spisech, cílem, kterého lze dosáhnout během tohoto života. Tato duchovní cesta je výsledkem téměř 50 let rozsáhlého výzkumu, který provedl zakladatel scientologického náboženství L. Ron Hubbard.

Pan Hubbard začal své studium člověka za svého mládí, když cestoval po Asii, kde se ponořil do moudrosti náboženství Dálného východu. Pokračoval studiem zvyků, tradic a vyznání 21 kultur, spolu se studiem inženýrství a jaderné fyziky v rámci svého formálního školního studia a také svým osobním výzkumem. Byla to ve skutečnosti jedinečná kombinace západní vědecké metodiky a jejího použití na záhady mysli a ducha, která přinesla jeho objevy, které vyústily v Dianetiku a Scientologii.

Pan Hubbard financoval sám sebe a své počáteční výzkumy jako populární autor v celé paletě žánrů. V roce 1950 napsal a vydal své stěžejní dílo Dianetika: Moderní věda o duševním zdraví, jehož se od té doby prodalo přes 20 milionů výtisků a které stále objevuje na mezinárodních seznamech bestsellerů. Pan Hubbard dále pokračoval ve výzkumu podstaty člověka, který vedl k vývoji Scientologie.

První scientologické církve byly založeny v roce 1954, aby bylo možné uspokojit duchovní potřeby rostoucí náboženské komunity, která se řídila díly pana Hubbarda o Scientologii. Pan Hubbard sloužil coby výkonný ředitel církve až do svého odchodu z funkce v roce 1966. Poté se věnoval hlavně dokončování svých výzkumů a materiálů scientologického náboženství a vyšších úrovní duchovního vědomí. Pan Hubbard zemřel v roce 1986 a zanechal svůj značný majetek scientologickému náboženství.

V dnešní době je Scientologie šířena prostřednictvím mezinárodní struktury tohoto náboženství, která sestává z 3700 církví, misí a scientologických skupin ve 156 zemích světa. Náboženství rovněž sponzoruje a podporuje mnoho organizací pracujících na sociálně prospěšných programech, které se zabývají problémy užívání drog, zvyšování kriminality, nedostatku vzdělávání a úpadku morálních hodnot.

* Dianetické centrum Praha. Tisková kancelář scientologické církve pro ČR a SR, [online]. 2004 [citováno 2007-3-16]. Dostupné z <http://www.scientologie.cz/tisk>.


JINÝ POHLED NA SCIENTOLOGICKOU CÍRKEV

Významný úspěch scientologické církve

Přívrženci scientologické církve si na počátku roku 2007 připsali další významný úspěch. Podařilo se jim otevřít pobočku v Berlíně - hlavním městě země, která proti jejich pronikání až dosud usilovně bojovala. Znovu se tak rozproudily diskuse, zda tato organizace, která přitáhla řadu světových celebrit, představuje nebezpečí pro demokracii. Otevření této pobočky scientologické církve usnadní její působení nejen v Německu, ale po celé střední Evropě - tedy i v ČR.

O co vlastně ve skutečnosti jde?

Názory jsou různé. Scientologické materiály lákají nové členy na zdokonalování osobnosti pomocí zaručeně vědeckých metod. To jim pak má otevřít cestu ke kariéře a bohatství. Odpadlíci z řad scientologů ovšem tvrdí, že tato církev bohatství sice opravdu vytváří - ale jen pro špičky jejích struktur, zatímco řadoví členové jsou bezohledně vykořisťováni.

I prominentní scientologové mezi sebou mluví jinak než na veřejnosti. „To je naše planeta, převezměte ji!“ tvrdil svým přívržencům zakladatel scientologické organizace Lafayette Ron Hubbard. Vše nasvědčuje tomu, že členové v tomto ohledu nezahálejí.

Všichni lidé jsou bývalí mimozemšťané…

První setkání se scientology vypadá nevinně. Pozvánky na takzvaný Oxfordský test osobnosti, který odhalí skryté možnosti vaší psychiky, se okoukaly už v 90. letech. Organizace dnes volí jiné metody, při nichž o scientologii zpočátku nepadne slovo. Pro firmu to může být nabídka školení, které uvolní tvůrčí potenciál zaměstnanců. Další materiály se zaměřují na studenty, podnikatele nebo na jedince, kteří mají sami se sebou problém.

Jinou z návnad je například leták o potížích s dyslektickými dětmi, který přijde do školy či do soukromé schránky. Nabízí praktické rady, jak problém řešit - a také nic neříkající název poradny, kam se obrátit. Patrně žádného z oslovených rodičů přitom nezaujme tato nenápadná věta: „Některé vzdělávací organizace u nás i ve světě používají takzvanou studijní technologii autora a humanisty L. Rona Hubbarda, která poskytuje jedinečný náhled na to, proč studenti zanechávají studia, co způsobuje, že student ztrácí o předmět zájem a také proč nejsou studenti schopni použít v životě věci, které se naučili…“

Jenže Lafayette Ron Hubbard není jen tak někdo. Jedni jej považují za vykupitele lidstva, jiní tvrdí, že jde málem o vtělení ďábla. V každém případě to je zakladatel scientologické církve a vynálezce metod, které tato organizace používá. Vycházejí z Hubbardova „poznatku“, že každý člověk byl původně mimozemskou bytostí - thetanem - a poté prošel mnoha převtěleními. Za všechny zdravotní, psychické, profesní a další potíže mohou negativní pozůstatky po minulých životech zvané engramy. Hubbard proto vynalezl přístroj zvaný e-metr, jímž je odhaluje. Vypracoval rovněž soubor metod, jak tyto zábrany odstranit a stát se znovu bezproblémovým všemocným thetanem. Po překonání řady překážek může člověk dosáhnout vrcholného stavu zvaného Operující Thetan (OT).

„Skutečným cílem je moc“

Zásady svého učení shrnul Hubbard do monumentálního díla Dianetika. Dva roky po jejím vydání mu dal přesnější podobu a začal organizovat stoupence do pevné struktury. Název scientologie pochází z latinského scio - věda a řeckého logos - slovo nebo vědění, tedy věda o vědění.

Na první pohled je scientologie nevinná směs buddhismu, Freudova učení a pokleslé sci-fi. Pohled na praxi však vypovídá o něčem jiném. Takzvaný auditing, kdy je adept mimo jiné podrobován postupům podobným psychoterapeutickým praktikám, může být pro církev zdrojem zneužitelných údajů. Auditovaná osoba totiž na sebe prozradí úplně všechno. Především ale tato procedura člověka uvrhne do psychické závislosti na organizaci a současně jej finančně ruinuje. Jen za dosažení nejnižšího stupně thetantství zvaného Clear (Čistý) si scientologové účtují stovky tisíc korun. Vyšší stupně pak obnášejí řádově stejné číselné hodnoty v dolarech.

Zdálo by se tedy, že scientologická církev je jednou z mnoha sekt, které si z nejistých, nešťastných či tápajících lidí udělaly zdroj příjmů. Jenže stoupenci L. Rona Hubbarda zřejmě mají vyšší cíle. Jeho syn Ron, zvaný Nibs, který od scientologů později odešel, prohlásil: „Náboženská fasáda tu je jen kvůli daním a obviněním z podvodů.“

Vaughn Young byl původně vysoce postaveným scientologem, za jakýsi prohřešek však prošel peklem soukromého převýchovného tábora sekty v kalifornské poušti. Po čase hnutí opustil a veřejně vypovídal o jeho praktikách: „Nikdy nešlo o povznášení lidí a záchranu duší. Chtěli jsme usměrňovat vládu, získat kontrolu nad sdělovacími prostředky, nad bankami. Hromadění peněz je prvořadým úkolem, ale skutečným cílem je moc.“

Scientologická církev kontroluje řadu podniků a organizací nejrůznějšího zaměření. V 70. letech bylo hodně jejích členů odsouzeno k mnohaletému vězení za pokus infiltrovat do policie USA a do Interpolu a odcizit kompromitující materiály o církvi.

Z evropských zemí proti scientologům nejdůrazněji vystupuje Německo. Spolkový úřad na ochranu ústavy již dříve konstatoval, že „organizace usiluje o nastolení nového společenského řádu, který je protidemokratický“. Přesto centra scientologů už delší dobu fungují v Hamburku, ve Stuttgartu a na dalších místech. Ani nové berlínské centrum není pro odborníky velkým překvapením, protože zdejší zemská vláda má k této organizaci tradičně smířlivý postoj.

V zájmu spravedlnosti je ovšem třeba dodat, že v mnoha jiných zemích scientologové působí bez větších překážek a bez afér. Velmi rozšířeni jsou například v Itálii.

Ďábel a nová tvář

Někteří autoři publikací o satanismu tvrdí, že Hubbard byl praktikujícím adeptem kultu ďábla. Podle spisovatele Arthura Lyonse se podílel na činnosti satanistické lóže řízené legendárním černým mágem Alisteirem Crowleyem. Scientologové to kupodivu nevyvracejí. Jejich verze ovšem říká, že šlo jen o jeden z mnoha hrdinských činů vůdce: božský Ron se k vyznavačům ďábla vetřel jako agent FBI.

Už Hubbard usoudil, že nezbytným nástrojem působení církve musí být vlídná mediální tvář. „Umělci mají obrovskou roli ve vytváření reality, proto je musíme získat,“ tvrdil. Založil scientologické centrum pro celebrity, kde mohly provozovat dianetiku v podstatně luxusnějších podmínkách než řadoví členové.

Úspěchy se ale dostavily teprve po smrti vůdce, když polevily kriminální výstřelky jeho stoupenců. Scientology se stali například John Travolta, Tom Cruise, Nicole Kidmanová, Priscila Presleyová, Chick Corea a další. Vybraným jedincům církev umetá cestu vzhůru, za to požaduje nejen v peníze, ale i požadavky na propagování scientologie.

Po skandálech v 70. a 80. letech se organizace snaží o sympatičtější image. Provozuje aktivity směřující k omezení drog a kriminality, podporuje třetí svět, angažuje se v boji za lidská práva, pomáhá při živelních katastrofách. Distancuje se od protivědeckých postojů jiných sekt a od zásahů do soukromí členů.

Navzdory tomu však součástí struktury stále zůstává Oddělení speciálních aktivit, které plní funkce jakési tajné služby. A tak psát otevřeně o scientolozích dál znamená koledovat si o trable.

* Jan A. Novák. Sekta s vysokými ambicemi

2007 [citováno 2007-03-28]. Dostupné z <http://kultura.ihned.cz/c4-10072140-20243770-J07000_d-obavana-scientologie-uz-dobyla-i-nemecko>

Scientologické knihy a časopisy

L. Ron Hubbard po sobě zanechal více než sto nebeletristických knih, množství rukopisů a přes 6000 hodin nahraných přednášek.

Za základní knihy oborů jsou pokládány:

* Dianetika: moderní věda o duševním zdraví

* Scientologie, základy myšlení**

Scientologická církev vydala dvě důležité knihy o svém náboženství:

* Co je to Scientologie? – encyklopedie o základní nauce, praktikách a organizaci scientologického náboženství. * Scientologická příručka – kompilace Hubbardových prací popisující specifické scientologické technologie ohledně komunikace, čestnosti a integrity, manželství, dětí, drog, výuky, práce, organizace atd.

V textech současných vydání knih je obvykle možné nalézt celou řadu změn oproti původním vydáním.

Nejznámější periodika, která vydávají různé jednotky v této organizaci, jsou:

Source (Zdroj), Advance (Pokrok), Freedom (Svoboda), Freewinds, The Auditor.

* Vít Profant. Dianetika a scientologie., [online]. 2000 [citováno 2007-3-25]. Dostupné z <http://sweb.cz/vit.p/streva/scientol.html>.

Druhá návštěva ve scientologickém centru

Když jsme se vydaly do centra scientologie jakožto zájemci o jejich „náboženství“, setkaly jsme se se zcela jiným přístupem, než jsme měly u předem ohlášeného interwiev. Ihned při vstoupení nás zavedli do místnosti a dali nám Oxfordský test osobnosti, aniž by se nás zeptali, proč jsme vlastně přišli. Při našem příchodu zapnuli velmi nahlas rádio (asi abychom nemohly poslouchat jejich rozhovor). Po celou hodinu si nás nikdo nevšímal a všichni byli zabráni do živé diskuze o náboru nových členů.

Na druhé straně místnosti seděli scientologové u gauče a zaučovali mladou ženu (Slovenku), jak přilákat lidi do jejich centra. Také tam rozebírali nějaké nadpřirozené schopnosti jednoho z jejich blízkých – což si zcela odporuje s tím, co jsme se dověděli v interwiev. Také rozebírali, koho má dotyčná na ulici oslovovat - hlavně mladé lidi, a to zde také odporuje s našimi poznatky z interwiev, cituji: „Žádnou věkovou kategorii nepreferujeme, scientologem může být člověk jakéhokoliv věku.“

Velmi nás zarazilo, že v testu musíme vyplnit jak naši adresu, tak i telefonní číslo. Když jsme tato políčka nechaly prázdná, ihned jsme na to byly upozorněny.

Po vyplnění testu jsme každá postupně odcházely do vedlejší místnosti, kde s námi hodnotili jeho výsledky.

Vyšlo z toho, že jsme obě lehce psychicky labilní (doslova), že čekáme od života něco více, naše smýšlení je spíše pesimistické a máme každá vážný problém sama se sebou. (Toto řekl každé z nás nezávisle na sobě). Poté začala fáze, kdy nám nutil jejich učení a objasňoval výhody scientologie a auditingu. Na dotaz, zda scientologové zcela odmítají psychiatrickou pomoc, jsme se setkali s velmi nejasnou odpovědí, přitom v interwiev se dozvídáme, cituji:

Jediná oblast, kterou odmítáme, je psychiatrie, protože ve skutečnosti to není lékařský obor a není založen na vědeckých schopnostech. Není to obor, který by léčil a někoho vyléčil.

Prý pan Hubbard ve svých dílech popisuje, jak se má člověk vyrovnávat se svými psychickými problémy sám bez odborné pomoci a psychofarmatik, ale na druhou strnu na mou otázku, jak by se dala léčit například taková schizofrenie nebo obsedantivně kompulzivní porucha (nutkání provádět nějaké úkony) bez léků odpověděl, že dianetikou asi stěží. Půjčil nám knihu Auditing od Hubbarda, že si jí můžeme ponechat a zde prý najdeme všechny odpovědi ohledně psychiatrických chorob, asi po deseti minutách jsme se dověděli, že toto ponechání nás vyjde na 200 korun. Na otázku, zda byl tedy pan Hubbard zasvěcen do psychiatrie, jsme asi po deseti minutách dostali odpověď, že on byl vlastně botanik a s psychiatrií neměl nikdy co do činění. Což při odpovědi, že v jeho knize je vše o léčení duševních poruch, je až k nevíře.

Obě jsme se dověděly, že náš vstup do scientologie je jediná správná volba a jediná cesta, jak zlepšit naše bídné životy. I přes náš názor, že naše psychická kondice je v pořádku, nám stále vnucoval pravý opak a snažil se nám dokázat, že to tak doopravdy není.

Na další z našich otázek, jestli je scientologie někde ve světě zakázána, nám odpověděli, že v některých amerických zemích ano. Zde je také rozpor s odpovědí z naší první návštěvy kde pan tajemník odpovídá takto: „Scientologie nikde není zakázána.“

Asi po dvou hodinách (z toho hodina byla na vyplnění cca 200 otázek oxfordského testu) nás propustil domů, s tím, že jsme mu přislíbily účast na pravidelném středečním auditingu, který je pro nováčky zadarmo.

Závěr

Na závěr bychom chtěly zhodnotit jednotlivé přístupy při našich návštěvách.

Naše oficiální (ohlášená návštěva) probíhala velmi formálně a odpovědi se zcela překrývaly s informacemi, které lze o této sektě běžně najít. Pan tiskový mluvčí Jiří Voráček tvrdil, že vstup je dobrovolný, nepreferují žádné věkové kategorie ani národnosti, žádné poplatky za členství se neplatí a mnoho dalšího.

Naopak při druhé návštěvě vyšlo najevo, že mají propracovaný způsob v „odchytávání“ lidí na ulici a že se specializují na mladé studenty. Rozpory byly i v otázce scientologie a psychiatrie, tiskový mluvčí tvrdil, že scientologové tuto disciplínu zcela odmítají a v diabetickém centru jsme se dověděli, že to tak doopravdy není. Jak působil tiskový mluvčí seriózně, tak jeho přesným opakem byl mladý muž, který náš test hodnotil. Dlouho mu trvalo, než byl schopen odpovědi a pokaždé měnil své názory, a nikdy se nevyjádřil zcela konkrétně. Také nás hned při příchodu udivil jejich přístup, že nám automaticky dají test (přitom pan tiskový mluvčí tvrdil, že se používá pouze před auditingem, aby se mohl určit posun daného člověka). Na naše otázky zda jejich církev podporuje i jiné hnutí, nejdříve tvrdil že ne, až poté, co jsme mu připomněli, že mají kampaň Řekni ne drogám, se rozvzpomněl. Přišlo nám, že to byl člověk jen povrchně zaškolený do „manipulace s lidmi“ a asi nečekal, že k nim někdo přijde s tolika otázkami a předem nastudovanými informacemi o jejich náboženství. Ani nedokázal zodpovědět, proč se scientologie řadí mezi sekty a ne mezi náboženství. Uspokojivou odpověď jsme nedostali na žádnou z otázek, což byl také velký rozdíl oproti první schůzce. Také množství informací, které jsme získaly, se nedá porovnávat. Z toho pro nás vyplývá zcela jasný závěr. Ano, vyskytují se zde velmi velké rozdíly. Velký rozdíl je v tom, zda za nimi přijde člověk jen pro informace - to jsou odpovědi zcela totožné s tím, co se lze o církvi dovědět a velmi kultivovaně formulované, kde se popírají jakékoli „mýty“ co o scientologii kolují (např. že je v mnoha státech zakázána, levitace při auditingu a jiné) a naopak když někdo přijde jako zájemce o jejich učení, to jsou pak odpovědi velmi mlhavé, rádoby přesvědčivé a stylizované do povahy člověka. Scientologie se mu zde popisuje jako jediná cesta jeho životem a vnucuje se mu názor, že s ním není něco v pořádku a lze to odstranit jenom auditingem a jejich knihami od Hubbarda. Tyto knihy se prodávají za velmi přemrštěné ceny, což asi tiskový mluvčí Voráček „zcela omylem“ opomenul sdělit.

Naší druhou, nečekanou návštěvou bylo dianetické centrum (troufám si říci) zcela vykolejeno, je zcela jisté, že za nimi lidé s tolika otázkami nechodí a nestává se, že by jim nestačily předem naučené odpovědi. Jako potencionální zájemci jsme se setkali se silným nátlakem a manipulací za účelem stát s jejich členy, například naše uvedená telefonní čísla po nás chtěli zopakovat. Toto se při prvním interwiev nestalo, pan Voráček se choval zcela korektně a působil velmi reprezentativním dojmem. Naopak při druhé návštěvě jsme se cítili jako po nekvalitním „brainstormingu“. Jsou zde opravdu velké rozdíly v přístupu a podávání informací, pokud člověka považují za potencionálního člena nebo jen za zvídavého tazatele.


Počet shlédnutí: 15

scientologove.txt · Poslední úprava: 2024/05/29 19:39 autor: 127.0.0.1